VPLIVI ALKOHOLA NA KAKOVOST ŽIVLJENJA

Tvegano in škodljivo pitje alkohola ima lahko za posameznika tako zdravstvene kot družbene posledice. Posameznik namreč s svojim tveganim ali škodljivim vedenjem neposredno in posredno negativno vpliva tako na druge posameznike, kot so člani družine, prijatelji, sodelavci, znanci ali celo tujci, kot tudi na svoje splošno zdravstveno stanje. Tovrstno vedenje posledično pomeni splošno družbeno in ekonomsko breme družbe v celoti.

Na ravni posameznika so posledica tveganega in škodljivega pitja alkohola pojav bolezni, slabše počutje, slabši osebni odnosi in odnosi na delovnem mestu, prometne nezgode in poslabšanje finančnega stanja. Na ravni družine so pogoste posledice tovrstnega vedenja na primer nasilje, slabši odnosi in duševne težave. Na ravni okolice se posledice kažejo kot manjša produktivnost, slabša komunikacija in odnosi na delovnem mestu, hkrati pa pogostejša konfliktnost. Na ravni družbe tvegano in škodljivo pitje pomeni slabše zdravje prebivalstva, izgubo prihodka zaradi manjše delovne učinkovitosti, stroške obravnave različnih sektorjev in višje zavarovalne stroške (Roškar et al., 2016).