Brošura SOPA v treh tujih jezikih in v obliki prilagojeni za lahko branje

23. 10. 2018

Ker želimo svoje vsebine in aktivnosti približati čim širši javnosti, smo informativno brošuro SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, prevedli tudi v angleški, madžarski in italijanski jezik. Brošuro SOPA smo poleg žepne knjižice "Ali vem, pri čem sem s svojim ...?" prilagodili tudi v obliko za lahko branje.

Na projektu SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, smo izdali informativno brošuro, ki opisuje naše aktivnosti, cilje in strukturo projekta SOPA. Uvodoma bralce nagovorita vodja projekta SOPA mag. Tadeja Hočevar in vodja Sektorja za krepitev zdravja ter obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj na Ministrstvu za zdravje RS. V nadaljevanju predstavimo nekaj številk in statistik, ki kažejo, da se Slovenija uvršča v vrh po porabi alkohola ter kakšne stroške to predstavlja za državno blagajno. V brošuri natančenjo opredelimo, kaj sploh je tvegano in škodljivo pitje ter kje so meje slednjega. Natančneje opišemo pristop SOPA, kdo vse je vključen, kakšne aktivnosti izvajajo različni profili in strokovanjaki ter razpršenost projekta z nacionalne na regionalno in lokalno raven. V nadaljevanju opredelimo cilje projekta in opišemo kratek tri ukrepe pristopa SOPA – kratki ukrep 1 (KU1), kratki ukrep 2 (KU2) in kratki ukrep 3 (KU3) ter kateri izvajalci izvajajo posamezen ukrep. V zaključku povabimo vse bralce k ogledu spletne strani in spremljanju ter sodelovanju na naših aktivnostih na terenu.

Elektronska verzija slovenske brošure SOPA se nahaja TUKAJ.

Brošuro SOPA smo kot osnovno in bolj poglobljeno informativno gradivo o projektu prevedli tudi v angleški, madžarski ter italijanski jezik. S pomočjo Zavoda Risa smo izdali brošuro tudi v verziji prilagojeni za lahko branje. Za lahko branje smo prilagodili tudi žepno knjižico Ali vem, pri čem sem s svojim …? avtorja prof. dr. Marka Kolška. Z omejenimi prevodi želimo svoje vsebine in aktivnosti približati čim širši javnosti. S prilagoditvami za lahko branje pa želimo zajeti tudi skupine s posebnimi ranljivostmi.

Elektronska verzija angleške brošure SOPA se nahaja TUKAJ.

Elektronska verzija madžarske SOPA se nahaja TUKAJ.

Elektronska verzija italijanske brošure SOPA se nahaja TUKAJ.

Elektronska verzija prilagojene brošure SOPA za lahko branje se nahaja TUKAJ.

Elektronska verzija prilagojene žepne knjižice Ali vem, pri čem sem s svojim …? za lahko branje se nahaja TUKAJ.

V angleščini imamo na voljo tudi SOPA letak z osnovnimi informacijami o projektu, ki je namenjen mednarodnim dogodkom. Najdete ga lahko TUKAJ.

Vsa ostala gradiva lahko najdete zbrana TUKAJ.