Aktualno

 • Skupaj zmoremo. Skupaj za zdravje. Vabljeni v naše preventivne programe, kjer izvajamo tudi delavnice SOPA

  V sklopu programa Skupaj za zdravje se lahko prebivalci udeležite brezplačnega preventivnega pregleda za pravočasno odkrivanje kroničnih bolezni ali pa tveganja za njihov razvoj. Udeležite se lahko različnih aktivnosti za krepitev zdravja, kjer pridobite strokovne informacije, veščine in podporo za spremembo življenjskih navad, ki pripomorejo k boljšemu počutju in zdravju. Med 8 delavnicami sta tudi Opuščanje čezmernega pitja alkohola in Krepitev duševnega zdravja in zdravih odnosov.

 • Podpora pri opuščanju čezmernega pitja alkohola in krepitvi medosebnih odnosov

  Od sedaj naprej se v Centrih za krepitev zdravja in Zdravstvenovzgojnih centrih po Sloveniji izvajajo nove delavnice tako s področja opuščanja čezmernega pitja alkohola kot s področja zdravih odnosov, kjer se bomo ukvarjali z našim delovanjem v medosebnih odnosih ter se učili osnovnih odnosnih veščin za večjo kakovost in zadovoljstvo v odnosih. Delavnic se lahko udeležijo vsi odrasli pacienti ne glede na starost. Delavnica poteka v ZVC/CKZ v zdravstvenem domu, za udeležbo ni potrebna napotnica zdravnika oz. usmeritev drugega.

 • SOPA V STROKOVNI JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH ZAMEJEVANJA ALKOHOLNE PROBLEMATIKE

  Letošnjo jesen smo z ekipo predstavljali naše aktivnosti na različnih dogodkih tako v Sloveniji kot tujini. Septembra smo bili prisotni na strokovni konferenci "Zdravje otrok in mladostnikov”, na temo varovalnih dejavnikov za zdravje otrok, ki izhajajo iz družin, v katerih je prisotna zasvojenost z alkoholom. Zatem smo bili z aktivno udeležbo prisotni v Edinburghu na mednarodni konferenci INEBRIA z naslovom "Zgodnja identifikacija in kratke intervencije: Inovacije, izmenjava izkušenj in skupno spopadanje z izzivi za boljši učinek". Oktobra pa smo svoje aktivnosti in dosežke predstavljali na konferenci na temo preventive za odraslo populacijo. Več o dogodkih v nadaljevanju.

 • FASD: Mladi vrstnikom sporočajo, naj se v dobro svojih potomcev že pred nosečnostjo odpovedo pitju alkohola

  9. september je mednarodni dan ozaveščanja o posledicah pitja alkohola med nosečnostjo in izpostavljenosti otroka alkoholu pred rojstvom - dan FAS. Zavedanje, da pitje pijač, ki vsebujejo alkohol, pred zanositvijo in med nosečnostjo lahko škodi zdravju in dobrobiti potomcev, je še zlasti pomembno med mladimi, saj bodo nekoč verjetno postali starši. Mladi vrstnikom sporočajo, naj se v dobro svojih potomcev že pred nosečnostjo odpovedo pitju alkohola. Alkohol je dokazano teratogen, kar pomeni, da lahko pri zarodku oziroma plodu povzroči vrsto razvojnih motenj, tako v rasti kot v razvoju posameznih telesnih organov.

 • Odnos staršev in drugih odraslih do pitja pijač, ki vsebujejo alkohol, pomembno vpliva na pitje pri mladostnikih

  Začetek poletnih počitnic je obdobje v letu, ko imamo več časa za druženje in zabave, kar lahko daje tudi več priložnosti za pitje pijač, ki vsebujejo alkohol. Te pijače je, po podatkih raziskave CINDI - Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020, ki jo izvajamo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), v preteklem letu vsaj enkrat pilo kar 79 % odraslih prebivalcev Slovenije. Mladostniki v Sloveniji odraščajo v okolju kjer so pijače, ki vsebujejo alkohol, lahko dostopne, pitje teh pijač pa je razširjeno.

 • Razširjenost pitja alkoholnih pijač med LGBT+ skupinami

  V mesecu ponosa obveščamo o prispevku Razširjenost pitja alkoholnih pijač med osebami LGBT+ skupin, objavljenem v reviji Javno zdravje, ki povzema pregled področja pitja alkohola v izbranih LGBT+ skupinah in predstavlja nekatere vire pomoči. Avtorice Tadeja Hočevar, Nina Vareško in Karmen Henigsman na podlagi pregleda literature ugotavljajo, da so osebe izbranih LGBT+ skupin, v primerjavi s heteroseksualno cisspolno populacijo, specifično bolj ranljive z vidika pitja alkohola in z njim povezanimi posledicami, kar še posebej velja za ženske in biseksualne osebe. To velja tako za odraslo populacijo kot mladostnike.

 • Dan brez alkohola: Brez tudi po akciji 40 dni brez alkohola

  Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo v preteklih letih uspešno izvajali projekt SOPA, katerega cilj je bil zmanjšati negativne posledice pitja alkohola. Z delom želimo doprinašati še naprej, prav tako pa ohranjati sodelovanje v akciji 40 dni brez alkohola, s katero si delimo skupna prizadevanja za zmanjševanje škode, ki jo v Sloveniji povzroča pitje alkohola. Ob vsaki priložnosti želimo ljudi spodbuditi k zdravim izbiram, ki lahko bistveno pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja vsakega, vendar se mora za spremembo odločiti vsak pri sebi.

 • 40 dni brez alkohola … z nasmehom

  Akcija 40 dni brez alkohola poteka že sedemnajstič, tokrat pod nosilnim geslom "Smej se". Z akcijo organizatorji opozarjajo, da prekomerno pitje alkohola v Sloveniji povzroča veliko stisk v naših družinah zaradi skrhanih odnosov, nasilja, prometnih nesreč in bolezni.

 • TRENUTKI ZASE – pogovor s spletnim svetovalcem

  Z veseljem sporočamo, da smo razvili spletno orodje, virtualnega svetovalca, ki vodi čez pogovor o odnosu do pitja alkohola. Lepo vabljeni, da si vzamete nekaj trenutkov zase in preizkusite SOPA svetovalca - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Pogovor z virtualnim SVETOVALCEM poteka anonimno, v slovenskem jeziku, prekinete pa ga lahko kadarkoli tekom procesa.

 • Odraščanje v družini z alkoholizmom ali ”Kam so šla otroška leta?”

  Otroci alkoholikov…so med nami. Zelo verjetno zelo blizu vas. Mogoče je to vaša soseda, ki je vedno pripravljena pomagati ali vaš perfekcionistično naravnan sodelavec, ki mora imeti vse pod kontrolo, samski prijatelj, ki že 10 let ni bil v zvezi, sramežljiv otrok iz bloka, ki le ob spodbudi odzdravi, ali pa tisti otrok v razredu, ki prevzema vse pomembne razredne vloge. Zasvojenost z alkoholom (v nadaljevanju SOA) je bolezen, ki zahteva pozornost vseh članov družine, kar pomeni, da vsi člani družine občutijo tudi posledice, ki so povezane z zasvojenostjo (1). Prisotnost zasvojenosti v družini vpliva na razvoj posebne družinske dinamike in komunikacije, ki ohranjata patologijo družinskega sistema (2,3). Pri tem so pogosto za brezskrbno otroštvo prikrajšani otroci, ki se morajo spopadati s posebnimi okoliščinami, v katerih odraščajo (4).

 • VOŠČILO

  Pri SOPA vam v novem letu želimo obilo zadovoljstva nad doseženim, drznosti pri izbiri prihodnjih ciljev ter osebnega miru in zdravja.

 • SOPA med nami

  Konec meseca novembra in v začetku decembra je v vseh regijah, ki so bile na terenu vključene v izvajanje pristopa SOPA, potekala medijska kampanja. Območne odgovorne osebe za projekt SOPA so, v sodelovanju z lokalnimi radijskimi postajami, predstavile rezultate projekta SOPA in alkoholno problematiko v Sloveniji. Spregovorili so tudi o mesecu novembru - mesecu preprečevanja zasvojenosti ter aktualnemu dogajanju, povezanem s pandemijo covida, alkoholom in duševnimi stiskami, ki se pojavljajo ob tem. Vabljeni, da prisluhnete posameznim oddajam, prav tako pa vabljeni tudi k ogledu pogovora z vodjo projekta SOPA, mag. Tadejo Hočevar, ki je kot gostja predstavila alkoholno problematiko v oddaji Dobro jutro.

 • Prof. Jože Ramovš o starostnikih in alkoholu

  Februarja 2021 smo na projektu SOPA izvedli 4. skupno srečanje SOPA, na katerem smo posebno pozornost namenili temi alkohol pri starejših, saj so starejši starostna skupina, ki se v Sloveniji veča in je zato osredotočenost nanje zelo aktualna. Med govorci in strokovnjaki, ki raziskujejo omenjeno tematiko, je bil tudi prof. dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Že več kot 40 let, tudi še sedaj v pokoju, se aktivno ukvarja s problemom zasvojenosti z alkoholom. Vrsto let pa je strokovno aktiven oz. se posveča tudi področjem, kot so sožitje med ljudmi, staranje, atropohigiena oz. higiena celotnega človeka – kar pomeni sistematično strokovno prizadevanje za vsakdanje, vsakomur mogoče preprečevanje tegob v vseh človeških razsežnostih ter za zboljševanje kakovosti življenja in sožitja (1). V nadaljevanju predstavljamo pogovor, v katerem je prof. Ramovš vsebine takratne predstavitve še dodatno osvetlil.

 • Okrogla miza – Alkoholna problematika v luči epidemije

  16. 11. 2021 je v organizaciji projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje potekala Okrogla miza Alkoholna problematika v luči epidemije. Na strokovnem srečanju, ki sovpada s skorajšnjim zaključkom projekta SOPA, so govorci naslovili najbolj aktualne in pereče vsebine alkoholne problematike v času epidemije COVID-19.

 • Otroci za varnost v prometu 2021

  Alkohol v prometu je odraz širšega okolja in je hkrati javno zdravstveni problem. Zato želimo s preventivnim delovanjem ozaveščati javnost, da je vožnja pod vplivom alkohola eden izmed najpogostejših dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nezgod, ki ga lahko preprečimo in skupaj vzpostavimo odgovoren odnos do pitja alkoholnih pijač.

 • Vabilo na okroglo mizo Alkoholna problematika v luči epidemije

  Prijazno vabljeni na moderirano razpravo z gosti, ki jo Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravlja v okviru projekta SOPA v torek, 16. novembra 2021 s pričetkom ob 9. uri. Osrednja tema srečanja bo alkoholna problematika v luči epidemije. Dodelitev licenčnih točk za zdravnike in medicinske sestre je v postopku pridobivanja.

 • Strokovna konferenca Skupnosti Most – »Zdravljenje je končano, kaj pa sedaj?«

  Na področju zamejevanja čezmernega pitja alkohola in zdravljenja sindroma odvisnosti od alkohola je dostopnost do vseh nivojev pomoči izjemnega pomena – od preventive, zdravljenja, reintegracije in spremljanja, do zmanjševanja škode. Kot odgovor na potrebe posameznikov in njihovih bližnjih, ki se pojavijo po zdravljenju sindroma odvisnosti od alkohola ali zasvojenosti z drugimi psihoaktivnimi snovmi, so v Skupnosti Most 16. septembra 2021 organizirali strokovno konferenco z naslovom "Zdravljenje je končano, kaj pa sedaj?".

 • Dan fetalnega alkoholnega sindroma

  Nosečnost brez alkohola za zdravje in dobrobit otrok je skupna odgovornost družbe. 9. september (Dan fetalnega alkoholnega sindroma - FAS) je mednarodni dan spodbujanja nosečnosti brez alkohola ter ozaveščanja o posledicah, ki jih lahko povzroči izpostavljenost še nerojenega otroka alkoholu. Odnos bodočih staršev do alkohola in nosečnosti je odraz širšega družbenega odnosa do pitja alkohola.

 • Bodite nam zgled in nikoli ne vozite pod vplivom alkohola – pozivajo mladi in resnično imajo prav

  Iniciativa za manj voženj pod vplivom alkohola Heroji furajo v pižamah Zavoda VOZIM in partnerjev je izvedla 2 posveta v Pomurju, ki velja za eno izmed regij, kjer je med vsemi prometnimi nesrečami zelo veliko odstotek prometnih nesreč, ki jih povzročijo alkoholizirani povzročitelji. Posveta, ki sta se odvila 10. maja na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer in 18. maja na Gimnaziji Murska Sobota, sta tokrat potekala v hibridni obliki – deloma z dijaki v živo na šoli, deloma prek spletnega orodja Zoom, kjer so sodelovali strokovnjaki in lokalni odločevalci. Mlade je nagovorila tudi Jasmina Črnko Papić, regionalna koordinatorka projekta SOPA.

 • Dan brez alkohola 2021 malo drugače

  Dan brez alkohola je obeležitev posebnega dne v okviru projekta SOPA, ko javnosti predstavljamo naše aktivnosti ter se pogovarjamo o zdravih življenjskih izbirah. Letos je obeležitev zaradi epidemiološke situacije potekala v sodelovanju z mediji, natančneje lokalnimi radijskimi postajami, ki so med 20. in 30. aprilom po svojih frekvencah po vsej Sloveniji predvajale pogovore s SOPA predstavniki o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi, o posledicah čezmernega pitja, govorili so tudi o zdravih alternativah, kako vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola, o virih pomoči v regiji oziroma Sloveniji, o pitju alkohola v času epidemije ter o dosedanjih rezultatih projekta SOPA na terenu. V kvizih smo razbijali tudi različne mite o pitju alkohola in razdelili praktične nagrade.

 • Predstavitev SOPA mreži organizacij za pomoč pri težavah z alkoholom

  Ob koncu akcije 40 dni brez alkohola so organizatorji akcije ob podpori NIJZ organizirali zaključni dogodek, na katerem so sodelujoči izmenjali informacije o oblikah pomoči ob težavah z alkoholom. Dogodek ‘Mreža organizacij za pomoč pri alkoholu se predstavlja’, se je odvil na spletu, v torek, 30. 3. 2021. Na strokovnem srečanju je komunikologinja in magistra psihologije mag. Tadeja Hočevar, ki je tudi vodja projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola na NIJZ, predstavila izkušnje in dosedanje dosežke projekta SOPA. Dogodek je bil namenjen strokovnim delavcem, ki delujejo na področju zasvojenosti (z alkoholom).