Poraba alkohola (registrirana in neregistrirana)

Leta 2019 je registrirana poraba alkohola znašala 11,05 litra čistega alkohola na vsakega prebivalca Slovenije, starejšega od 15 let (NIJZ, 2020).

Primerjava podatkov Svetovne zdravstvene organizacije glede registrirane porabe alkohola v obdobju 2003–2014 kaže, da ima Slovenija višjo porabo alkohola v litrih čistega alkohola na prebivalca, starega najmanj 15 let in več, v primerjavi z evropsko regijo Svetovne zdravstvene organizacije in tudi v primerjavi z Evropsko unijo (NIJZ, 2017).

Letna registrirana poraba alkohola je v Sloveniji v obdobju 2006–2015 znašala od 9,5 do 12,6 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca, starega 15 let. Največ se je v tem obdobju popilo piva, sledili so vino (izjemi sta leti 2010 in 2012, ko je bilo popitega največ vina) in žgane pijače. V obdobju 2006–2015 je bila v Sloveniji najnižja poraba alkohola v letu 2013, a se je v letih 2014 in 2015 povečevala in je bila ponovno primerljiva s tisto iz leta 2012 oziroma višja od nje (NIJZ, 2017).

Poleg registrirane porabe alkohola pomeni v Sloveniji veliko težavo tudi obsežna neregistrirana poraba alkohola iz domače proizvodnje. Slovenija se po skupni (registrirani in neregistrirani) porabi alkohola na prebivalca uvršča na peto mesto med državami članicami Evropske unije (Lovrečič in Lovrečič, 2014).

Več o tem si lahko preberete TUKAJ.