Viri pomoči

Viri pomoči in kontaktne informacije so v spodnjih tabelah razdeljeni glede na regije oziroma območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Območnih enot po Sloveniji je devet, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti, Kranju, Kopru, Novi Gorici, Novemu mestu in na Ravnah na Koroškem.

Vabljeni tudi k ogledu spletne strani www.nalijem.si – projekta »Sporočilo v steklenici« na temo pitja alkohola. Projekt izvaja Katedra za družinsko medicino na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vabljeni tudi k ogledu spletne strani www.infomosa.si – projekta, ki na pregleden, dinamičen, jasen, lahko dostopen način informira o alkoholni problematiki ter spodbuja različne akterje, ki so neposredno ali posredno vpeti v oblikovanje programov in/ali politik za reševanje alkoholne problematike k povezovanju in sodelovanju.

OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

OBMOČNA ENOTA MARIBOR

OBMOČNA ENOTA CELJE

OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA

OBMOČNA ENOTA KRANJ

OBMOČNA ENOTA KOPER

OBMOČNA ENOTA NOVA GORICA

OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

OBMOČNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM

 

OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
Klic v duševni stiski Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana
T: 01 520 99 00 Klic deluje v okviru UPK Ljubljana od leta 1980,
ko je bil ustanovljen kot prvi telefon za svetovanje pri nas. Svetovalci Klica v duševni
stiski so izobraženi za delo z ljudmi.
Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik Društvo Zaupni telefon Samarijan, p.p. 2008, 1001 Ljubljana T: 080 116 123 24 urni telefon za klic v duševni stiski.
Tvoj telefon Društvo Tvoj telefon, Prečna 2, 6230 Postojna T: 05 720 17 20 Društvo Tvoj telefon je
društvo, ki deluje v javnem interesu na področju
socialnega varstva.
Osnovna dejavnost
društva je program
Klic v stiski.
SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja Društvo SOS telefon,
p. p. 2726,
1001 Ljubljana
T: 080 11 55 Društvo SOS telefon za
ženske in otroke – žrtve
nasilja
TOM, telefon otrok in mladostnikov Zveza prijateljev mladine
Slovenije,Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
T: 080 12 34 V prvi vrsti je TOM nastal kot čustvena opora otrokom in mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo z
različnimi vprašanji,
dilemami ali stiskami.
Telefon mladi mladim Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana T: 01 510 16 75,
01 510 16 70,
041 367 374
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana -enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola Poljanski nasip 58,
1000 Ljubljana
T: 01 300 34 50 Terapevtska pomoč,
svetovanje, diagnostika,
možno bolnišniško ali ambulantno zdravljenje.
Železniški zdravstveni dom -Ambulanta za bolezni odvisnosti Celovška 4, 1000 Ljubljana T: 01 291 23 87 Skupinska socioterapija
za dvig samozavesti,
zdrava uveljavitev pri
osebah z nizko
samopodobo.
CSD Vič-Rudnik Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana T: 01/200 21 40,
01/200 21 00,
F: 01/200 21 12,
E: gpcsd.ljvic@gov.si
Prva socialna pomoč (pogovor)
Društvo anonimnih alkoholikov AA p.p. 3512,
1001 Ljubljana
E: info@aa-slovenia.si, Skupinska srečanja
(zaprta in odprta)
Društvo Al-Anon in Alateen Lepi pot 6, Mirje, 1000 Ljubljana E: info@al-anon.si,
T: 031 744 722,
041 590 789,
040 589 877
Družinske skupine
Inštitut Antona Trstenjaka Resljeva 11,
p.p. 4443,
1001 Ljubljana
T: 01 433 93 01 Terapija in preventiva
v okviru razvijanja
praktičnih
antropohigienskih
metod za kakovostno
življenje in sožitje.
Društvo za urejeno življenje Abstinent Dolenjska cesta 22,

1000 Ljubljana

T:  059 034 709

E:drustvo.abstinent@gmail.com

Individualno svetovanje, terapevtske skupine za vzdrževanje abstinence, prijateljske skupine za vzdrževanje abstinence, delavnice, druženje, informiranje
Zveza skupin zdravljenih odvisnikov Slovenije Letališka cesta 33, p.p. 2558, 1000 Ljubljana T: 01 897 70 23, 01 898 90 18, E: zszos@ordinacija.net Zveza je prostovoljno, samostojno in neprofitno združenje društev zdravljenih odvisnikov, ki se vključujejo v zvezo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Zveza ima status strokovne zveze in skrbi za večjo organiziranost svojih članic in izobraževanje.
Društvo človeška toplina Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana T: 041 410 843,
E: info@cloveska-toplina.com,
Eva – predsednica društva:
T: 041 410 843
E: erpiceva@cloveska-toplina.com,
Dragica – terapevtka:
T: 041 448-611,
E: dragicaerpic @ gmail.com.
Skupinske terapije
Društvo Žarek upanja Letališka 33, p.p. 2558, 1000 Ljubljana T: 01 89 77 023,
031 301 470,
031 341 784E: info@zarekupanja.net
Skupinska terapija, individualni pogovori
Društvo UP za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Kersnikova 3, 1000 Ljubljana T: 01 434 25 70,
F: 01 434 25 72, E:drustvo.up@siol.net
Svetovanje, terapevtski program, komuna, program reintegracije
Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma Hacquetova ulica 9, 1000 Ljubljana T: 01 430 12 05,
E: drustvo.stigma@siol.net
Svetovanje, dnevni center, terensko delo, varna hiša
 Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma Štihova ulica 12, 1000 Ljubljana T: 01 430 12 05,
E: drustvo.stigma@siol.net
Svetovanje, dnevni center, terensko delo, varna hiša za uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01/ 244 51 20 Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Zavod Papilot Zasavska 42, 1231 Ljubljana – Črnuče T: 01 542 15 82,
E: info@papilot.si
Seminar Zdrave življenjske navade
Zavod Sana Vita Trg mladinskih delovnih brigad 12, 1000 Ljubljana T: 041 664 920, Sonja
041 683 790, Marjan,
041 386 886 Marcela
Psihoterapija
Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – Drogart Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana T: 059 04 72 71,
01 439 72 70, E: info@drogart.org,
svetovalni telefon:
041 730 800
(vsak delavnik: 8.00-16.00)
Svetovanje
Društvo Projekt človek Malenškova 11, 1000 Ljubljana Kontaktna oseba: Špela Boek, T: 01 540 31 74,
041 717 356,
E: sc.lj@projektclovek.si
Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, dnevni center
Društvo Projekt človek Celovška 480, 1210 Ljubljana šentvid Roman Koštal,
T: 0597 12 360,
051 368 209,
F:0597 12 361,
E: cr.lj@projektclovek.si
Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, dnevni center
Društvo Projekt človek Slovenska 19, 1000 Ljubljana Jadranka Ivankovič,
T: 01 425 12 14,
051 642 074,
F: 0597 11 797,
E: mladi.lj@projektclovek.si
Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, dnevni center
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Belokranjska ulica 2, 1000 Ljubljana T: 01 230 78 41,
E: katja.stucin@dc.sent.si,
T: 01 230 78 40,
E: andreja.jordan@sent.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Poljanska cesta 52, 1000 Ljubljana T: 030 645 304,
E: jurij.anzin@dc.sent.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – ŠENTPRIMA (Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje) Železna cesta 14, 1000 Ljubljana T: 01 53 00 714,
E: info@sentprima.com
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – DOBROVITA (Družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.),  Zaposlitveni center DOBROŠIN d.o.o. Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana T: 01 544 24 00,
E: info@dobrovita.com,
T: 01 544 24 00,
E:zc_dobrosin@dobrovita.com
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – PREMIKI (Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma) Vojkova ulica 58, 1000 Ljubljana T: 05 909 43 74,
T: 030 641 440, E: info@premiki.com
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Zavod Pelikan – Karitas UPRAVA Litijska cesta 24, 1000 Ljubljana Tajništvo (uprava),
T: 01 548 02 85 ali
030 646 945,
F: 01 548 02 85,
E: pelikan@karitas.si
Program pomoči in celodnevnega bivanja za zasvojene – Pelikan, tudi v Višnji Gori, Bertokih in Ajdovščini
Zavod Pelikan – Karitas Polje 350, 1260 Ljubljana Polje T: 01 548 02 86,
F: 01 548 03 64,
E: ss.polje@gmail.com, Zvonko Horvat Žnidaršič,
T: 031 606 066
Terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom
Zavod Pelikan – Karitas Sostrska cesta 1, 1261 Ljubljana Polje Drago Sukič, T: 0590 93 640, 040 565 017,
E: tssostro@gmail.com
Terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom
Ustanova Odsev se sliši Vojkova 63, 1000 Ljubljana T: 080 6373, E: info@ustanova-odsevseslisi.si Informiranje, svetovanje in psihosocialna pomoč
Zveza prijateljev mladine Slovenije Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana T: 01 239 67 20,
E: info@zpms.si
Tom telefon za otroke in mladostnike (116 111), letovanja, zveza družin, pomoč družinam
Društvo Center za pomoč mladim Kersnikova 4, 1000 Ljubljana T: 01 438 22 10,
031 323 573,
F: 01 438 22 14,
E: lj-info@cpm-drustvo.si
Svetovalnica, delavnice, trening za krepitev samozavesti, trening socialnih veščin, izobraževanja
Sprememba v srcu, zavod za psihoterapijo, Ljubljana Zasavska cesta 16, 1231 Ljubljana T: 01 59 024 128, E:sanja@spremembavsrcu.si Psihoterapija
Terapevtski inštitut Odnos Šivičeva 13, 1000 Ljubljana T: 031 371 143,
E: nada.trtnik@odnos.org
Psihoterapija, relacijska družinska terapija, skupinska terapija, delavnice
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubljana T: 01 200 95 63 Delavnice o alkoholu
Društvo Altra – Odbor za novosti v duševnem zdravju Zaloška cesta 40, 1000 Ljubljana T: 01 54 44 760,
E: info@altra.si
Program svetovalnica in zagovorništvo, dnevni center, program APZ – zaposlitveni program, šiviljski atelje, program stanovanjskih skupin
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana T: 01 583 75 00,
E: info@scoms-lj.si
Ambulantne dejavnosti (specializirani psihologi in psihiatri) za pomoč otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem, svetovanje, delavnice
Psihiatrična bolnišnica Idrija Pot. Sv. Antona 49, 5280 Idrija T: 05 37 34 400,
F: 05 37 73 651, E: psihiatrija@pb-idrija.si
Diagnostični postopki, diferencialno diagnostični in motivacijski postopki, psihoterapevtska obravnava, rehabilitacija v podporni skupini, bolnišnično in ambulantno zdravljenje
Klub zdravljenih alkoholikov Idrija Pot. Sv. Antona 49, 5280 Idrija T: 041 283 808 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Psihiatrična ambulanta Anamarija Ziherl, dr. med. Glavni trg 25, 1241 Kamnik T: 059 950 439, E: psihiatricna.a.a.z.d.m@siol.net Alkohološka skupina
ZD Kamnik / ZD Kamnik Facebook Novi trg 26, 1241 Kamnik T: 01 831 87 22, E: veronika.budna@zdkamnik.si CINDI delavnice v Zdravstveno varstvenem centru tudi na temo dejavniki tveganja
Društvo anonimnih alkoholikov AA Knjižnica Kamnik, Ljubljanska cesta 1, Kamnik T: Tatjana 040 843 448,
Ivo 040 609 039
Odprta srečanja (srečanja tudi za  svojce ter prijatelje)
Zavod Mitikas Mekinje Cankarjeva cesta 39, Mekinje, 1241 Kamnik T: 041 856 839,
E: mitikas.perko@gmail.com
Psihoterapevtsko svetovanje
Društvo anonimnih alkoholikov AA Moste 8f, Komenda (bivša mlekarna) T: Miša 070 805 933 Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove prijatelje ter svojce)
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – ŠENTKNAP šuštarjeva kolonija 42a, 1420 Trbovlje T: 03 564 26 70, E:rebeka.novak@dc.sent.si, nika.nedeljko@dc.sent.si Program Dnevni center ŠENT, program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Klub zdravljenih alkoholikov Trbovlje, ZD Trbovlje  Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje Sabina Rozina,
T: 03 56 24 134 ali
03 56 24 234
Družabna srečanja, ki spodbujajo zdrav življenjski slog
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Ulica 1.junija 4, 1420 Trbovlje T: 01 320 53 90,
070 216 496,
E: info@ozara.org
Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Klub zdravljenih alkoholikov Cerknica Partizanska cesta 2 A, 1380 Cerknica T: 068 158 165 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Društvo Anonimnih Alkoholikov AA ŽUPNIŠČE, Hribska pot 6, 1290 Grosuplje https://www.aa-slovenia.si/ Odprta in zaprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Al-Anon in Alateen Župnišče, Hribska pot 6, 1290 Grosuplje T: 01 787 35 26 Marinka Družinske skupine
Društvo Anonimnih Alkoholikov AA ZD, Cesta 2. grupe odredov 16, Ivančna Gorica https://www.aa-slovenia.si/ Odprta in zaprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Al-Anon in Alateen Cesta 2. grupe odredov 16, Ivančna Gorica T: Marta 040 306 622 Družinske skupine
Društvo Al-Anon in Alateen Rimska 15, Ivančna Gorica- župnišče T: Marjana 041 535 817,
Anica 041 831 395
Družinske skupine
Zavod Pelikan – Karitas Cesta na Polževo 4, 1294 Višnja Gora T: 051 339 725,
01 548 03 63,
E: zavod.pelikan@gmail.com, Aleksej Miščič T: 030 646 944, E: aleksej.pelikan@gmail.com
Terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom
ZD Domžale Mestni trg 2, 1230 Domžale T: 01 724 51 13,
Andreja Heine,
andreja.heine@zd-domzale.si
Delavnice v Zdravstveno vzgojnem centru o zdravem življenju
Društvo Anonimnih Alkoholikov AA Župnija Domžale, Tabor 10, Domžale https://www.aa-slovenia.si/ Odprta in zaprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Al-Anon in Alateen Cesta talcev 10, Domžale – MGC Bistrica, večnamenski prostor pritličje T: 040 589 877 Družinska srečanja
Društvo anonimnih alkoholikov AA Valvazorjev trg 5, Litija – učilnica ob glavnem cerkvenem vhodu https://www.aa-slovenia.si/  Zaprta srečanja (srečanja samo za alkoholike)
Društvo anonimnih alkoholikov AA  Notranjska cesta 2 (pritličje), Logatec Župnijski dom sv. Nikolaja https://www.aa-slovenia.si/ Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove prijatelje ter
Društvo Al-Anon in Alateen Notranjska cesta 2 (pritličje), Logatec Župnijski dom sv. Nikolaja T: 040 589 877 Družinska srečanja, srečanja potekajo vzporedno z AA
Klub zdravljenih alkoholikov Logatec Notranjska cesta 2, 1370 Logatec T: 041 546 094 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Društvo anonimnih alkoholikov AA ŠENT, Turjaško naselje 6,1330 Kočevje https://www.aa-slovenia.si/ Zaprta srečanja (srečanja samo za alkoholike)
Društvo Al-Anon in Alateen ŠENT, Turjaško naselje 6, 1330 Kočevje  T: 070 396 108 Družinske skupine, srečanja potekajo vzporedno z AA
Društvo Projekt človek Ljubljanska cesta 7, 1330 Kočevje Kontaktna oseba:
Miha Ruparčič
T: 051/650 459
F: 0597/11 051
E: sc.kocevje@projektclovek.si
Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, Program za otroke in mladostnike, Terapija za družine, Reintegracija, Sprejemni centri
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT  Turjaško naselje 6, 1330 Kočevje T: 01 893 87 00

E: samanta.jancic@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo za boj proti alkoholizmu Kekčeva ulica 3, 1330 Kočevje T: 01 89 31 130
Klub Zarja Ribnica Škrabčev trg 17, 1310 Ribnica
Društvo zdravljenih alkoholikov Vrhnika Raskovec 21, 1360 Vrhnika T: 041 229 142 Srečanja zdravljenih alkoholikov

OBMOČNA ENOTA MARIBOR

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
UKC MB – Oddelek za psihiatrijo-Dispanzer za alkoholike oz. Alkohološka ambulanta, Odsek za zdravljenje alkoholizma in psihoterapijo Ob železnici 30, 2000 Maribor T: 02/321 11 33 Bolnišnično ali diagnostično zdravljenje, psihoterapija in vse ostale terapije, ki so del zdravstveno-socialno-psihološke metode zdravljenja
Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Maribor- Center za preprečevanje odvisnosti  Ljubljanska ulica 4, 2000 Maribor T: 02 332 72 51
T: 031 744 494
E: info-cpo@nijz.si
Strokovna pomoč, individualno svetovanje
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Ulica Vita Kraigherja 2, Maribor  (vhod KARITAS) https://www.aa-slovenia.si/ Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja-UPRAVA Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor T: 02 33 00 444
F: 02 33 00 447
E: info@ozara.orgStanovanjske skupine:
T: 02 33 00 440
T: 02 33 00 441
Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Strossmayerjeva ulica 3, 2000 Maribor T: 02 23 80 680
E: info@ozara.org
Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Društvo Zdrava pot Krekova 12a, 2000 Maribor Dnevni center:
T: 031 600 210
T: 02 25 11 428
drustvo.zdrava.pot@siol.netTerensko delo:
T: 031 804 864
E: dzp.teren@gmail.com
Dnevni center (svetovanje, kreativne delavnice, prosti čas), terensko delo, pogovorna skupina za obsojence, ki so uporabniki nedovoljenih drog, pomoč za samopomoč odvisnicam od prepovedanih drog
Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – Drogart Ob železnici 16, 2000 Maribor (Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA) T:02 300 68 50
T:041 481 246
ines@drogart.org
Svetovanje
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Cesta proletarskih brigad 61, 2000 Maribor  T: 02 320 26 91
E: tadeja.kapun@dc.sent.siT: 02 320 26 92
E: maja.korosec@dc.sent.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – Zavod DLAN Slomškov trg 1/A, 2000 Maribor T: 02 620 57 70,
T: 040 594 722,
T: delavnica: 02 620 57 72
E: info@zavod-dlan.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – SOTRA PLUS (Trgovina z živili) Zrkovska cesta 61, 2000 Maribor T: 059 178 167
E: info@sotra.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo Center za pomoč mladim Ob železnici 16, 2000 Maribor T: 02 331 83 06
T: 040 585 945
E: mb-info@cpm-drustvo.si
Svetovalnica, delavnice, trening za krepitev samozavesti, trening socialnih veščin, izobraževanja
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor T: 02 234 97 00
F: 02 234 97 01
E: svetovalni.center-mb@guest.arnes.si
Ambulantne dejavnosti (specializirani psihologi in psihiatri) za pomoč otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem, svetovanje, delavnice
Psihiatrična bolnišnica Ormož Ptujska cesta 33, 2270 Ormož T: 02 741 51 21 Bolnišnično zdravljenje v obliki terapevtske skupnosti in v skupinah, dnevna oskrba in sobotne kontrole po končanem zdravljenju, terapevtski program, delovna terapija, izleti, pikniki, pohodi, telovadba, kulturne prireditve, srečanja
 ZD Ormož Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož T: (02) 741-09-00
F: (02) 741-09-99
E: uprava@zd-ormoz.si
CINDI delavnice o dejavnikih tveganja
Društvo Al-Anon in Alateen Trg Alfonza Šarha 6 (učilnica SlomŠkovega doma v župnišču), 2310 Slovenska Bistrica T: 041 319 719  Družinske skupine
Zasebna psihiatrična ordinacija Dr. Matej Kravos, Dr.Med., Spec.Psih. Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica T:02 843 11 46
E:matej.kravos1@siol.net
Splošna psihiatrična obravnava
Zavod Pelikan – Karitas Sveta Trojica pri Lenartu Alojzij Štefan,
T: 030 646 940
Terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom
Društvo Projekt človek Ulica 27. decembra 2, 2345 Bistrica ob Dravi Božena BlanuŠa

T: 02 661 01 01
T: 041 358 668
F: 02 661 01 01
E: sc.ruse@projektclovek.si

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, svetovanja nudijo tudi v Murski Soboti in Slovenski Bistrici
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – Zaposlitveni center ZMOREMO Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah E: slavica.klemencic@triera.net Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
ARS VITAE – DruŠtvo za razvoj in izvajanje programov pomoči Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj T: 070 996 120

E: ars.vitae.si@gmail.com

Pomoč žrtvam nasilja, dnevni center za otroke in mladostnike, svetovalno delo, delavnice, razni programi namenjeni otrokom, družinam, staršem, svojcem
Ozara -nacionalno združenje za kakovost življenja 

 

Ul. Viktorina Ptujskega 3, 2250 Ptuj Stanovanjska skupina:

T: 02 79 80 650

T: 070 550 664

Dnevni center:

T: 02 79 80 650

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Mestni trg 10, Šentjur Kontaktna oseba: Andreja Tisel

Telefon: 747 13 62

E: sentjur.ozrk@rks.si

Informiranje in ozaveščanje lokalnega prebivalstva, priprava planov glede preprečevanja zasvojenosti, razvijanje programe preventive

OBMOČNA ENOTA CELJE

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
Javni zavod psihiatrična bolnišnica Vojnik Celjska cesta 37 N.C., 3212 Vojnik T: 03 780 01 00
F: 03 780 02 00
E: tajnistvo@pb-vojnik.si
Skupinska in individualna psihoterapija, učenje, predavanja, zaposlitvena terapija, izleti, pikniki, kulturni dogodki, srečanja
Društvo Abstinent Vojnik KerŠova ulica 8, 3212 Vojnik T: 041 763 263
E: bojan.tocaj@gmail.com
Društvo Anonimnih Alkoholikov AA Celjska cesta 37, Celje (Psihiatrična bolnica Vojnik) https://www.aa-slovenia.si/ Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT  Teharska cesta 4, 3000 Celje T: 03 428 88 91
E: alenka.gnilsek@dc.sent.siT: 03 428 88 90
E: mateja.alegro@sent.si
E: cvetka.ojstersek@dc.sent.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Kocenova 4, 3000 Celje Stanovanjska skupina:
T: 03/ 49 25 751
T: 070/550 659Pisarna za informiranje in svetovanje:
T: 03/ 49 25 750,
T: 070/550 667
E: info@ozara.org
Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Ipavčeva 18, NIJZ OE Celje https://www.aa-slovenia.si/ Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Al-Anon in Alateen Ipavčeva 18, OE NIJZ Celje T: 031 436 634  (Karmen)
T: 031 562 422  (Marjana)
Družinske skupine
Inštitut Vir Vrunčeva 9, 3000 Celje T: 03 490 00 24
T: 03 490 00 25
T: 031 288 827
E: vir@institut-vir.si
Svetovanje otrokom, mladostnikom in staršem, družinska terapija, imago partnerska terapija, imago delavnice za posameznike in pare, izobraževanja, strokovni posveti, preventivni programi, joga, avtogeni treningi
Društvo za življenje brez odvisnosti Lipa Kocenova ulica 8, 3000  Celje

Srečanja: SOCIO, Večgeneracijski center
Gosposka ulica 3, 3000 Celje

T: 040 413 147 (Franci Pusar)
T: 041 627 813 (Manca)
T: 041 597 099 (Roman)
E: info@lipa-celje.si
Skupinska srečanja
Javni zavod SOCIO Kocenova ulica 8, 3000 Celje Glavna pisarna:
E: socio@siol.net
info@jzsocio.si
T: 03 492 40 42
Materinski dom, soba za zasliŠanje otrok, varna hiŠa, zavetišče za brezdomce, socialna integracija ranljivih skupin, terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog, projekt Celje Zdravo mesto, socio-večgeneracijski center, klicni center, projekt ViŠki hrane
Klub zdravljenih alkoholikov Aljažev hrib Celje Teharska cesta 2, 3000 Celje Rihrat Conradi

T: 03 490 61 01 in
031 309 284

CSD Šmarje pri Jelšah RogaŠka cesta 38, 3240 Šmarje pri JelŠah T: 03 81 81 650
E:marija.erjavec@gov.si
E: irena.znidarcic@gov.si
Skupina za zdrav način življenja namenjena zdravljenim alkoholikom in njihovim svojcem
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Celjska 11, Pegazov dom, 3240 Šmarje pri JelŠah https://www.aa-slovenia.si/ Skupinska srečanja
Klub zdravljenih alkoholikov Kaktus Trg svobode 14, 8290 Sevnica T: 07 81 61 527 Terapevtske skupine, prijateljske skupine, delujejo z Društvom Abstinent
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Trg svobode 11, 8290 Sevnica Pisarna za informiranje in svetovanje:

T: 07/81 63 780
T: 070/550 668
E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Zdravstveni dom, Trg svobode 14, Sevnica https://www.aa-slovenia.si/ Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Zavod Pelikan – Karitas Razbor nad Sevnico Kaja Kovač,
Magdalena Strmšek
T: 01 548 02 86
Terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune za ženske, svetovanje, reintegracija, materinski dom
Klub zdravljenih alkoholikov Brežice Dečno selo
46 A,
8253 Artiče
T: 041 923 855
E: kza.brezice@gmail.com
Podpora zdravljenim alkoholikom in njihovim svojcem
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Černelčeva cesta 7,
8250 Brežice
Dnevni center:
T: 07 49 94 160Pisarna za informiranje in svetovanje:
T: 07 49 94 161
T: 070 550 669
Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Mladinski center Brežice Gubčeva 10a
p.p. 29
8250 Brežice
T: + 386 (0) 590 83 790
T: + 386 (0) 590 83 791
Preventivni programi, delavnice
ZD Velenje – Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti Vodnikova 1,
3320 Velenje
T: 03 89 95 400
E: radomir.mojovic@zd-velenje.si
E: vilma.kutnjak@zd-velenje.si
Individualno svetovanje, terapija, skupinska terapija
Društvo Anonimnih Alkoholikov AA  Dom za varstvo odraslih Velenje https://www.aa-slovenia.si/ Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT  Kersnikova cesta 1, 3320 Velenje T: 030 608 690
E: fanika.loncar@sent.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjŠevanje Škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
ZD Šoštanj  Trg Jožeta
Lampreta 1
3325 ŠoŠtanj
SUZANA ŠIROVNIK,
T: 03 899 56 28
CINDI delavnice
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Mestni trg 18, Zdravstveni dom https://www.aa-slovenia.si/ Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Cesta na Vrhe 3, Mozirje (župnišče) https://www.aa-slovenia.si/ Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Gotovlje 41, Prostori KS 1.nad, Žalec https://www.aa-slovenia.si/ Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Klub zdravljenih alkoholikov Žalec Prešernova ulica 6, 3310 Žalec T: 03 545 24 63
T: 040 288 234
E: janko.zupan@polzela.com
Društvo za pomoč in samopomoč Želva- Eureka Žalec Šlandrov trg 2,
3310 Žalec
E: dzelva.eureka@siol.net
T: 041 420 877
Zavetišče za brezdomce (delo s posameznikom, delo v skupini, delo v skupnosti), terensko delo z uporabniki drog in svetovanje, dnevni center za ljudi s težavami v duŠevnem zdravju, pomoč na domu uporabnikom psihiatričnih storitev, razdelilnica hrane za socialno ogrožene

OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
ZD Murska Sobota Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota SANDRA GABER FLEGAR,
T: 030 641 514 ali T: (02) 534 13 94
E: zvc@zd-ms.si
CINDI delavnice
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Ciril Metodova ulica 9
9000 Murska Sobota
Stanovanjska skupina:
T: 02/ 62 00 642
T: 070/550 658
Dnevni center:
T: 02 53 91 142
Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Društvo za zdravo življenje Nova pot Radenci Gubčeva cesta 22, 9252 Radenci T: 02 566 97 42
F: 02 566 97 43
E:narocanje.leskupaj@gmail.com
Skupinska in individualna terapija, aktivnosti društva
Društvo za pomoč v stiski Zarja-KZA Lendava Glavna ulica 32, 9220 Lendava T: 031 477 236 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja MikloŠičev trg 3
9240 Ljutomer
T: 02/58 51 840
T: 070/550 665E: info@ozara.org
Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija

OBMOČNA ENOTA KRANJ

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Jenkova ulica 10, 4000 Kranj T: 04 236 90 20
E: petra.anzin@dc.sent.siT: 04 236 90 20
E: monika.locniskar@dc.sent.si
E: irena.klun@dc.sent.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Klub zdravljenih alkoholikov KoroŠka cesta 19, 4000 Kranj T: 064 162 517 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov.
Klub zdravljenih alkoholikov Nova brazda KoroŠka cesta 19, 4000 Kranj T: 064 162 517
T: 031 883 780
E: kzanovabrazda@gmail.com
Tedenska srečanja, predavanja, rekreativne dejavnosti, kulturno udejstvovanje, organiziranje družabnih srečanj
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Prostori Rdečega križa, Bleiweisova 16, Kranj https://www.aa-slovenia.si/ Odprta in zaprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje), srečanja skupaj z AL-ANON
Društvo Al-Anon in Alateen
(prostori Rdečega križa)
Bleiweisova 16, Kranj T: 031 268 215 Cvetka
T: 040 884 073 NuŠa
T: 040 622 523 Filip
Družinske skupine, srečanja potekajo skupaj za AA
Terapevtski središče KROG Gorenje-savska cesta 15, 4000 Kranj T: 04 23 66 088
E:info@krogterapije.si
Svetovanje, terapije, fokusing
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Kidričeva 6,
4000 Kranj
T: 031 495 514
E: info@ozara.org
Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
 CSD Kranj KoroŠka cesta 19, 4000 Kranj, Sejmišče 4,
4000 Kranj
T: 04 256 87 82
T: 051 637 755
Stanovanjska skupina Katapult (namenjena osebam, ki so abstinenti), reintegracijski center, Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih (Dnevni in sprejemni center)
Društvo zdravljenih alkoholikov Feniks Cesta na Brdo 30,
4000 Kranj
 T: 031 415 200, 040 834 535

E: anton.pirc@gmail.com

 Pomoč osebam s sindromom odvisnosti od alkohola in njihovim svojcem
Repolusk Edvard – psihiatrična ambulanta Glavni trg 21, 4000 Kranj T: 04 236 70 38
E: privat.psih.amb@siol.net
Psihiatrična obravnava (nevro-psihiatrija)
Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem T: 04 5335 200
E: tajnistvo@pb-begunje.si
Skupinska psihoterapija, bolnišnično zdravljenje
Društvo Anonimnih Alkoholikov AA Kranjska 25, Območna enota RK,
4240 Radovljica
https://www.aa-slovenia.si/ Zaprta srečanja (srečanja za alkoholike)
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT  Kranjska cesta 3, 4240 Radovljica T: 04 530 30 10
E: monika.potocnik@dc.sent.siT: 04 530 30 11
E: saska.znidarc@sent.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Župnišče, Titova 65, Jesenice https://www.aa-slovenia.si/ Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Žarek Cesta Maršala Tita 78, 4270 JESENICE T: 030/625 298
T enote: 040/ 642 367
Preventivne delavnice v smislu preprečevanja zasvojenosti, komuna za odvisnike in njihove svojce, posvetovalnice in skupine za starše odvisnikov, skupine za bivše odvisnike, svetovanje po telefonu, terensko delo
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Cirila Tavčarja ul. 3B, 4270 Jesenice Stanovanjska skupina:
T: 04 58 36 200
T: 070/550 661Pisarna za informiranje in svetovanje:
T: 07 49 94 161
T: 070/550 669
Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Blejska Dobrava 45/a, 4273 Blejska Dobrava T: 040 242 784,
T: 051 213 742
E: sentplavz@gmail.com
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma Jesenice Cesta Maršala Tita 65, 4270 Jesenice T: 04 58 34 617
E: kristina.korazija@gov.si
Terapevtske skupine, prijateljske skupine, delujejo z društvom Abstinent
Društvo Al-Anon in Alateen Cankarjeva 13 (župnišče), Kranj  T: 041 268 643 Francl Družinske skupine
Društvo Projekt človek Sopotnica 1,
4220 Škofja Loka
Polona Kersnik
T: 0597/40 190
T: 040/293 349
F: 0597/40 190
E: ts.skl@projektclovek.siAndreja B. Jaš
F: 0597 40 361
T: 040 865 903
E: ts.starsi@projektclovek.siE:andreja.jas@projektclovek.si
Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, Program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Mestni trg 38, 4220 Škofja Loka T: 04 51 83 730
E: spela.podobnik@dc.sent.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog

OBMOČNA ENOTA KOPER   

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
Društvo za zdravo življenje in dobre medosebne odnose Viharnik Dolinska
58 a,
6000 Koper
KP T: 05 625 09 00,041 406 300

E: drustvo.viharnik@siol.net

Reševanje problema zasvojenosti v domačem okolju
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Vergerijev trg 3, 6000 Koper T: 05 662 14 84
E: tina.nanut@dc.sent.si
T: 05 662 14 83
E: nevica.kozlovic-zigante@sent.si
T: 05 662 14 80
E: biserka.jarc@dc.sent.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – Drogart Kidričeva 43, 6000 Koper

(e-Kavarna PiNA)

T: 030 384 001, ema@drogart.org Svetovanje
Društvo Izhod Teenchallenge Slovenija Kastelec 11c
6275 Črni Kal
T:040 889 933 Pogovori, psihosocialna pomoč, napotitev v rehabilitacijske centre
Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam – SVIT Koper Ljubljanska
cesta 6, 6000 Koper
T: 05-626-00-11

E: drustvo_svit@t-2.net

Dnevni center, terensko delo, sprejemni center, skupina za svojce
Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam – SVIT Koper Dolga reber 5, Žusterna KP T: 05-626-00-11

E: drustvo_svit@t-2.net

Dnevni center, terensko delo, sprejemni center, skupina za svojce
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Markova 38, Bertoki nad Koprom (prostori Karitas),
6000 Koper
https://www.aa-slovenia.si/ Zaprta srečanja (srečanja za alkoholike)
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Dolinska 58a, v naselju Olmo, 6000 Koper https://www.aa-slovenia.si/ Zaprta srečanja (srečanja samo za alkoholike) skupaj z Al-ANON
Društvo Al-Anon in Alateen Dolinska 58a, v naselju Olmo, 6000 Koper T: 041 872 751 (dežurni telefon) Družinske skupine, srečanja potekajo vzporedno z AA
Zavod Karitas Samarijan-program Vrtnica Markova 38, BertokiKP T: 05/ 3300234
F: 05/3300234,
E: karitas.samarijan@siol.net
Stanovanjska skupnost socialne rehabilitacije in zdravljenje odvisnosti od alkohola
Zavod Pelikan – Karitas Markova ulica 38 – Bertoki, 6000 Koper T: 041 760 067
T: (05) 639 50 38
E: bertoki@pelikan.karitas.si
Terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper Cankarjeva 33, 6000 Koper T: 031 388 591
E: svetovalni.center.kp1@siol.net
Svetovalno, psihoterapevtsko in terapevtsko delo, delo z nadarjenimi, dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, učno pomoč, predavanja, seminarje in supervizijo strokovnim delavcem v vrtcih in šolah
Društvo Anonimnih Alkoholikov AA Društvo Anonimnih Alkoholikov AA Prostori KS Lucija Obala
107/I Lucija
(pri poŠti I. nadstropje), Piran
https://www.aa-slovenia.si/ Zaprta srečanja (srečanja samo za alkoholike) skupaj z Al-ANON
Društvo Projekt človek Cankarjevo nabrežje 9a (2. nadstropje)
6330 Piran
T: 041 325 620
F: 0597/50 341
E: sc.piran@projektclovek.si
Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, svetovanja nudijo tudi v Novi Gorici, Sežani in Postojni
Društvo zdravljenih alkoholikov Ilirska Bistrica Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica T: 041 844 995 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Vojkov drevored 8, 6250 Il. Bistrica T: 05/714 51 60
E: vezi.ilss@gmail.com
Dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Tavčarjeva 15, 6250 Il. Bistrica T: 05/714 16 20,
T: (08/205 17 93)
E: vezi.bistrica@gmail.com
Dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Podgrad 107, 6244 Podgrad T: 05/783 52 01
E: vezi.podgrad@gmail.com
Dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo Al-Anon in Alateen Tavčarjeva 15, Ilirska Bistrica
DruŠtvo Vezi
T: 041 443 332 Darja Družinske skupine
Društvo Pot Levstikova ulica 3,
6250 Ilirska Bistrica
T: 05 710 06 25
T: 031 458 521
Delo s posameznikom in delo s posameznim primerom, delo s skupino, delo z družino, delo v skupnosti, raziskovanje na področju uporabe prepovedanih drog
Ozara-nacionalno združenje za kakov