ALKOHOL V SLOVENIJI

Alkohol v Sloveniji predstavlja pereč problem. V slovenski družbi je prisoten toleranten odnos do pitja alkohola, na drugi strani pa so težave zaradi pretiranega pitja pogosto zanikane in tudi stigmatizirane. Eden izmed načinov, kako se izognemo tako stigmatiziranju kot mitom v družbi glede alkohola, je redno spremljanje stanja in objavljanja verodostojnih podatkov o posledicah pitja alkohola in o uspehih različnih preventivnih programov in politik.

Knjiga Alkohol v Sloveniji prinaša denimo veliko podatkov, ki so lahko v pomoč tako strokovni javnosti, odločevalcem kot splošni javnosti.

V nadaljevanju so povzeti nekateri podatki ter navede še druge publikacije na temo pitja alkohola v Sloveniji.