VZORCI PITJA ALKOHOLA

Vzorce pitja alkohola uvrščamo v pet kategorij glede na količino popitega alkohola in pogostost pitja, in sicer poznamo: abstinenco, manj tvegano pitje, tvegano in škodljivo pitje alkohola, visoko tvegano opijanje ter (pot) v zasvojenost.

V posameznih vsebinskih sklopih prikazujemo navedene vzorce pitja alkohola.