Delavnice SOPA predstavljene v sklopu festivala duševnega zdravja Goriške

06. 12. 2022

V Tolminu se je odvil sklepni dogodek Festivala duševnega zdravja Goriške 2022. Knjižnica Cirila Kosmača je sredi novembra gostila “Živo knjižnico”, ki je ponudila enkratno priložnost za srečanje z osebami iz družbeno ogroženih skupin. Taki posamezniki in tudi njihovi bližnji se v družbi pogosto soočajo s stigmatizacijo, zato je njihova izpostavljenost in pripravljenost deliti svojo osebno izkušnjo z obiskovalci knjižnice lahko zelo dragocena izkušnja za obe strani. Stalna zasedenost štirih “živih knjig” in zanimanje za njihove zgodbe so lep pokazatelj, da je družba senzibilna do te tematike.

V sklopu popoldanske okrogle mize na temo duševnega zdravja in alkoholne problematike v lokalnem okolju so sodelovale predstavnice Centra za duševno zdravje odraslih Tolmin (CDZO), tolminske enote Centra za socialno delo Severna Primorska (CSD), Zveze klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije (KZA) ter predstavnici NIJZ OE Nova Gorica.

Povezava med duševnim zdravjem in čezmernim pitjem alkohola ni naključna, saj grejo težave na teh področjih pogosto z roko v roki: posameznik si duševne stiske lajša s pitjem alkoholnih pijač, po drugi strani pa škodljiva raba alkohola vodi v različne duševne motnje, med katerimi so tudi depresivne ali anksiozne motnje ter večje tveganje za samomorilnost.

V pogovoru so sodelujoče izpostavile dejavnosti, izkušnje in izzive, s katerimi se dnevno srečujejo pri svojem delu. Obstoj, delovanje in predvsem sodelovanje med institucijami države in nevladnim sektorjem so ključni za nudenje optimalne in uporabniku prijazne pomoči. Prav tako se je izkazalo, da je zelo dobrodošlo preventivno delovanje, saj je zdravljenje (tako na področju duševnih motenj kot zasvojenosti od alkohola) za posameznika zelo naporno, dolgotrajno in brez zagotovil, da se bo zdravje povrnilo v celoti.

Kot pomemben vir pomoči, ki je novost v zdravstvenem sistemu in pomemben korak v preventivnem delovanju na področju tveganega in škodljivega pitja alkohola pri odraslih, je Ana Peršič z NIJZ OE Nova Gorica predstavila SOPA delavnice, ki se izvajajo v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja. Osnovni namen je vzbuditi pozornost in premislek o naših pivskih navadah, strokovnjak pa nam nudi oporo, strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja. Več o delavnicah na: www.sopa.si in https://www.skupajzazdravje.si/aktivnosti-za-krepitev-zdravja/delavnice-in-svetovanja/

Kar se je izluščilo iz izmenjave mnenj in (dobrih) praks, je predvsem zavedanje, da smo kot družba še vedno zelo obsojajoči do oseb, ki imajo težave zaradi tveganih vedenj, čezmerno pitje alkohola in duševne motnje ostajata tabu temi. Za zdravje celotne družbe je zato pomembno več in bolj odprto naslavljati tovrstne teme, kar bo po eni strani zmanjšalo stigmo, po drugi strani pa opremilo širšo javnost s strokovno podprtimi informacijami (o škodljivosti pitja alkohola), zdravih alternativah in uporabnih virih pomoči. Šele opolnomočen posameznik bo lažje prepoznal znake tveganih vedenj in pravočasno poiskal pomoč, kar je temelj za dobro delovanje preventivnega sistema.

 

Ana Peršič, SOPA pristop, NIJZ OE NG