Mladinska izmenjava projekta Empowerful v Ljubljani

06. 01. 2023

V decembru smo se z mladimi na mednarodni izmenjavi v sklopu projekta Empowerful pogovarjali o rabi alkohola, tobaka in kanabisa, s tem povezanimi tveganji in ukrepi za izboljšanje stanja v Sloveniji in Evropi. Med 12. in 16. decembrom 2022 je v Ljubljani potekala mladinska izmenjava v sklopu projekta Empowerful, ki ga vodi mednarodna organizacija Movendi International in je financiran s strani Evropske komisije, program Erasmus+. Projekt združuje 48 mladih med 15 in 27 let iz 8 evropskih držav ter jih spodbuja k oblikovanju oz. izboljšanju svoje okolice na trajnostni način.

Cilj je opolnomočiti in navdihniti mlade, da se odzivajo na izzive v njihovih skupnostih, da se počutijo samozavestne glede odkrivanja in implementiranja ustreznih rešitev ter da verjamejo, da so lahko prav oni tista sprememba, ki jo njihova okolica potrebuje. Mladim se omogoča sodelovanje v projektu, kjer lahko razmišljajo o problemih ter nato oblikujejo in realizirajo svoje rešitve – in vse to v mednarodnem, večkulturnem in raznolikem okolju.

Tokratna izmenjava v Ljubljani, ki se je je udeležilo 36 udeležencev iz 6 držav, je potekala na temo alkohola in drugih odvisnostih med mladimi v Evropi. Nacionalni inštitut za javno zdravje so soorganizatorji z Inštituta Utrip povabili, da mladim predstavi stanje na področju rabe alkohola, tobaka in kanabisa v Sloveniji. Rok Zaletel, sodelavec NIJZ na območni enoti Ljubljana, je z mladimi uvodoma spregovoril o »mokri kulturi« v našem okolju. Izpostavili so vključenost alkohola v kulturo in običaje, dostopnost alkohola, prenos vzorcev iz roda v rod in visoko stopnjo tolerance. V nadaljevanju so se dotaknili konkretnih številk, primerjali evropsko rabo s porabo drugih regij, pogledali kako je s pitjem znotraj Evrope in del zaključili s podatki o Sloveniji. Udeležence so presenetili podatki o količini popitega alkohola in o bremenu, ki ga le-ta predstavlja v družbi. Glavni del pogovora je bil namenjen pogovoru o rabi alkohola, tobaka in kanabisa med mladimi. Rok Zaletel je predstavil zadnje podatke z raziskave HBSC – Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju. Predstavitev podatkov je omogočala iztočnice za pogovor o izkušnjah udeležencev iz njihovega okolja in primerjava s Slovenijo. Najbolj so jih pritegnili podatki glede rabe tobačnih izdelkov in kanabisa.

Rok Zaletel je v naslednjem sklopu predstavil ukrepe in vire pomoči, ki so na voljo v Sloveniji. Izpostavil je preventivne programe za otroke in mladostnike (Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov v ZD in v šolah, Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Program Zdravje v vrtcu, Program Zdrave šole, Program To sem jaz, Program Posvet – Tu sem zate, Programe nekaterih NVO: O2 za vsakega, Izštekani, Heroji furajo v pižamah … ) in programe za odrasle (Individualno svetovanje za opuščanje čezmernega pitja alkohola – SOPA v ZVC/CKZ, Delavnice in individualno svetovanje za opuščanje kajenja v ZVC/CKZ, psihoedukativne delavnice ter dejavnosti v Centrih za duševno zdravje odraslih).

Predstavitev s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje je predavatelj zaključil z nanizanjem izzivov pri naslavljanju in spopadanju s tveganimi vedenji na področju alkohola, tobaka in kanabisa. Kot stalne izzive je izpostavil »mokro kulturo«, preslabo izvajanje oz. (ne)upoštevanje zakonov in predpisov ter marketing in vpliv preko spleta ter socialnih omrežij. Kot novejše izzive pa je izpostavil porajajočo se epidemijo nikotinske zasvojenosti na osnovnih šolah ter epidemijo težav v duševnem zdravju med mladimi.

V zaključni evalvaciji so mladi izpostavili, da je bila predstavitev ena bolj zanimivih in je ponudila priložnost za odpiranje pomembnih vprašanj. Vsebine in spoznanja bodo lahko uporabili v svojih okoljih.

 

 

Viri in zanimive povezave:

  1. Projekt Empowerful [spletna stran]. Dostopno 12. 12. 2022 preko https://movendi.ngo/who-we-are/our-projects/empowerful/
  2. Radoš Krnel S, Hovnik Keršmanc M (ur.). Poraba alkohola in zdravstvene posledice rabe alkohola v Sloveniji v obdobju 2013-2018, trendi. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2022. Dostopno 12. 12. 2022 preko https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/01/poraba_alkohola_in_zdravstvene_posledice_rabe_alkohola_v_obdobju_2013_-_2018_trendi_1.2.2022.pdf
  3. Jeriček Klanšček H, Roškar M, Drev A, Zupanič T, Prelec Poljanšek P (ur.). Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji. Izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. Dostopno 12. 12. 2022 preko https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/07/hbsc_2019_e_verzija_obl.pdf
  4. Hočevar T, Kolšek M, Henigsman K, Roškar M, Boben Bardutzky D (ur.). Priročnik za izvajanje pristopa SOPA – Zvezek II. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2022
  5. Skupaj za zdravje [spletna stran]. Dostopno 12. 12. 2022 preko https://www.skupajzazdravje.si
  6. net – Informacije in nasveti o preventivnih pregledih ter zdravem načinu življenja za nosečnice, otroke in mladostnike [spletna stran]. Dostopno 12. 12. 2022 preko https://zdaj.net
  7. SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola [spletna stran]. Dostopno 12. 12. 2022 preko http://www.sopa.si

 

Pripravil Rok Zaletel, razvojno raziskovalni sodelavec na NIJZ