• KOMU JE NAMENJENA SPLETNA STRAN?

  Spletna stran projekta SOPA je namenjena splošni javnosti, ki želi izvedeti več o alkoholu in vzorcih pitja alkohola ter o interdisciplinarnem pristopu k alkoholni problematiki, ki ga razvijamo v projektu. Spletna stran se bo nadgrajevala tudi z informacijami, namenjenimi strokovnjakom in praktikom na različnih področjih v zdravstvenem, socialnovarstvenem in nevladnem sektorju.

 • KATERI SO CILJI PROJEKTA SOPA – SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA?

  Cilji projekta SOPA so naslednji: Krepiti obstoječe in graditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; razviti pristop individualne obravnave v skupnosti, usposabljati ljudi za ta pristop in ga pilotno izvesti; ozaveščati in usposabljati novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih medijih (cilj bomo v sodelovanju s predstavniki množičnih medijev dosegli z oblikovanjem priporočil za odgovorno poročanje o alkoholu); ozaveščati splošno in strokovne javnosti o alkoholni problematiki; vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicev ter poskrbeti za povezovanje in sodelovanje med poklici, predlagati vzpostavitev pristopa na sistemski ravni.

 • KAKŠEN JE PRISTOP PROJEKTA SOPA?

  Interdisciplinarnost kot najpomembnejša značilnost pristopa projekta SOPA temelji na povezovanju različnih sektorjev, kot so zdravstveni sektor, socialni sektor in nevladne organizacije. Medsektorsko povezovanje je namreč tisto, ki lahko z izmenjavo strokovnega znanja in različnih okoliščin na različnih področjih nudi boljšo podporo posamezniku pri opuščanju tveganega ali škodljivega pitja alkohola ali njihovim svojcem, hkrati pa omogoča povezovanje med različnimi poklici, ki si lahko medsebojno izmenjujejo izkušnje, krepijo sodelovanje in nudijo strokovno podporo pri obravnavanju čezmernega pitja alkohola pri uporabnikih, s katerimi prihajajo v stik, ali pri njihovih svojcih.

   

  [...]
 • KAJ SE DOGAJA Z ALKOHOLOM V TELESU PO ZAUŽITJU?

  Alkohol po zaužitju preide v krvni obtok skozi steno želodca (okoli 20 %) in skozi tanko črevo (okoli 80 %). Nekaj se ga absorbira že v prvih minutah, najvišja koncentracija alkohola v krvi pa je 45 do 90 minut po zaužitju, hitreje, če pijemo na prazen želodec.

  [...]
 • ALI PIJEM PREVEČ?

  Pitje alkohola na ljudi različno vpliva, nekateri imajo težave že z manjšimi količinami alkoholnih pijač, pri drugih se težave pojavijo šele po dolgotrajnem pitju velikih količin alkohola. Vendar za oboje velja, da pitje alkohola povečuje tveganje za (trajno) škodo in prinaša številne negativne posledice tako za posameznika kot za svojce. Kljub različnemu vplivu alkohola na ljudi pa so strokovnjaki na podlagi znanstvenih raziskav določili pravila oz. meje manj tveganega pitja alkohola za zdrave odrasle ljudi, katerih upoštevanje zmanjša verjetnost, da bi se pojavila škoda za zdravje pri večini zdravih odraslih ljudi. Če upoštevamo vsaj te meje, je zelo malo možnosti, da bi imeli zaradi pitja alkohola težave.

  [...]
 • KOLIKO LAHKO POPIJEM?

  Učinki pitja alkohola so odvisni od različnih dejavnikov, zato je pomembno, da vemo, koliko lahko popijemo, da ne ogrozimo svojega stanja ali škodujemo sebi in drugim. Na učinek vpliva več dejavnikov, kot so telesna teža, spol, starost, splošno stanje prehranjenosti, morebitne bolezni in drugo. Učinki pitja alkohola so odvisni tudi od različnih drugih okoliščin, kot so količina hrane v želodcu, vrsta alkoholne pijače, ki smo jo pili, količina popite brezalkoholne pijače in drugo.

  [...]
 • KDAJ JE PITJE TVEGANO, KDAJ ŠKODLJIVO?

  Tvegano pitje alkohola je pitje, pri katerem obstaja verjetnost, da bo posamezniku zaradi njega povzročena škoda. Ta škoda pa ne vključuje zgolj negativnih vplivov na posameznikovo zdravje, temveč tudi tveganja za udeležbo v prometnih nesrečah, nasilnih dejanjih, tveganih spolnih vedenjih. Pri vseh teh tveganjih se lahko znajdemo tako v vlogi povzročitelja kot žrtve.

  [...]
 • KAJ JE ALKOHOLNA TOLERANCA IN SINDROM ODVISNOSTI OD ALKOHOLA?

  Ob rednem pitju alkohola, tako kot pri rednem jemanju katerekoli druge opojne snovi oz. droge, se poviša prag občutljivosti. Razvije se alkoholna toleranca, kar pomeni, da je za doseganje enakega učinka potrebna vedno večja količina popitega alkohola.

  [...]
 • KAKŠNI SO UČINKI PITJA ALKOHOLA?

  Ljudje že od nekdaj uživajo alkohol zaradi učinkov, ki jih ima na delovanje naših možganov; ti učinki so večja sproščenost, boljše počutje v družbi, občutek povezanosti z družbo, v kateri vsi pijejo, večja dovzetnost za humor, manjša sramežljivost, večje samozaupanje, lažje prenašanje čustvenih in telesnih naporov in podobno. Seveda so te spremembe opazne le v času, ko je alkohol v telesu, s streznitvijo pa izginejo (Hovnik-Keršmanc et al., 2001).

  [...]
 • ALI JE RES, DA LAHKO KOZAREC VINA NA DAN IZBOLJŠA ZDRAVJE?

  Nekatere raziskave so pokazale na možnost, da manjše količine alkohola lahko ščitijo srce in zmanjšujejo možnost nastanka srčnega infarkta, vendar le pri nekaterih moških in ženskah srednjih let. Zanesljivih dokazov o pozitivnem delovanju alkohola ni dovolj, da bi njegovo pitje priporočali, še posebej, če pri tem upoštevamo škodljivo delovanje alkohola na večino drugih organov v telesu (Kolšek, 2016).

  [...]
 • KAJ LAHKO PRIDOBIM, ČE ZMANJŠAM PITJE ALKOHOLA ALI ČE ALKOHOL PRENEHAM PITI?

  Večina ljudi, ki si želijo zmanjšati količino popitega alkohola, je to zmožna storiti. Že majhne spremembe lahko pomenijo veliko razliko. Katerekoli strategije se boste že lotili, pomembno je, da si daste priložnost in zadosti časa, da se spremembe utrdijo. Če izbrani pristop nikakor ne deluje, poskusite drugega. Če po dveh ali treh mesecih ne opazite napredka pri zmanjševanju pitja alkohola, razmislite o popolni opustitvi pitja alkohola, poiščite strokovno pomoč ali oboje.

  [...]
 • KAKO ALKOHOL VPLIVA NA SPOSOBNOST UPRAVLJANJA VOZILA?

  Že manjše količine alkohola v krvi zmanjšajo sposobnost za upravljanje vozila: podaljša se odzivni čas, zmanjšuje se pozornost, moteno je ocenjevanje razdalje in hitrosti ter zoženo je vidno polje. Pitje alkohola vpliva na presojo, tako da človek precenjuje lastne sposobnosti in je bolj pripravljen tvegati.

  [...]
 • KAKŠEN JE UČINEK PITJA ALKOHOLA OB HKRATNEM JEMANJU DRUGIH DROG?

  Če je zastrupljena oseba pri zavesti, jo položite na ležišče z nizkim vzglavjem in pazite, da ne pade z ležišča in se dodatno poškoduje. Čim prej naj izbruha celotno vsebino želodca, zato naj pije veliko vode. Taki osebi ne dajajte drugih pomirjevalnih snovi, ne pustite je spati brez nadzora. Poskrbite, da bo spala na boku, medtem pa jo opazujte in bodite pozorni na njeno dihanje.

  [...]
 • KAKO LAHKO UGOTOVIM, ALI SEM ZASVOJEN/-A Z ALKOHOLOM?

  Če se težko sprostite ali ne morete uživati, ne da bi popili alkoholno pijačo, je mogoče, da ste zasvojeni z alkoholom. Biti zasvojen z alkoholom pomeni, da čutite, da ne morete preživeti dneva brez alkoholne pijače, da potrebujete vedno več alkohola, da kljub posledicam težko prenehate piti in da postaja alkohol vedno pomembnejša stvar v vašem življenju, zaradi česar ste manj dejavni na drugih področjih življenja ali pa vedno težje opravljate vsakodnevne obveznosti.

  [...]
 • NEKA OSEBA, KI MI JE BLIZU, IMA SINDROM ODVISNOSTI OD ALKOHOLA. KAKO NAJ UKREPAM?

  Svojci in drugi bližnji lahko dobijo pomoč pri osebnem zdravniku ter v centrih za socialno delo, alkoholoških ambulantah ali skupinah za samopomoč svojcem zasvojenih. Seznam kontaktov lahko najdete TUKAJ. Motiviranje in spodbujanje bližnjega za zdravljenje ni enostavna naloga.

  [...]