Alternativne dejavnosti – kultura

Pojmovanje kakovosti življenja 

Kakovost življenja je povezana s tem, ali ima posameznik v okolju, v katerem živi, zadostno količino hrane in vode ter sta ti primerne kakovosti, da zadostita njegovim potrebam. Danes desetina svetovnega prebivalstva nima primerne vode, vendar visok bruto družbeni proizvod in tehnološki napredek, ki izkazujeta materialno blagostanje, včasih samoumevno razumemo kot merilo kakovosti življenja. Gospodarska uspešnost družbe pa ne pove, kako kakovostno živi posameznik, posebej v času stiske. Čisto okolje in dostopnost zdravil sta seveda del blaginje, in uspešnost zdravstvene oskrbe se ponekod meri s štetjem let zdravstveno kakovostnega življenja posameznika.

Posameznik je lahko del družbe, v kateri je zagotovljen dostop do izobrazbe, kjer ga spodbujajo k izražanju lastnih idej in je sprejemanje odločitev v večji meri njegova odgovornost. Lahko, da se temu ne pripisuje takšnega pomena in je skupnost bolj prežeta z enotnimi simboli in normami.  Lahko so odnosi posameznikov v njej bolj prepleteni ali pa vloge bolj določene, odmik od pričakovanj pa hitro privede posameznika do meje sprejemanja s strani drugih in občutja izločenosti. Dosežki in padci; bolezen in okrevanje; srečanja v odnosih in razhajanja, rojstvo in slovo. Posameznika v življenju po eni strani doletijo težavni prehodi, ko v času ranljivosti išče upanje, smisel za težave, po drugi strani pa obdobja praznovanja življenja, veselja v odnosih in sprejetosti v skupnosti. Tudi, ko z zdravjem ali počutjem ni vse v redu.

Kulturno umetniške dejavnosti

S kulturno-umetniškega vidika  kultura vključuje in povezuje bralno, avdivizualno kulturo, glasbeno umetnost, intermedijske umetnosti, kulturno dediščino, tehnično kulturo, likovno umetnost in uprrizoritvene umetnosti. Za javno zdravje je pomembno upoštevati kulturno-umetniško izražanje posameznika, ki ima ugodne učinke za njegovo kakovost življenja. Glasbena dejavnost, likovna terapija, izrazno gibanje izrazni ples in pisanje imajo na primer podporne učinke pri fizioloških in psiholoških težavah.  Po nekaterih študijah petje pomaga bolnikom z demenco, parkinsonovo boleznijo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo in z duševnimi motnjami, o zdravilnih učinkih petja pa poročajo tudi pri depresiji. Ples je povezan z zdravjem srca in kakovostjo življenja predvsem na področju čustvovanja . Kultura s tega vidika podpira razvoj veščin za spoprijemanje s stresom, osmislitev življenjskih prehodov, izražanje občutja izgube ob spremembah v zdravju in odnosih.

Kakovostna kulturno-umetniška vzgoja podpira razvoj življenjskih veščin tudi pri mladih, ki šele formirajo svoj pogled na svet in svoje razlage o kakovosti življenja in oblikovanju zdravega življenjskega sloga.  Pedagogom in drugim strokovnjakom so v pomoč pri razlagi zdravstvenih vsebin za mladino s pomočjo umetniških del za področja duševnega zdravja, motenj hranjenja, zdravega prehranjevanja, telesne dejavnosti, zdrave spolnosti, problematike alkohola in tobaka ter problematike drog vsebine priročnika Zdravje skozi umetnost.