• KOMU JE NAMENJENA SPLETNA STRAN?

  Spletna stran projekta SOPA je namenjena splošni javnosti, ki želi izvedeti več o alkoholu in vzorcih pitja alkohola ter o interdisciplinarnem pristopu k alkoholni problematiki, ki ga razvijamo v projektu. Spletna stran se bo nadgrajevala tudi z informacijami, namenjenimi strokovnjakom in praktikom na različnih področjih v zdravstvenem, socialnovarstvenem in nevladnem sektorju.

 • KATERI SO CILJI PROJEKTA SOPA – SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA?

  Cilji projekta SOPA so naslednji: Krepiti obstoječe in graditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; razviti pristop individualne obravnave v skupnosti, usposabljati ljudi za ta pristop in ga pilotno izvesti; ozaveščati in usposabljati novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih medijih (cilj bomo v sodelovanju s predstavniki množičnih medijev dosegli z oblikovanjem priporočil za odgovorno poročanje o alkoholu); ozaveščati splošno in strokovne javnosti o alkoholni problematiki; vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicev ter poskrbeti za povezovanje in sodelovanje med poklici, predlagati vzpostavitev pristopa na sistemski ravni.

 • KAKŠEN JE PRISTOP PROJEKTA SOPA?

  Interdisciplinarnost kot najpomembnejša značilnost pristopa projekta SOPA temelji na povezovanju različnih sektorjev, kot so zdravstveni sektor, socialni sektor in nevladne organizacije. Medsektorsko povezovanje je namreč tisto, ki lahko z izmenjavo strokovnega znanja in različnih okoliščin na različnih področjih nudi boljšo podporo posamezniku pri opuščanju tveganega ali škodljivega pitja alkohola ali njihovim svojcem, hkrati pa omogoča povezovanje med različnimi poklici, ki si lahko medsebojno izmenjujejo izkušnje, krepijo sodelovanje in nudijo strokovno podporo pri obravnavanju čezmernega pitja alkohola pri uporabnikih, s katerimi prihajajo v stik, ali pri njihovih svojcih.

   

  [...]