Finančni oziroma ekonomski vidik

Zloraba alkohola ima lahko posledice tako na osebni kot na družbeni ravni oziroma na ravni države. Tvegano pitje alkohola je za državo veliko finančno breme. Zdravstveni stroški, ki so povezani s pitjem alkohola, so v Sloveniji v letih 2012–2016 v povprečju znašali 147 milijonov evrov letno. Če k temu prištejemo še stroške zaradi prometnih nezgod, nasilja v družini in drugih kriminalnih dejanj, se številka povzpne na 228 milijonov evrov letno (Roškar et al., 2019). Prav tako je v Sloveniji zaradi škode, ki je izključno povezana z alkoholom, vsak dan 10 hospitalizacij, v povprečju pa 3876 hospitalizacij letno (Roškar et al., 2016).

Vsem tem stroškom bi bilo treba prišteti še nekatere druge, ki izhajajo z individualne ravni oziroma jih ima posameznik, torej npr. stroške zmanjšane produktivnosti in stroške, ki nastanejo zaradi duševnega trpljenja bližnjih, še posebej otrok.