Tvegano in škodljivo pitje alkohola predstavlja enega glavnih preprečljivih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe, nezgode, … S pristopom SOPA želimo odpraviti oziroma zmanjšati negativne posledice takšnega pitja na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji.

LCD SOPA merice infografika o mejah manj tveganega pitja alkohola

Aktualno

  • Spodbudni rezultati: Na terenu dosegli že 82% načrtovanih uspešnih obravnav

    Preko 300 strokovnjakov iz zdravstvenega in socialnega sektorja je v okviru svojega dela v preteklem letu na projektu SOPA nagovorilo skoraj 27.000 odraslih prebivalcev Slovenije. Od tega je 19.000 oseb privolilo v sodelovanje, prek 4.000 teh je trenutno v obravnavi zaradi čezmernega pitja alkohola, ki ga želimo na SOPA zmanjšati ali ustaviti. “Pri 441 osebah je bila obravnava do sedaj že uspešna, kar predstavlja 82% končnega cilja pilota pristopa, ki se izteče novembra 2020.

  • Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji

    Izšla je e-publikacija z izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018, ki prinaša vpogled v stanje na področju zdravja in z zdravjem povezanimi vedenji, med slovenskimi 11-, 13-, 15- in 17-letniki. Raziskava se izvaja vsake 4 leta zdaj že v 49 državah. Publikacija prinaša analizo stanja na področju zdravstvenih izidov, družine, šole, prijateljev, duševnega zdravja, življenjskega sloga, tveganih vedenj in uporabe interneta in digitalnih tehnologij ter tudi ugodne in neugodne trende od 2002 do 2018 v Sloveniji.

  • Povezanost pitja alkoholnih pijač z izbranimi starševskimi in vrstniškimi dejavniki pri mladostnikih v Sloveniji

    Pitje alkohola pri mladostnikih zaradi njihove posebne ranljivosti pomeni še posebej tvegano vedenje. Na mladostnikovo pitje alkohola vplivata tudi njegov odnos s starši in vrstniki. Avtorice zanima tveganost izkušenj s pitjem alkohola med slovenskimi 11-, 13- in 15-letniki ter kako so s tem povezani pogovor s starši in izbrani vrstniški dejavniki. Posebej jih zanima pogovor staršev in mladostnikov o alkoholu.