Odnosi kot varovalni dejavnik ali dejavnik tveganja

Kaj nam pomenijo odnosi

Znano je, da je človek socialno bitje, ki se vsakodnevno podaja v različne vrste odnosov, v katerih prevzema različne vloge, kot so vloga partnerja, sodelavca, starša, otroka, prijatelja. V vsak odnos posameznik prinaša svoje osebnostne značilnosti, svoje navade, vrednote in načela, predvsem pa svojo zgodovino in predhodne izkušnje.

Čeprav se ljudje med seboj razlikujemo, so odnosi eno izmed najpomembnejših področij posameznikovega življenja. Odnosi so tisti, ki vplivajo na posameznikovo podobo o sebi in svetu. Že zgodnje izkušnje v odnosih imajo bistven vpliv na oblikovanje odnosov v odraslem življenju in tako posredno vplivajo tudi na kvaliteto življenja. Prepoznavamo jih tudi kot pomemben dejavnik, ki vpliva na zdravje vsakega posameznika.

Odnosi so namreč izredno pomembni tudi pri oblikovanju podobe o sebi. Če ima posameznik pozitivno samopodobo in višje samospoštovanje, to vpliva tudi na bolj spoštljiv odnos do sebe, kar se kaže v skrbi zase, med drugim tudi v skrbi za svoje zdravje.

Kako odnosi vplivajo name

Odnosi so ključni za posameznikovo osebnostno rast, še posebej, če se v njih počuti varnega in če so vredni zaupanja, ter se nanje obrača v trenutkih, ko je v stiski, ko potrebuje podporo, spodbudo ali zgolj potrditev. Človek ima vseskozi potrebo po pripadnosti, ki vodi v težnjo po oblikovanju in vzdrževanju odnosov. Interes posameznika je, da je odnos dolgotrajen, kar pa zahteva tako negovanje sebe kot tudi negovanje odnosa. Kakovost odnosa je velikokrat odvisna tudi od komunikacije z drugo osebo. Če je ta redna in lahko posameznik v njej izrazi svoje misli in občutke, je odnos intimnejši in bolj poglobljen. Na večje zadovoljstvo v odnosu vpliva predvsem pozitivna komunikacija, kar pomeni, da je v pogovor vključenih veliko izrazov sočutja, pohval, podpore in naklonjenosti. Ker so odnosi za posameznika temeljni, zadovoljstvo v njih posledično vpliva na zadovoljstvo z življenjem.

Mogoče se velikokrat niti ne zavedamo, a odnosi imajo velik vpliv na to, kako zdravo živimo. Strokovnjaki menijo, da vplivajo na naše vedenje, povezano z zdravjem, tako da pogosto prevzamemo navade in vedenje posameznika, ki nam je zelo blizu. Socialna mreža, ki jo oblikujemo v življenju, pa naj bi vplivala tudi na obolevnost in umrljivost. Negovanje odnosov torej v prvi vrsti predstavlja skrb zase.

Odnosi in tvegana vedenja

Tvegana vedenja so lahko tesno povezana z odnosi. Na eni strani lahko negativna plat odnosov vpliva na to, da se posameznik začne vesti bolj tvegano. Kot na vsakem področju življenja se tudi na področju odnosov lahko pojavljajo težave, ki se kažejo kot prepiri, konflikti ali nesporazumi, kar pri posameznikih povzroča nemir, občutke nemoči, depresivna ali tesnobna stanja. Težave lahko vodijo v stresne odzive, ki se odražajo tudi na telesni ravni, velikokrat pa lahko vodijo tudi v tvegana vedenja, kot je npr. čezmerno pitje alkohola. Posameznik se tako lahko znajde v začaranem krogu, saj tvegana vedenja še dodatno poglobijo težave v odnosih. Zavedati se moramo, da zaradi čezmernega pitja alkohola velikokrat trpijo tudi svojci in ostali bližnji. V Sloveniji imamo za posameznike, ki čezmerno pijejo in njihove svojce, na voljo tudi različne vire pomoči.

Na drugi strani pa lahko prav odnosi pomagajo posamezniku, da tvegana vedenja opusti ali zmanjša. Pomembni so namreč predvsem z vidika socialne podpore, ki jo lahko posameznik prejme od druge osebe. Ta je ključna, kadar želi nekdo npr. opustiti kajenje ali zmanjšati pitje alkohola. Podpora pri takšnih odločitvah je pomembna že v začetni fazi, ko se posameznik odloči za spremembo in nato tudi bistveno pripomore k temu, da pri spremembi vztraja.

V sklopu našega projekta smo razvili delavnice Izbrane veščine za krepitev medosebnih odnosov, ki se izvajajo v 18 zdravstvenovzgojnih centrih oziroma centrih za krepitev zdravja, vključenih v projekt SOPA. Cilj brezplačnih delavnic je opremiti udeležence z znanji in veščinami izbranih področij medosebnih odnosov, kot se zvrstijo v štirih srečanjih (krovna delavnica medosebni odnosi, krepitev dobrega počutja, veščine asertivnosti, spretnosti reševanja problemov), ki bodo potekale preko razlage in vaj za krepitev posameznih veščin ter razprave. Več o tem si lahko preberet TUKAJ.