Socialni vidik

Mnogi pijejo alkoholne pijače, ker jim nudijo užitek, pomenijo družbeno vezivo ter so del takih ali drugačnih praznovanj in pomembnih življenjskih dogodkov. Slovenija spada med t. i. mokre kulture, v katerih je visoka stopnja pitja alkohola, veliko težav, povezanih s pitjem alkohola, in alkohol družbeno sprejet. Družba znotraj tovrstne kulture ne obsoja čezmernega pitja in njegovih posledic. Značilnih je veliko težav, povezanih z alkoholom.

Družbene posledice tvegane in škodljive rabe alkohola so tiste, ki so lahko objektivno in subjektivno povezane z alkoholom, ki se pojavijo pri posamezniku in njegovem vedenju v družbenem okolju, v družbenih odnosih in seveda v njegovem celotnem širšem in ožjem življenjskem okolju. Razpon teh posledic je zelo širok, od posledic v družini in na delovnem mestu do kriminala, kršenja cestnoprometnih predpisov …

Najhujše pa so posledice, ki jih alkohol pušča na primarni družbeni celici, tj. družini. Zloraba alkohola pri starših negativno vpliva na celotno družino, odnosi v njej pa lahko zelo hitro postanejo krhki in nezdravi.