Aktualno

 • Dan brez alkohola tudi v Kranju in Cerknem: Preventivni programi ponujajo veliko možnosti

  V sodelovanju z Mestno občino Kranj in Mestno knjižnico Kranj smo sodelavci NIJZ 8. marca v centru mesta obeležili Dan brez alkohola. V ta namen smo na stojnici pred knjižnico delili promocijsko ter zdravstveno vzgojno gradivo, preko »kolesa zdravja« preverjali poznavanje dejstev glede pitja alkohola in na poligonu preizkušali, kako se mimoidoči znajdejo pri manevriranju ob uporabi očal za simulacijo opitosti. V Kranju smo otvorili niz skupno 9 dogodkov Dan brez alkohola, ki jih organiziramo v marcu in aprilu v 9 regijah po Sloveniji. Sledil je še en dogodek dober teden kasneje, in sicer v Cerknem, ostali še sledijo.

 • Kako osvetljujemo problematiko otrok iz družin z alkoholizmom

  Pomembno je, da v slovenski prostor vedno pogosteje vpeljujemo pogovor o mnogokrat spregledanih posledicah, ki jih alkoholizem starša, predstavlja za otroke. Želimo si, da bi se vedno bolj posvečali krepitvi varovalnih dejavnikov na različnih področjih dela, kar bi lahko zmanjšalo negativne izide za zdravje otrok in mladostnikov, ki prihajajo iz družin, kjer je prisotna zasvojenost z alkoholom. V preteklem obdobju smo zato pričeli aktivno sodelovati pri spodbujanju pogovora in razmisleka o omenjeni tematiki.

 • Dan brez alkohola: Letos razbijamo mite o alkoholu

  Dan brez alkohola je obeležitev posebnega dne, s katero smo začeli v okviru projekta SOPA. Na ta dan želimo odpreti pogovor o zdravih življenjskih izbirah v našem vsakdanu in ponuditi oporo pri opuščanju nezdravega življenjskega sloga. Na naših dogodkih in stojnicah bodo obiskovalci izvedeli več o tem, kakšna je problematika pitja alkohola v slovenski družbi, kako lahko vzpostavimo odgovoren odnos do pitja alkohola in o virih pomoči, na katere se lahko obrnejo po podporo v svoji regiji. Podrobneje bomo predstavili tudi naše aktivnosti in delavnice, ki jih izvajamo v zdravstvenih domovih po Sloveniji, konkretneje v zdravstveno vzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja.

 • 40 dni brez alkohola: Odrasli kot zgled mladim

  Letošnje geslo akcije je »Beseda zdravi«, trajala bo od 22. februarja do 8. aprila 2023. Tokrat pozornost namenjamo svojcem in otrokom alkoholikov, saj prekomerno pitje povzroča veliko stisk v naših družinah zaradi skrhanih odnosov, nasilja, prometnih nesreč in bolezni. Za Slovenijo je namreč še vedno značilna mokra kultura, ki je posledica dolgoletnega sprejemajočega odnosa do pitja alkohola, ki spodbuja ohranjanje pivskih navad iz roda v rod.

 • Mladinska izmenjava projekta Empowerful v Ljubljani

  V decembru smo se z mladimi na mednarodni izmenjavi v sklopu projekta Empowerful pogovarjali o rabi alkohola, tobaka in kanabisa, s tem povezanimi tveganji in ukrepi za izboljšanje stanja v Sloveniji in Evropi. Med 12. in 16. decembrom 2022 je v Ljubljani potekala mladinska izmenjava v sklopu projekta Empowerful, ki ga vodi mednarodna organizacija Movendi International in je financiran s strani Evropske komisije, program Erasmus+. Projekt združuje 48 mladih med 15 in 27 let iz 8 evropskih držav ter jih spodbuja k oblikovanju oz. izboljšanju svoje okolice na trajnostni način.

 • Vesele praznike in srečno 2023

  SOPA sodelavci vam voščimo vse dobro ob prihajajočih božično-novoletnih praznikih in v letu 2023. Z ekipo se bomo še naprej trudili za ozaveščanje slovenske družbe glede problematike mokre kulture v Sloveniji in - skupaj z vsemi vami - nudili podporo na poti do sprememb. Naša prizadevanja se tako nadaljujejo v leto 2023, hvaležni pa smo za vse vas, s katerimi delimo cilje. Verjamemo, da so koraki naprej možni, in da moramo z našimi aktivnostmi vztrajati, saj je to tek na dolge proge

 • Delavnice SOPA predstavljene v sklopu festivala duševnega zdravja Goriške

  V Tolminu se je odvil sklepni dogodek Festivala duševnega zdravja Goriške 2022. Knjižnica Cirila Kosmača je sredi novembra gostila “Živo knjižnico”, ki je ponudila enkratno priložnost za srečanje z osebami iz družbeno ogroženih skupin. Taki posamezniki in tudi njihovi bližnji se v družbi pogosto soočajo s stigmatizacijo, zato je njihova izpostavljenost in pripravljenost deliti svojo osebno izkušnjo z obiskovalci knjižnice lahko zelo dragocena izkušnja za obe strani. Stalna zasedenost štirih “živih knjig” in zanimanje za njihove zgodbe so lep pokazatelj, da je družba senzibilna do te tematike.

 • PREVENTIVNA AKCIJA “OTROCI ZA VARNOST V PROMETU” 2022

  Preventivna akcija “Otroci za varnost v prometu” že skoraj 20 let spodbuja k varni udeležbi v prometu, brez alkohola in drugih psihoaktivnih snovi ter sporoča voznikom, da je trezna vožnja odgovornost vsakega posameznika, s katero poskrbimo za varnost celotne družbe. Pitje pijač, ki vsebujejo alkohol, je v Sloveniji pogost spremljevalec družabnega življenja. Vpet je v mnoge obrede, praznovanja in družbene dogodke, posledično pa se naša država po porabi čistega alkohola na odraslega prebivalca uvršča v sam vrh med državami v Evropi.

 • Skupaj zmoremo. Skupaj za zdravje. Vabljeni v naše preventivne programe, kjer izvajamo tudi delavnice SOPA

  V sklopu programa Skupaj za zdravje se lahko prebivalci udeležite brezplačnega preventivnega pregleda za pravočasno odkrivanje kroničnih bolezni ali pa tveganja za njihov razvoj. Udeležite se lahko različnih aktivnosti za krepitev zdravja, kjer pridobite strokovne informacije, veščine in podporo za spremembo življenjskih navad, ki pripomorejo k boljšemu počutju in zdravju. Med 8 delavnicami sta tudi Opuščanje čezmernega pitja alkohola in Krepitev duševnega zdravja in zdravih odnosov.

 • Podpora pri opuščanju čezmernega pitja alkohola in krepitvi medosebnih odnosov

  Od sedaj naprej se v Centrih za krepitev zdravja in Zdravstvenovzgojnih centrih po Sloveniji izvajajo nove delavnice tako s področja opuščanja čezmernega pitja alkohola kot s področja zdravih odnosov, kjer se bomo ukvarjali z našim delovanjem v medosebnih odnosih ter se učili osnovnih odnosnih veščin za večjo kakovost in zadovoljstvo v odnosih. Delavnic se lahko udeležijo vsi odrasli pacienti ne glede na starost. Delavnica poteka v ZVC/CKZ v zdravstvenem domu, za udeležbo ni potrebna napotnica zdravnika oz. usmeritev drugega.

 • SOPA V STROKOVNI JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH ZAMEJEVANJA ALKOHOLNE PROBLEMATIKE

  Letošnjo jesen smo z ekipo predstavljali naše aktivnosti na različnih dogodkih tako v Sloveniji kot tujini. Septembra smo bili prisotni na strokovni konferenci "Zdravje otrok in mladostnikov”, na temo varovalnih dejavnikov za zdravje otrok, ki izhajajo iz družin, v katerih je prisotna zasvojenost z alkoholom. Zatem smo bili z aktivno udeležbo prisotni v Edinburghu na mednarodni konferenci INEBRIA z naslovom "Zgodnja identifikacija in kratke intervencije: Inovacije, izmenjava izkušenj in skupno spopadanje z izzivi za boljši učinek". Oktobra pa smo svoje aktivnosti in dosežke predstavljali na konferenci na temo preventive za odraslo populacijo. Več o dogodkih v nadaljevanju.

 • FASD: Mladi vrstnikom sporočajo, naj se v dobro svojih potomcev že pred nosečnostjo odpovedo pitju alkohola

  9. september je mednarodni dan ozaveščanja o posledicah pitja alkohola med nosečnostjo in izpostavljenosti otroka alkoholu pred rojstvom - dan FAS. Zavedanje, da pitje pijač, ki vsebujejo alkohol, pred zanositvijo in med nosečnostjo lahko škodi zdravju in dobrobiti potomcev, je še zlasti pomembno med mladimi, saj bodo nekoč verjetno postali starši. Mladi vrstnikom sporočajo, naj se v dobro svojih potomcev že pred nosečnostjo odpovedo pitju alkohola. Alkohol je dokazano teratogen, kar pomeni, da lahko pri zarodku oziroma plodu povzroči vrsto razvojnih motenj, tako v rasti kot v razvoju posameznih telesnih organov.

 • Odnos staršev in drugih odraslih do pitja pijač, ki vsebujejo alkohol, pomembno vpliva na pitje pri mladostnikih

  Začetek poletnih počitnic je obdobje v letu, ko imamo več časa za druženje in zabave, kar lahko daje tudi več priložnosti za pitje pijač, ki vsebujejo alkohol. Te pijače je, po podatkih raziskave CINDI - Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020, ki jo izvajamo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), v preteklem letu vsaj enkrat pilo kar 79 % odraslih prebivalcev Slovenije. Mladostniki v Sloveniji odraščajo v okolju kjer so pijače, ki vsebujejo alkohol, lahko dostopne, pitje teh pijač pa je razširjeno.

 • Razširjenost pitja alkoholnih pijač med LGBT+ skupinami

  V mesecu ponosa obveščamo o prispevku Razširjenost pitja alkoholnih pijač med osebami LGBT+ skupin, objavljenem v reviji Javno zdravje, ki povzema pregled področja pitja alkohola v izbranih LGBT+ skupinah in predstavlja nekatere vire pomoči. Avtorice Tadeja Hočevar, Nina Vareško in Karmen Henigsman na podlagi pregleda literature ugotavljajo, da so osebe izbranih LGBT+ skupin, v primerjavi s heteroseksualno cisspolno populacijo, specifično bolj ranljive z vidika pitja alkohola in z njim povezanimi posledicami, kar še posebej velja za ženske in biseksualne osebe. To velja tako za odraslo populacijo kot mladostnike.

 • Dan brez alkohola: Brez tudi po akciji 40 dni brez alkohola

  Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo v preteklih letih uspešno izvajali projekt SOPA, katerega cilj je bil zmanjšati negativne posledice pitja alkohola. Z delom želimo doprinašati še naprej, prav tako pa ohranjati sodelovanje v akciji 40 dni brez alkohola, s katero si delimo skupna prizadevanja za zmanjševanje škode, ki jo v Sloveniji povzroča pitje alkohola. Ob vsaki priložnosti želimo ljudi spodbuditi k zdravim izbiram, ki lahko bistveno pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja vsakega, vendar se mora za spremembo odločiti vsak pri sebi.

 • 40 dni brez alkohola … z nasmehom

  Akcija 40 dni brez alkohola poteka že sedemnajstič, tokrat pod nosilnim geslom "Smej se". Z akcijo organizatorji opozarjajo, da prekomerno pitje alkohola v Sloveniji povzroča veliko stisk v naših družinah zaradi skrhanih odnosov, nasilja, prometnih nesreč in bolezni.

 • TRENUTKI ZASE – POGOVOR S SPLETNIM SVETOVALCEM

  Z veseljem sporočamo, da smo razvili spletno orodje, virtualnega svetovalca, ki vodi čez pogovor o odnosu do pitja alkohola. Lepo vabljeni, da si vzamete nekaj trenutkov zase in preizkusite SOPA svetovalca - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Pogovor z virtualnim SVETOVALCEM poteka anonimno, v slovenskem jeziku, prekinete pa ga lahko kadarkoli tekom procesa.

 • Odraščanje v družini z alkoholizmom ali ”Kam so šla otroška leta?”

  Otroci alkoholikov…so med nami. Zelo verjetno zelo blizu vas. Mogoče je to vaša soseda, ki je vedno pripravljena pomagati ali vaš perfekcionistično naravnan sodelavec, ki mora imeti vse pod kontrolo, samski prijatelj, ki že 10 let ni bil v zvezi, sramežljiv otrok iz bloka, ki le ob spodbudi odzdravi, ali pa tisti otrok v razredu, ki prevzema vse pomembne razredne vloge. Zasvojenost z alkoholom (v nadaljevanju SOA) je bolezen, ki zahteva pozornost vseh članov družine, kar pomeni, da vsi člani družine občutijo tudi posledice, ki so povezane z zasvojenostjo (1). Prisotnost zasvojenosti v družini vpliva na razvoj posebne družinske dinamike in komunikacije, ki ohranjata patologijo družinskega sistema (2,3). Pri tem so pogosto za brezskrbno otroštvo prikrajšani otroci, ki se morajo spopadati s posebnimi okoliščinami, v katerih odraščajo (4).

 • VOŠČILO

  Pri SOPA vam v novem letu želimo obilo zadovoljstva nad doseženim, drznosti pri izbiri prihodnjih ciljev ter osebnega miru in zdravja.

 • SOPA med nami

  Konec meseca novembra in v začetku decembra je v vseh regijah, ki so bile na terenu vključene v izvajanje pristopa SOPA, potekala medijska kampanja. Območne odgovorne osebe za projekt SOPA so, v sodelovanju z lokalnimi radijskimi postajami, predstavile rezultate projekta SOPA in alkoholno problematiko v Sloveniji. Spregovorili so tudi o mesecu novembru - mesecu preprečevanja zasvojenosti ter aktualnemu dogajanju, povezanem s pandemijo covida, alkoholom in duševnimi stiskami, ki se pojavljajo ob tem. Vabljeni, da prisluhnete posameznim oddajam, prav tako pa vabljeni tudi k ogledu pogovora z vodjo projekta SOPA, mag. Tadejo Hočevar, ki je kot gostja predstavila alkoholno problematiko v oddaji Dobro jutro.

 • Prof. Jože Ramovš o starostnikih in alkoholu

  Februarja 2021 smo na projektu SOPA izvedli 4. skupno srečanje SOPA, na katerem smo posebno pozornost namenili temi alkohol pri starejših, saj so starejši starostna skupina, ki se v Sloveniji veča in je zato osredotočenost nanje zelo aktualna. Med govorci in strokovnjaki, ki raziskujejo omenjeno tematiko, je bil tudi prof. dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Že več kot 40 let, tudi še sedaj v pokoju, se aktivno ukvarja s problemom zasvojenosti z alkoholom. Vrsto let pa je strokovno aktiven oz. se posveča tudi področjem, kot so sožitje med ljudmi, staranje, atropohigiena oz. higiena celotnega človeka – kar pomeni sistematično strokovno prizadevanje za vsakdanje, vsakomur mogoče preprečevanje tegob v vseh človeških razsežnostih ter za zboljševanje kakovosti življenja in sožitja (1). V nadaljevanju predstavljamo pogovor, v katerem je prof. Ramovš vsebine takratne predstavitve še dodatno osvetlil.