Na 12. Zadravčevih dnevih smo zdravnikom družinske medicine predstavili pristop SOPA

10. 09. 2019

Tradicionalno srečanje zdravnikov družinske medicine in farmacevtov je letos potekalo 6. in 7. septembra vMoravskih Toplicah na temo "Kako se lotiti obravnave odvisnosti v ambulanti družinske medicine". Zdravnikom družinske medicine smo predstavili interdisciplinarni pristop k odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju tega– pristop SOPA.

Sklop Odvisnost od alkohola je uvedel prim. prof. dr. Marko Kolšek, dr. med. s predstavitvijo obravnave odvisnika od alkohola v ambulanti družinske medicine. Vlogo zdravnikov družinske medicine pri zamejevanju čezmernega pitja alkohola v pristopu SOPA je predstavila mag. Tadeja Hočevar, vodja projekta SOPA. Pristop SOPA je interdisciplinarni pristop k odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju tega. Zajema izvedbo ukrepov in podporo posameznikom, ki tvegano in škodljivo pijejo alkohol, ter njihovim svojcem. Pristop temelji tudi na povezovanju med različnimi sektorji na lokalni, regionalni (znotraj območnih enot NIJZ) in nacionalni ravni.

Strokovni program je naslavljal tudi Odvisnost od kajenja, Nekemične odvisnosti in Odvisnosti od psihoaktivnih substanc.

Zadravčeve dneve v Prekmurju organizirata Združenje zdravnikov družinske medicine in Zavod za razvoj družinske medicine. Z izborom tem poskušajo pokrivati področja, ki na drugih srečanjih niso tako pogosto prisotna. Prvi dan je namenjen predvsem predavanjem, drugi dan pa je usmerjen v delo v manjših skupinah – delavnicah. Delo v delavnicah je od vsega začetka značilnost Zadravčevih dnevov in priložnost, da udeleženci konstruktivno izmenjujejo mnenja in se ob druženju tudi spoznavajo.

Program Zadravčevih dnevov