Razširjenost pitja alkoholnih pijač med LGBT+ skupinami

02. 06. 2022

V mesecu ponosa obveščamo o prispevku Razširjenost pitja alkoholnih pijač med osebami LGBT+ skupin, objavljenem v reviji Javno zdravje, ki povzema pregled področja pitja alkohola v izbranih LGBT+ skupinah in predstavlja nekatere vire pomoči. Avtorice Tadeja Hočevar, Nina Vareško in Karmen Henigsman na podlagi pregleda literature ugotavljajo, da so osebe izbranih LGBT+ skupin, v primerjavi s heteroseksualno cisspolno populacijo, specifično bolj ranljive z vidika pitja alkohola in z njim povezanimi posledicami, kar še posebej velja za ženske in biseksualne osebe. To velja tako za odraslo populacijo kot mladostnike.

Dejavnikov tveganja za specifično ranljivost LGBT+ skupin na tem področju je več: manjšinski stres, zlorabe, nasilje in viktimizacija, omejenost varnih prostorov za spolne in seksualne manjšine, norme glede pitja alkoholnih pijač med spolnimi in seksualnimi manjšinami, politična in sistemska ureditev države ter ciljno naslavljanje spolnih in seksualnih manjšin s strani alkoholne industrije in omejenost osebam LGBT+ skupin ustrezno senzibiliziranih virov pomoči.

Ranljivost oseb LGBT+ skupin na področju alkoholne problematike je izziv celotne družbe. Pri reševanju te ranljivosti sta pomembni dostopnost in uporabnost virov pomoči na področju krepitve duševnega zdravja in podpora v primeru tveganega in škodljivega pitja alkohola. Nekatere vire pomoči ponudi tudi ta prispevek.

 

Naslovna slika: Freepik