Nevladne organizacije

Viri pomoči in kontaktne informacije so v spodnjih tabelah razdeljeni glede na regije oziroma območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Območnih enot po Sloveniji je devet, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti, Kranju, Kopru, Novi Gorici, Novemu mestu in na Ravnah na Koroškem.

Vabljeni tudi k ogledu spletne strani www.nalijem.si - projekta »Sporočilo v steklenici« na temo pitja alkohola. Projekt izvaja Katedra za družinsko medicino na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vabljeni tudi k ogledu spletne strani www.infomosa.si - projekta, ki na pregleden, dinamičen, jasen, lahko dostopen način informira o alkoholni problematiki ter spodbuja različne akterje, ki so neposredno ali posredno vpeti v oblikovanje programov in/ali politik za reševanje alkoholne problematike k povezovanju in sodelovanju.

 

OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

OBMOČNA ENOTA MARIBOR

OBMOČNA ENOTA CELJE

OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA

OBMOČNA ENOTA KRANJ

OBMOČNA ENOTA KOPER

OBMOČNA ENOTA NOVA GORICA

OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

OBMOČNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM

 

OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
Klic v duševni stiski Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana
T: 01 520 99 00 Klic deluje v okviru UPK Ljubljana od leta 1980,
ko je bil ustanovljen kot prvi telefon za svetovanje pri nas. Svetovalci Klica v duševni
stiski so izobraženi za delo z ljudmi.
Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik Društvo Zaupni telefon Samarijan, p.p. 2008, 1001 Ljubljana T: 080 116 123  24 urni telefon za klic v duševni stiski.
Tvoj telefon Društvo Tvoj telefon, Prečna 2, 6230 Postojna T: 05 720 17 20  Društvo Tvoj telefon je
društvo, ki deluje v javnem interesu na področju
socialnega varstva.
Osnovna dejavnost
društva je program
Klic v stiski.
SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja Društvo SOS telefon,
p. p. 2726,
1001 Ljubljana
T: 080 11 55  Društvo SOS telefon za
ženske in otroke - žrtve
nasilja
TOM, telefon otrok in mladostnikov Zveza prijateljev mladine
Slovenije,Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
T: 080 12 34  V prvi vrsti je TOM nastal kot čustvena opora otrokom in mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo z
različnimi vprašanji,
dilemami ali stiskami.
Telefon mladi mladim Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana T: 01 510 16 75,
01 510 16 70,
041 367 374 
 
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana -enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola Poljanski nasip 58,
1000 Ljubljana
T: 01 300 34 50

Terapevtska pomoč,
svetovanje, diagnostika,
možno bolnišniško ali ambulantno zdravljenje.

Železniški zdravstveni dom -Ambulanta za bolezni odvisnosti Celovška 4, 1000 Ljubljana T: 01 291 23 87

Skupinska socioterapija
za dvig samozavesti,
zdrava uveljavitev pri
osebah z nizko
samopodobo.

CSD Vič-Rudnik

Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana

T: 01/200 21 40,
01/200 21 00, 
F: 01/200 21 12, 
E: gpcsd.ljvic@gov.si

Prva socialna pomoč (pogovor)
Društvo anonimnih alkoholikov AA p.p. 3512,
1001 Ljubljana

E: info@aa-slovenia.si,
T: 041 534 261, Bruno,
T: 031 252 237, Dare,
T: 040 802-282 , Milan,
T: 01 5424 419, Tatjana,
T: 031 782 149, Romano

Skupinska srečanja
(zaprta in odprta)
Društvo Al-Anon in Alateen Lepi pot 6, Mirje, 1000 Ljubljana

E: info@al-anon.si,
T: 031 744 722,
041 590 789,
040 589 877

Družinske skupine
Inštitut Antona Trstenjaka

Resljeva 11,
p.p. 4443,
1001 Ljubljana

T: 01 433 93 01 Terapija in preventiva
v okviru razvijanja
praktičnih
antropohigienskih
metod za kakovostno
življenje in sožitje.
Društvo za urejeno življenje Abstinent

Dolenjska cesta 22,

1000 Ljubljana

T:  059 034 709 

E:drustvo.abstinent@gmail.com

Individualno svetovanje, terapevtske skupine za vzdrževanje abstinence, prijateljske skupine za vzdrževanje abstinence, delavnice, druženje, informiranje

Zveza skupin zdravljenih odvisnikov Slovenije Letališka cesta 33, p.p. 2558, 1000 Ljubljana

T: 01 897 70 23, 01 898 90 18, E: zszos@ordinacija.net

Zveza je prostovoljno, samostojno in neprofitno združenje društev zdravljenih odvisnikov, ki se vključujejo v zvezo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Zveza ima status strokovne zveze in skrbi za večjo organiziranost svojih članic in izobraževanje.
Društvo človeška toplina

Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana

T: 041 410 843,
E: info@cloveska-toplina.com, 
Eva - predsednica društva: 
T: 041 410 843
E: erpiceva@cloveska-toplina.com,
Dragica - terapevtka:
T: 041 448-611, 
E: dragicaerpic @ gmail.com.

Skupinske terapije

Društvo Žarek upanja

Letališka 33, p.p. 2558, 1000 Ljubljana

T: 01 89 77 023,
031 301 470,
031 341 784

E: info@zarekupanja.net

Skupinska terapija, individualni pogovori

Društvo UP za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Kersnikova 3, 1000 Ljubljana T: 01 434 25 70,
F: 01 434 25 72, E:drustvo.up@siol.net
Svetovanje, terapevtski program, komuna, program reintegracije
Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma Hacquetova ulica 9, 1000 Ljubljana T: 01 430 12 05,
E: drustvo.stigma@siol.net
Svetovanje, dnevni center, terensko delo, varna hiša
 Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma Štihova ulica 12, 1000 Ljubljana

T: 01 430 12 05,
E: drustvo.stigma@siol.net

Svetovanje, dnevni center, terensko delo, varna hiša za uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja

Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01/ 244 51 20 Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Zavod Papilot Zasavska 42, 1231 Ljubljana - Črnuče

T: 01 542 15 82,
E: info@papilot.si

Seminar Zdrave življenjske navade
Zavod Sana Vita Trg mladinskih delovnih brigad 12, 1000 Ljubljana

T: 041 664 920, Sonja
041 683 790, Marjan,
041 386 886 Marcela

Psihoterapija
Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog - Drogart Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 059 04 72 71,
01 439 72 70, E: info@drogart.org,
svetovalni telefon:
041 730 800
(vsak delavnik: 8.00-16.00)

Svetovanje
Društvo Projekt človek Malenškova 11, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Špela Boek, T: 01 540 31 74,
041 717 356,
E: sc.lj@projektclovek.si

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, dnevni center

Društvo Projekt človek Celovška 480, 1210 Ljubljana šentvid

Roman Koštal,
T: 0597 12 360,
051 368 209,
F:0597 12 361,
E: cr.lj@projektclovek.si

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, dnevni center
Društvo Projekt človek Slovenska 19, 1000 Ljubljana

Jadranka Ivankovič,
T: 01 425 12 14,
051 642 074,
F: 0597 11 797,
E: mladi.lj@projektclovek.si

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, dnevni center
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Belokranjska ulica 2, 1000 Ljubljana

T: 01 230 78 41,
E: katja.stucin@dc.sent.si,
T: 01 230 78 40,
E: andreja.jordan@sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog

Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Poljanska cesta 52, 1000 Ljubljana

T: 030 645 304,
E: jurij.anzin@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – ŠENTPRIMA (Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje) Železna cesta 14, 1000 Ljubljana

T: 01 53 00 714,
E: info@sentprima.com

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – DOBROVITA (Družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.),  Zaposlitveni center DOBROŠIN d.o.o.

Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana

T: 01 544 24 00,
E: info@dobrovita.com,
T: 01 544 24 00,
E:zc_dobrosin@dobrovita.com
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – PREMIKI (Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma) Vojkova ulica 58, 1000 Ljubljana

T: 05 909 43 74,
T: 030 641 440, E: info@premiki.com

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Zavod Pelikan – Karitas UPRAVA Litijska cesta 24, 1000 Ljubljana

Tajništvo (uprava),
T: 01 548 02 85 ali
030 646 945,
F: 01 548 02 85,
E: pelikan@karitas.si

Program pomoči in celodnevnega bivanja za zasvojene – Pelikan, tudi v Višnji Gori, Bertokih in Ajdovščini
Zavod Pelikan - Karitas Polje 350, 1260 Ljubljana Polje

T: 01 548 02 86,
F: 01 548 03 64,
E: ss.polje@gmail.com, Zvonko Horvat Žnidaršič,
T: 031 606 066

Terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom

Zavod Pelikan - Karitas Sostrska cesta 1, 1261 Ljubljana Polje

Drago Sukič, T: 0590 93 640, 040 565 017,
E: tssostro@gmail.com

Terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom
Ustanova Odsev se sliši Vojkova 63, 1000 Ljubljana

T: 080 6373, E: info@ustanova-odsevseslisi.si

Informiranje, svetovanje in psihosocialna pomoč
Zveza prijateljev mladine Slovenije Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

T: 01 239 67 20,
E: info@zpms.si

Tom telefon za otroke in mladostnike (116 111), letovanja, zveza družin, pomoč družinam

Društvo Center za pomoč mladim Kersnikova 4, 1000 Ljubljana

T: 01 438 22 10,
031 323 573,
F: 01 438 22 14,
E: lj-info@cpm-drustvo.si

Svetovalnica, delavnice, trening za krepitev samozavesti, trening socialnih veščin, izobraževanja

Sprememba v srcu, zavod za psihoterapijo, Ljubljana Zasavska cesta 16, 1231 Ljubljana

T: 01 59 024 128, E:sanja@spremembavsrcu.si

Psihoterapija
Terapevtski inštitut Odnos Šivičeva 13, 1000 Ljubljana 

T: 031 371 143,
E: nada.trtnik@odnos.org

Psihoterapija, relacijska družinska terapija, skupinska terapija, delavnice

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubljana T: 01 200 95 63 Delavnice o alkoholu
Društvo Altra - Odbor za novosti v duševnem zdravju Zaloška cesta 40, 1000 Ljubljana

T: 01 54 44 760,
E: info@altra.si

Program svetovalnica in zagovorništvo, dnevni center, program APZ – zaposlitveni program, šiviljski atelje, program stanovanjskih skupin

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana

T: 01 583 75 00,
E: info@scoms-lj.si

Ambulantne dejavnosti (specializirani psihologi in psihiatri) za pomoč otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem, svetovanje, delavnice

Psihiatrična bolnišnica Idrija Pot. Sv. Antona 49, 5280 Idrija

T: 05 37 34 400,
F: 05 37 73 651, E: psihiatrija@pb-idrija.si

Diagnostični postopki, diferencialno diagnostični in motivacijski postopki, psihoterapevtska obravnava, rehabilitacija v podporni skupini, bolnišnično in ambulantno zdravljenje

Klub zdravljenih alkoholikov Idrija Pot. Sv. Antona 49, 5280 Idrija T: 041 283 808  Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Psihiatrična ambulanta Anamarija Ziherl, dr. med. Glavni trg 25, 1241 Kamnik

T: 059 950 439, E: psihiatricna.a.a.z.d.m@siol.net

Alkohološka skupina
ZD Kamnik / ZD Kamnik Facebook Novi trg 26, 1241 Kamnik

T: 01 831 87 22, E: veronika.budna@zdkamnik.si

CINDI delavnice v Zdravstveno varstvenem centru tudi na temo dejavniki tveganja
Društvo anonimnih alkoholikov AA Knjižnica Kamnik, Ljubljanska cesta 1, Kamnik

T: Tatjana 040 843 448,
Ivo 040 609 039

Odprta srečanja (srečanja tudi za  svojce ter prijatelje)
Zavod Mitikas Mekinje Cankarjeva cesta 39, Mekinje, 1241 Kamnik

T: 041 856 839,
E: mitikas.perko@gmail.com

Psihoterapevtsko svetovanje
Društvo anonimnih alkoholikov AA Moste 8f, Komenda (bivša mlekarna) T: Miša 070 805 933 Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove prijatelje ter svojce)
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – ŠENTKNAP šuštarjeva kolonija 42a, 1420 Trbovlje

T: 03 564 26 70, E:rebeka.novak@dc.sent.si, nika.nedeljko@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT, program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog

Klub zdravljenih alkoholikov Trbovlje, ZD Trbovlje  Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Sabina Rozina,
T: 03 56 24 134 ali
03 56 24 234

Družabna srečanja, ki spodbujajo zdrav življenjski slog
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Ulica 1.junija 4, 1420 Trbovlje

T: 01 320 53 90,
070 216 496,
E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija

Klub zdravljenih alkoholikov Cerknica Partizanska cesta 2 A, 1380 Cerknica T: 068 158 165 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Društvo Anonimnih Alkoholikov AA ŽUPNIŠČE, Hribska pot 6, 1290 Grosuplje 

T: Sabina 070 371 283,
Janez 041 207 372

Odprta in zaprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Al-Anon in Alateen Župnišče, Hribska pot 6, 1290 Grosuplje   T: 01 787 35 26 Marinka  Družinske skupine
Društvo Anonimnih Alkoholikov AA ZD, Cesta 2. grupe odredov 16, Ivančna Gorica

T: Sergej 051 471 245,
Jože 041 205 414

Odprta in zaprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Al-Anon in Alateen Cesta 2. grupe odredov 16, Ivančna Gorica T: Marta 040 306 622 Družinske skupine
Društvo Al-Anon in Alateen Rimska 15, Ivančna Gorica- župnišče

T: Marjana 041 535 817,
Anica 041 831 395

Družinske skupine
Zavod Pelikan - Karitas Cesta na Polževo 4, 1294 Višnja Gora

T: 051 339 725,
01 548 03 63,
E: zavod.pelikan@gmail.com, Aleksej Miščič T: 030 646 944, E: aleksej.pelikan@gmail.com

Terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom

ZD Domžale Mestni trg 2, 1230 Domžale

T: 01 724 51 13,
Andreja Heine,
andreja.heine@zd-domzale.si

Delavnice v Zdravstveno vzgojnem centru o zdravem življenju
Društvo Anonimnih Alkoholikov AA Župnija Domžale, Tabor 10, Domžale T. Jelka 041 642 777,
Silva 041 287 701
Odprta in zaprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Al-Anon in Alateen Cesta talcev 10, Domžale – MGC Bistrica, večnamenski prostor pritličje T: 040 589 877 Družinska srečanja
Društvo anonimnih alkoholikov AA Valvazorjev trg 5, Litija - učilnica ob glavnem cerkvenem vhodu

T: Srečko 041 717 447,

T: Aco 040 616 975

 Zaprta srečanja (srečanja samo za alkoholike)
Društvo anonimnih alkoholikov AA  Notranjska cesta 2 (pritličje), Logatec Župnijski dom sv. Nikolaja T: 041 695 893 (Roman) Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove prijatelje ter 
Društvo Al-Anon in Alateen Notranjska cesta 2 (pritličje), Logatec Župnijski dom sv. Nikolaja T: 040 589 877

Družinska srečanja, srečanja potekajo vzporedno z AA

Klub zdravljenih alkoholikov Logatec Notranjska cesta 2, 1370 Logatec T: 041 546 094 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Društvo anonimnih alkoholikov AA

ŠENT, Turjaško naselje 6,1330 Kočevje

T: 040 681-558 (Neja) Zaprta srečanja (srečanja samo za alkoholike)
Društvo Al-Anon in Alateen ŠENT, Turjaško naselje 6, 1330 Kočevje  T: 070 396 108  

Družinske skupine, srečanja potekajo vzporedno z AA

 

Društvo Projekt človek Ljubljanska cesta 7, 1330 Kočevje

Kontaktna oseba:
Miha Ruparčič
T: 051/650 459
F: 0597/11 051
E: sc.kocevje@projektclovek.si

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, Program za otroke in mladostnike, Terapija za družine, Reintegracija, Sprejemni centri

 

Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT  Turjaško naselje 6, 1330 Kočevje

T: 01 893 87 00

E: samanta.jancic@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo za boj proti alkoholizmu Kekčeva ulica 3, 1330 Kočevje T: 01 89 31 130  
Klub Zarja Ribnica Škrabčev trg 17, 1310 Ribnica    
Društvo anonimnih alkoholikov AA Voljčeva 32, župnišče Vrhnika, 1360 Vrhnika T: 041 695 893 (Roman) Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove prijatelje ter svojce)
Društvo zdravljenih alkoholikov Vrhnika Raskovec 21, 1360 Vrhnika T: 041 229 142 Srečanja zdravljenih alkoholikov

OBMOČNA ENOTA MARIBOR

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
UKC MB – Oddelek za psihiatrijo-Dispanzer za alkoholike oz. Alkohološka ambulanta, Odsek za zdravljenje alkoholizma in psihoterapijo Ob železnici 30, 2000 Maribor T: 02/321 11 33 Bolnišnično ali diagnostično zdravljenje, psihoterapija in vse ostale terapije, ki so del zdravstveno-socialno-psihološke metode zdravljenja
Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Maribor- Center za preprečevanje odvisnosti  Ljubljanska ulica 4, 2000 Maribor T: 02 332 72 51
T: 031 744 494
E: info-cpo@nijz.si
Strokovna pomoč, individualno svetovanje
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor T: 02 450 01 00
T: 02 29 09 340
T: 02 29 09 315 (tajništvo)
E: OEMB@zzzs.si
Center za preprečevanje odvisnosti
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Ulica Vita Kraigherja 2, Maribor  (vhod KARITAS) T: 068 185 662 (Peter),
T: 051 626 555 (Iztok)
Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja-UPRAVA Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor T: 02 33 00 444
F: 02 33 00 447
E: info@ozara.org

Stanovanjske skupine: 
T: 02 33 00 440
T: 02 33 00 441

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Strossmayerjeva ulica 3, 2000 Maribor T: 02 23 80 680
E: info@ozara.org
Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Društvo Zdrava pot Krekova 12a, 2000 Maribor Dnevni center:
T: 031 600 210
T: 02 25 11 428
drustvo.zdrava.pot@siol.net

Terensko delo: 
T: 031 804 864
E: dzp.teren@gmail.com

Dnevni center (svetovanje, kreativne delavnice, prosti čas), terensko delo, pogovorna skupina za obsojence, ki so uporabniki nedovoljenih drog, pomoč za samopomoč odvisnicam od prepovedanih drog
Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog - Drogart Ob železnici 16, 2000 Maribor (Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA) T:02 300 68 50 
T:041 481 246
ines@drogart.org
Svetovanje
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Cesta proletarskih brigad 61, 2000 Maribor  T: 02 320 26 91
E: tadeja.kapun@dc.sent.si

T: 02 320 26 92
E: maja.korosec@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – Zavod DLAN Slomškov trg 1/A, 2000 Maribor

T: 02 620 57 70, 
T: 040 594 722,
T: delavnica: 02 620 57 72
E: info@zavod-dlan.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – SOTRA PLUS (Trgovina z živili) Zrkovska cesta 61, 2000 Maribor T: 059 178 167
E: info@sotra.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo Center za pomoč mladim Ob železnici 16, 2000 Maribor T: 02 331 83 06
T: 040 585 945
E: mb-info@cpm-drustvo.si
Svetovalnica, delavnice, trening za krepitev samozavesti, trening socialnih veščin, izobraževanja
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor T: 02 234 97 00
F: 02 234 97 01
E: svetovalni.center-mb@guest.arnes.si
Ambulantne dejavnosti (specializirani psihologi in psihiatri) za pomoč otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem, svetovanje, delavnice
Psihiatrična bolnišnica Ormož Ptujska cesta 33, 2270 Ormož T: 02 741 51 21 Bolnišnično zdravljenje v obliki terapevtske skupnosti in v skupinah, dnevna oskrba in sobotne kontrole po končanem zdravljenju, terapevtski program, delovna terapija, izleti, pikniki, pohodi, telovadba, kulturne prireditve, srečanja
 ZD Ormož Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož T: (02) 741-09-00
F: (02) 741-09-99
E: uprava@zd-ormoz.si
CINDI delavnice o dejavnikih tveganja
Društvo Al-Anon in Alateen Trg Alfonza Šarha 6 (učilnica SlomŠkovega doma v župnišču), 2310 Slovenska Bistrica T: 041 319 719  Družinske skupine
Zasebna psihiatrična ordinacija Dr. Matej Kravos, Dr.Med., Spec.Psih. Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica T:02 843 11 46
E:matej.kravos1@siol.net
Splošna psihiatrična obravnava
Zavod Pelikan - Karitas Sveta Trojica pri Lenartu

Alojzij Štefan, 
T: 030 646 940

Terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom

Društvo Projekt človek Ulica 27. decembra 2, 2345 Bistrica ob Dravi Božena BlanuŠa

T: 02 661 01 01
T: 041 358 668
F: 02 661 01 01
E: sc.ruse@projektclovek.si

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, svetovanja nudijo tudi v Murski Soboti in Slovenski Bistrici
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – Zaposlitveni center ZMOREMO Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah E: slavica.klemencic@triera.net Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
ARS VITAE - DruŠtvo za razvoj in izvajanje programov pomoči Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj

T: 070 996 120

E: ars.vitae.si@gmail.com

Pomoč žrtvam nasilja, dnevni center za otroke in mladostnike, svetovalno delo, delavnice, razni programi namenjeni otrokom, družinam, staršem, svojcem

 

Ozara -nacionalno združenje za kakovost življenja           

Ul. Viktorina Ptujskega 3, 2250 Ptuj  

Stanovanjska skupina:

T: 02 79 80 650

T: 070 550 664

Dnevni center:

T: 02 79 80 650

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Mestni trg 10, Šentjur     

Kontaktna oseba: Andreja Tisel

Telefon: 747 13 62

E: sentjur.ozrk@rks.si

Informiranje in ozaveščanje lokalnega prebivalstva, priprava planov glede preprečevanja zasvojenosti, razvijanje programe preventive

OBMOČNA ENOTA CELJE

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
Javni zavod psihiatrična bolnišnica Vojnik Celjska cesta 37 N.C., 3212 Vojnik T: 03 780 01 00
F: 03 780 02 00
E: tajnistvo@pb-vojnik.si
Skupinska in individualna psihoterapija, učenje, predavanja, zaposlitvena terapija, izleti, pikniki, kulturni dogodki, srečanja
Društvo Abstinent Vojnik KerŠova ulica 8, 3212 Vojnik T: 041 763 263
E: tocaj.b@siol.net
 
Društvo Anonimnih Alkoholikov AA Celjska cesta 37, Celje (Psihiatrična bolnica Vojnik)  T: 041 592 876 (Alojz) Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT  Teharska cesta 4, 3000 Celje T: 03 428 88 91
E: alenka.gnilsek@dc.sent.si

T: 03 428 88 90
E: mateja.alegro@sent.si
E: cvetka.ojstersek@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Kocenova 4, 3000 Celje Stanovanjska skupina: 
T: 03/ 49 25 751
T: 070/550 659

Pisarna za informiranje in svetovanje: 
T: 03/ 49 25 750, 
T: 070/550 667
E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Ipavčeva 18, NIJZ OE Celje T: 041 284-565 (Jože)
T: 03 4911-151 (Mitja)
T: 031 367 769
T: 031 802-710
Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Al-Anon in Alateen Ipavčeva 18, OE NIJZ Celje T: 031 436 634  (Karmen)
T: 031 562 422  (Marjana)
Družinske skupine
Inštitut Vir Vrunčeva 9, 3000 Celje T: 03 490 00 24
T: 03 490 00 25
T: 031 288 827
E: vir@institut-vir.si
Svetovanje otrokom, mladostnikom in staršem, družinska terapija, imago partnerska terapija, imago delavnice za posameznike in pare, izobraževanja, strokovni posveti, preventivni programi, joga, avtogeni treningi
Društvo za življenje brez odvisnosti Lipa

Kocenova ulica 8, 3000  Celje

Srečanja: SOCIO, Večgeneracijski center
Gosposka ulica 3, 3000 Celje

T: 040 413 147 (Franci Pusar)
T: 041 627 813 (Manca)
T: 041 597 099 (Roman)
E: info@lipa-celje.si

Skupinska srečanja
Javni zavod SOCIO Kocenova ulica 8, 3000 Celje Glavna pisarna: 
E: socio@siol.net 
info@jzsocio.si
T: 03 492 40 42
Materinski dom, soba za zasliŠanje otrok, varna hiŠa, zavetišče za brezdomce, socialna integracija ranljivih skupin, terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog, projekt Celje Zdravo mesto, socio-večgeneracijski center, klicni center, projekt ViŠki hrane
Klub zdravljenih alkoholikov Aljažev hrib Celje Teharska cesta 2, 3000 Celje Rihrat Conradi

T: 03 490 61 01 in
031 309 284

 
CSD Šmarje pri Jelšah RogaŠka cesta 38, 3240 Šmarje pri JelŠah T: 03 81 81 650
E:marija.erjavec@gov.si
E: irena.znidarcic@gov.si
Skupina za zdrav način življenja namenjena zdravljenim alkoholikom in njihovim svojcem
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Celjska 11, Pegazov dom, 3240 Šmarje pri JelŠah  T: 040 552 400 (Drago) Skupinska srečanja
Klub zdravljenih alkoholikov Kaktus Trg svobode 14, 8290 Sevnica T: 07 81 61 527 Terapevtske skupine, prijateljske skupine, delujejo z Društvom Abstinent
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Trg svobode 11, 8290 Sevnica Pisarna za informiranje in svetovanje: 

T: 07/81 63 780 
T: 070/550 668
E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Zdravstveni dom, Trg svobode 14, Sevnica  T: 041 641 315 (Mirko) Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Zavod Pelikan - Karitas Razbor nad Sevnico   Kaja Kovač,
Magdalena Strmšek
T: 01 548 02 86
Terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune za ženske, svetovanje, reintegracija, materinski dom
Klub zdravljenih alkoholikov Brežice

Dečno selo
46 A,
8253 Artiče

T: 041 923 855
E: kza.brezice@gmail.com
Podpora zdravljenim alkoholikom in njihovim svojcem
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Černelčeva cesta 7,
8250 Brežice
Dnevni center:
T: 07 49 94 160

Pisarna za informiranje in svetovanje: 
T: 07 49 94 161
T: 070 550 669

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Mladinski center Brežice Gubčeva 10a
p.p. 29
8250 Brežice
T: + 386 (0) 590 83 790
T: + 386 (0) 590 83 791 

 

Preventivni programi, delavnice
ZD Velenje – Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti

Vodnikova 1,
3320 Velenje

T: 03 89 95 400
E: radomir.mojovic@zd-velenje.si
E: vilma.kutnjak@zd-velenje.si
Individualno svetovanje, terapija, skupinska terapija

Društvo Anonimnih Alkoholikov AA 

Dom za varstvo odraslih Velenje T: 031 443 365 (AA Velenje)
T: 031 710 109 (Martina)
Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT  Kersnikova cesta 1, 3320 Velenje T: 030 608 690
E: fanika.loncar@sent.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjŠevanje Škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
ZD Šoštanj 

Trg Jožeta 
Lampreta 1
3325 ŠoŠtanj

URŠKA BANDALO, 
T: 03 899 56 28

CINDI delavnice
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Mestni trg 18, Zdravstveni dom ??

T: Tone 070 149 017
T: Milan 031 589 296

Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Cesta na Vrhe 3, Mozirje (župnišče) T: 031 802 710 Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Gotovlje 41, Prostori KS 1.nad, Žalec T: 031 696 472 Pero Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Klub zdravljenih alkoholikov Žalec Prešernova ulica 6, 3310 Žalec

T: 03 545 24 63
T: 040 288 234
E: janko.zupan@polzela.com

 
Društvo za pomoč in samopomoč Želva- Eureka Žalec

Šlandrov trg 2, 
3310 Žalec

E: dzelva.eureka@siol.net 
T: 041 420 877

Zavetišče za brezdomce (delo s posameznikom, delo v skupini, delo v skupnosti), terensko delo z uporabniki drog in svetovanje, dnevni center za ljudi s težavami v duŠevnem zdravju, pomoč na domu uporabnikom psihiatričnih storitev, razdelilnica hrane za socialno ogrožene

OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
ZD Murska Sobota Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

SANDRA GABER FLEGAR, 
T: 030 641 514 ali T: (02) 534 13 94 
E: zvc@zd-ms.si

CINDI delavnice
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja

Ciril Metodova ulica 9
9000 Murska Sobota

Stanovanjska skupina: 
T: 02/ 62 00 642 
T: 070/550 658
Dnevni center:
T: 02 53 91 142

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Zasebna psihiatrična ambulanta Kociper Jožef Gubčeva cesta 22, 9252 Radenci

T: 02 566 97 42
F: 02 566 97 43
E: kociper@gmail.com

Ambulantno ali bolnišnično zdravljenje, terapevtske skupine

Društvo za pomoč v stiski Zarja-KZA Lendava Glavna ulica 32, 9220 Lendava T: 031 477 236 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja

MikloŠičev trg 3
9240 Ljutomer

T: 02/58 51 840
T: 070/550 665E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija

OBMOČNA ENOTA KRANJ

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Jenkova ulica 10, 4000 Kranj

T: 04 236 90 20
E: petra.anzin@dc.sent.si

T: 04 236 90 20
E: monika.locniskar@dc.sent.si
E: irena.klun@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Klub zdravljenih alkoholikov KoroŠka cesta 19, 4000 Kranj T: 064 162 517 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov.
Klub zdravljenih alkoholikov Nova brazda KoroŠka cesta 19, 4000 Kranj T: 064 162 517
T: 031 883 780
E: kzanovabrazda@gmail.com
Tedenska srečanja, predavanja, rekreativne dejavnosti, kulturno udejstvovanje, organiziranje družabnih srečanj
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Prostori Rdečega križa, Bleiweisova 16, Kranj T: 070 805 933 (Miša)
T: 04 256 10 12 (Franci)
Odprta in zaprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje), srečanja skupaj z AL-ANON

Društvo Al-Anon in Alateen 
(prostori Rdečega križa)

Bleiweisova 16, Kranj

T: 031 268 215 Cvetka
T: 040 884 073 NuŠa
T: 040 622 523 Filip

Družinske skupine, srečanja potekajo skupaj za AA

Terapevtski središče KROG Gorenje-savska cesta 15, 4000 Kranj

T: 04 23 66 088
E:info@krogterapije.si

Svetovanje, terapije, fokusing

Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja

Kidričeva 6,
4000 Kranj

T: 031 495 514 
E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
 CSD Kranj KoroŠka cesta 19, 4000 Kranj, Sejmišče 4,
4000 Kranj
T: 04 256 87 82
T: 051 637 755
Stanovanjska skupina Katapult (namenjena osebam, ki so abstinenti), reintegracijski center, Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih (Dnevni in sprejemni center)
Društvo zdravljenih alkoholikov Feniks

Cesta na Brdo 30,
4000 Kranj

 T: 031 415 200  Pomoč osebam s sindromom odvisnosti od alkohola in njihovim svojcem
Repolusk Edvard - psihiatrična ambulanta Glavni trg 21, 4000 Kranj T: 04 236 70 38
E: privat.psih.amb@siol.net
Psihiatrična obravnava (nevro-psihiatrija)
Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem T: 04 5335 200
E: tajnistvo@pb-begunje.si
Skupinska psihoterapija, bolnišnično zdravljenje
Društvo Anonimnih Alkoholikov AA Kranjska 25, Območna enota RK,
4240 Radovljica
 T: Primož 051 417 762 Zaprta srečanja (srečanja za alkoholike)
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT  Kranjska cesta 3, 4240 Radovljica T: 04 530 30 10
E: monika.potocnik@dc.sent.si

T: 04 530 30 11
E: saska.znidarc@sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Župnišče, Titova 65, Jesenice  T: (041) 603 179 Lojze Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Žarek Cesta Maršala Tita 78, 4270 JESENICE T: 030/625 298
T enote: 040/ 642 367
Preventivne delavnice v smislu preprečevanja zasvojenosti, komuna za odvisnike in njihove svojce, posvetovalnice in skupine za starše odvisnikov, skupine za bivše odvisnike, svetovanje po telefonu, terensko delo
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Cirila Tavčarja ul. 3B, 4270 Jesenice Stanovanjska skupina:
T: 04 58 36 200
T: 070/550 661

Pisarna za informiranje in svetovanje:
T: 07 49 94 161
T: 070/550 669

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Blejska Dobrava 45/a, 4273 Blejska Dobrava T: 040 242 784, 
T: 051 213 742
E: sentplavz@gmail.com
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma Jesenice Cesta Maršala Tita 65, 4270 Jesenice T: 04 58 34 617
E: kristina.korazija@gov.si
Terapevtske skupine, prijateljske skupine, delujejo z društvom Abstinent
Društvo Al-Anon in Alateen

Cankarjeva 13 (župnišče), Kranj, 

Škofja Loka ???

 T: 041 268 643 Francl Družinske skupine
Društvo Projekt človek Sopotnica 1,
4220 Škofja Loka
Polona Kersnik
T: 0597/40 190
T: 040/293 349
F: 0597/40 190
E: ts.skl@projektclovek.si

Andreja B. Jaš
F: 0597 40 361
T: 040 865 903
E: ts.starsi@projektclovek.si

E:andreja.jas@projektclovek.si

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, Program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri

Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT  Mestni trg 38, 4220 Škofja Loka

T: 04 51 83 730
E: spela.podobnik@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog

OBMOČNA ENOTA KOPER   

Ime organizacije Naslov

Kontakti

Storitve
Društvo za zdravo življenje in dobre medosebne odnose Viharnik  Dolinska
58 a,
6000 Koper

KP T: 05 625 09 00
E: drustvo.varnik@siol.net

Reševanje problema zasvojenosti v domačem okolju
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Vergerijev trg 3, 6000 Koper T: 05 662 14 84
E: tina.nanut@dc.sent.si
T: 05 662 14 83
E: nevica.kozlovic-zigante@sent.si
T: 05 662 14 80
E: biserka.jarc@dc.sent.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog - Drogart Kidričeva 43, 6000 Koper

(e-Kavarna PiNA)

T: 030 384 001, ema@drogart.org Svetovanje
Društvo Izhod Teenchallenge Slovenija

Kastelec 11c
6275 Črni Kal

T:040 889 933 Pogovori, psihosocialna pomoč, napotitev v rehabilitacijske centre
Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam - SVIT Koper

Ljubljanska
cesta 6, 6000 Koper

T: 05-626-00-11 

E: drustvo_svit@t-2.net

Dnevni center, terensko delo, sprejemni center, skupina za svojce
Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam - SVIT Koper Dolga reber 5, Žusterna KP T: 05-626-00-11 

E: drustvo_svit@t-2.net

Dnevni center, terensko delo, sprejemni center, skupina za svojce
Društvo Anonimnih alkoholikov AA

Markova 38, Bertoki nad Koprom (prostori Karitas),
6000 Koper

T: 031 489 958 Tomo Zaprta srečanja (srečanja za alkoholike)
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Dolinska 58a, v naselju Olmo, 6000 Koper T: 041 217-660 Zaprta srečanja (srečanja samo za alkoholike) skupaj z Al-ANON 
Društvo Al-Anon in Alateen Dolinska 58a, v naselju Olmo, 6000 Koper T: 041 872 751 (dežurni telefon)

Družinske skupine, srečanja potekajo vzporedno z AA

Zavod Karitas Samarijan-program Vrtnica Markova 38, BertokiKP

T: 05/ 3300234
F: 05/3300234,
E: karitas.samarijan@siol.net

Stanovanjska skupnost socialne rehabilitacije in zdravljenje odvisnosti od alkohola
Zavod Pelikan - Karitas Markova ulica 38 - Bertoki, 6000 Koper

T: 041 760 067
T: (05) 639 50 38
E: bertoki@pelikan.karitas.si

Terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper Cankarjeva 33, 6000 Koper

T: 031 388 591
E: svetovalni.center.kp1@siol.net

Svetovalno, psihoterapevtsko in terapevtsko delo, delo z nadarjenimi, dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, učno pomoč, predavanja, seminarje in supervizijo strokovnim delavcem v vrtcih in šolah

Društvo Anonimnih Alkoholikov AA

Društvo Anonimnih Alkoholikov AA Prostori KS Lucija Obala
107/I Lucija
(pri poŠti I. nadstropje), Piran

T: 031 358 869 Bruno
T: 040 80 22 82 Milan

Zaprta srečanja (srečanja samo za alkoholike) skupaj z Al-ANON
Društvo Projekt človek

Cankarjevo nabrežje 9a (2. nadstropje)
6330 Piran

T: 041 325 620
F: 0597/50 341
E: sc.piran@projektclovek.si

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, svetovanja nudijo tudi v Novi Gorici, Sežani in Postojni

Društvo zdravljenih alkoholikov Ilirska Bistrica Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica T: 041 844 995 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Vojkov drevored 8, 6250 Il. Bistrica

T: 05/714 51 60
E: vezi.ilss@gmail.com

Dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Tavčarjeva 15, 6250 Il. Bistrica T: 05/714 16 20,
T: (08/205 17 93)
E: vezi.bistrica@gmail.com
Dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Podgrad 107, 6244 Podgrad T: 05/783 52 01
E: vezi.podgrad@gmail.com
Dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo Al-Anon in Alateen Tavčarjeva 15, Ilirska Bistrica
DruŠtvo Vezi
T: 041 443 332 Darja Družinske skupine
Društvo Pot Levstikova ulica 3,
6250 Ilirska Bistrica
T: 05 710 06 25
T: 031 458 521
Delo s posameznikom in delo s posameznim primerom, delo s skupino, delo z družino, delo v skupnosti, raziskovanje na področju uporabe prepovedanih drog
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Kažipotna ul. 9,
6310 Izola
Stanovanjska skupina: 
T: 05/ 66 21 830
T: 070/550 663
Pisarna za informiranje in svetovanje: 
T: 05 66 21 830 
T: 070 550 704
E: info@ozara.org
Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Terapevtski inštitut - Odnos Trg. Sv. Mavra 4, Izola T: 031 371 143

E: nada.trtnik@odnos.org

psihoterapija, relacijska družinska terapija, skupinska terapija, delavnice
Društvo zdravljenih alkoholikov Obala Pobočna ulica 7, 6310 IZOLA - ISOLA    
Zavod Pelikan - Karitas Vremski Britof pri Divači, Divača Branimir Miličevič,
T: 030/ 646 947
terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Ul.dr. Bogomira Magajne 8, 6215 Divača

T: 05 99 66 923
E: vezi.divaca@siol.net

dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica

Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Gorjansko 70,
6223 Komen

T: 05 766 43 60
E: vezi.gorjansko@gmail.com

dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Štanjel 59a,
6222 Štanjel

T: 05/769 01 89
E: veziss.stanjel@gmail.com

dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo prostovoljcev VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE Miren 216
5291 Miren
T: 05 398 43 00
E: info@drustvo-vzd.si
center za družine, terensko delo, dnevni center za brezdomce, zavetišče za brezdomce, namestitvene podpore, resettlement v Ljubljani, razdeljevanje hrane brezdomcev v Novi Gorici
ZD Osnovno varstvo Nova Gorica Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica T: +386 (5) 33 83 200
F: +386 (5) 33 83 224
E: info@zd-go.si
Center za zdravljenje zasvojenosti izvaja aktivnosti za odkrivanje, zdravstveno in psihosocialno obravnavo ter preventivno delovanje na področju odvisnosti od psiho-aktivnih substanc in odvisnosti od iger na srečo.
Društvo Pot Kolodvorska ulica 11, 6257 Pivka T: 05 710 06 25
T: 031 458 521
Delo s posameznikom in delo s posameznim primerom, delo s skupino, delo z družino, delo v skupnosti, raziskovanje na področju uporabe prepovedanih drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT TržaŠka ulica 24, 6230 Postojna T: 05 721 47 71
E: branka.aleksic@dc.sent.si
T: 05 721 47 70
E: diana.lovric@dc.sent.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog

Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – KARSO 

Zaposlitveni center d.o.o.

Prečna ulica 1, 6257 Pivka T: 070 282 666
E: zeleno@karso-zc.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Tržaška 36, 6230 Postojna T: 05/726 48 00
E: vezi.postojna@gmail.com
dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo zdravljenih alkoholikov Postojna Prečna ulica 2, 6230 Postojna T: 041 844 995 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Društvo Anonimnih Alkoholikov AA Vilharjeva 2, župnišče Postojna T: Renato 040 457 738
T: Irena 031 741 316
Odprta in zaprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje), srečanja skupaj z AL-ANON
Društvo Al-Anon in Alateen Vilharjeva 2, župnišče Postojna T: 031 853 817 Justa Družinske skupine, srečanja vzporedno z AA
Febris d.o.o.-Center za zdravljenje odvisnosti Kolodvorska 24
6257 Pivka
T: 05 7570-560 Zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog s substitucijskimi zdravili, priprava in pomoč pri vključevanju v druge programe zdravljenja: komune, bolnišnično zdravljenje, detoksikacija v centru Ljubljana, Psihosocialna obravnava odvisnih od prepovedanih drog in njihovih svojcev psihiatrična pomoč odvisnim od prepovedanih drog, preprečevanje in zdravljenje nalezljivih bolezni, preprečevanje in zdravljenje recidiva
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Štorje 26, 6210 Sežana T: 05 768 52 00,
T: 05 99 66 023
vezi.storje@gmail.com
dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ
Ulica 1. maja 1, 6210 Sežana T: 05 730 21 20
E: drustvo_pomoc@t-2.net
Podpora ljudem, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim bližnjim
Terapevtski inštitut - Odnos Prečna ulica 2, Postojna T: 031 371 143
E: nada.trtnik@odnos.org
Psihoterapija, relacijska družinska terapija, skupinska terapija, delavnice

OBMOČNA ENOTA NOVA GORICA 

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
Klub zdravljenih alkoholikov Nova Gorica Gradnikove brigade 7
(3. nadstropje soba za SKUPINSKO DELO)
5000 Nova Gorica
VLASTA BIRSA

T: 051 678 151
E: vlasta.birsa@kate.si

Skupinska srečanja
DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE NOVA GORICA Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica T: 05 338 32 00
T: 041 528 789
Terapevtski proces urejanja alkoholika in njegove družine, terapevtska skupina
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Cesta Prekomorskih brigad 32, 5290 Šempeter pri Gorici  

T: 05 330 96 00
E: margerita.humar@dc.sent.si

T: 030 322 888
E: luka.mrak@sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Sedejeva 9a, 5000 Nova Gorica  

T: 05 330 96 03,
T: 031 607 245

E: meta.rutar@sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Bidovčeva ul. 4, 5000 Nova Gorica  

T: 031 371 992
E: vesna.lipuscek@sent.si
E: Svetovalnica.ng@sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Partizanska 57, 5000 Nova Gorica Stanovanjska skupina:
T: 05/33 03 720
T: 070/550 662

Pisarna za informiranje in svetovanje:
T: 05/33 03 720
T: 051/621 241

E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Zavod Pelikan - Karitas Kostanjevica pri Novi Gorici, Čadrga nad Tolminom

Branimir Miličevič,

T: 030/ 646 947

terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom
Združenje za psihosocialno pomoč in psihoterapijo Neptun Trg 20, 5292 Renče T: 040 840 957 sistemska oz. družinska psihoterapija, družinska mediacija, integrativna psihoterapija
Društvo anonimnih alkoholikov AA Ulica Prekomorskih brigad 32, Šempeter pri Gorici T : 031 375 410 Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje), srečanja skupaj z AL-ANON
DruŠtvo Al-Anon in Alateen Ulica Prekomorskih brigad 32, Šempeter pri Gorici

T: 031 338 235 Ada

T: 041 732 106 Irena

T: 031 493 995 Joži

družinske skupine, srečanja potekajo vzporedno z AA
Zavod Karitas Samarijan Skalniška 1,
5250 Solkan
T: 05/ 3300234
F: 05/3300234, 
E: karitas.samarijan@siol.net
Program Vrtnica (socialna rehabilitacija oseb s težavami z odvisnostjo od alkohola), ki se izvaja  v Bertokih
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Bevkova 2, 5270 Ajdovščina T: 05 364 38 50

E: jasmina.bolterstein@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Zavod Pelikan - Karitas Rizzatova vila, GoriŠka ul. 17, 5270 Ajdovščina Beti Kotar

T: 030 646 946
E: pelikan.ajdovscina@gmail.com

terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom
Društvo zdravljenih alkoholikov Ajdovščina

Tovarniška
cesta 3,
5270 Ajdovščina

T: 031 573 061 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Društvo za psihosocialno pomoč in rehabilitacijo ljudi v stiski Pluton Gregorčičeva ulica 20, 5270 Ajdovščina T: 031 417 244

T: 031 395 832

Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT  Tolmin T: 05 384 17 40

E: melita.stamenkovic@sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Klub zdravljenih alkoholikov Tolmin Prešernova ulica 6A, 5220 Tolmin Miro Lapajne

T: 041 753 412

Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Klub zdravljenih alkoholikov Tolmin-skupina Kobarid Stresova ulica 2, 5222 Kobarid Tanja MaŠera

T: 031/333 507

Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov

OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
ZD Novo mesto – Center za preprečevanje in  zdravljenje odvisnosti Kandijska cesta 4, Novo mesto T: 07 39 16 700
F: 07 33 22 116

E: info@zd-nm.si

Izvaja aktivnosti za odkrivanje, zdravstveno in psihosocialno obravnavo ter preventivno delovanje.
Društvo Projekt človek Cvelbarjeva ul. 2,
8000 Novo mesto
Miha Ruparčič

T: 031 311 989
T: 059 770 352
FAX.: 059 941 395
E: scdc.nm@projektclovek.si

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, Program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, dnevni center, svetovanja nudijo tudi v Krškem.
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Vrhovčeva 14, 8000 Novo mesto T: 07 373 76 80

E: amina.nur@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Vrhovčeva 14, 8000 Novo mesto T: 059 337 808

E: janja.rajkovaca@sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Klub zdravljenih alkoholikov Prešernov trg 8, 8000 Novo mesto 07 337 26 60  
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Kolodvorska 1, 8330 Metlika T: 07 369 24 71

E: marjetka.vuksinic@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Smrečnikova 16, Novo mesto T: 041 489 050 Ana,

T: 040 284-867 Marjan

Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Al-Anon in Alateen Rozmanova 30, prostori Društva za prostovoljne dejavnosti, NM T: Dunja 031-392-345
T: Ana 031 298 916 
T: Mici 041-489-295
Družinska skupina, srečanja potekajo vzporedno z AA na Smrečnikovi
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Rozmanova 10
8000 Novo mesto
Stanovanjska skupina: 
T: 07/62 05 490
T: 070/550 660

Svetovanje:
T: 07 39 42 661
T: 070 550 701
E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Mladinski center Krško - LAS Cesta krških žrtev 105, p.p. 246, 8270 Krško T: 07 488-22-82

T: 041 637 660
E: mihaela.kovacic@mc-krsko.si

Svetovanje
Društvo Anonimnih alkoholikov AA, Črnomelj Mirana Jarca 5,  Črnomelj (Pastoralni center) T: 040 579 231 Mile Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Al-Anon in Alateen Ulica Mirana Jarca 5 (Pastoralni center), Črnomelj T: 051 843 675 Nataša Družinske skupine, vzporedno poteka srečanje AA
Društvo Projekt človek Kolodvorska 34

8340 Črnomelj

Davorin Klobučar

T: 031 311 989

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, Program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, dnevni center, svetovalna pisarna
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Ulica 21. oktobra 19a, 
8340 Črnomelj
Pisarna za informiranje in svetovanje: 

T: 07/ 30 61 860
T: 070/550 654
E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Društvo Anonimnih alkoholikov AA

Mestni trg 14, Župnišče
NM
Metlika

Andrej 041 517 747 Odprta srečanja (tudi za svojce ter prijatelje)
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Goliev trg 8 Zdravstveni dom (glavni vhod, 2. nadstropje), Trebnje T: Sergej 051 471-245 Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
ZD Trebnje Goliev trg 3, 8210, Trebnje T: 07 34 81 740 
E: info@zd-tr.si 
F: 07 / 34 81 769
Delavnice za zdrav življenjski slog

OBMOČNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Prežihova ulica 7, Ravne na Koroškem-  Klubski prostori nad Gostiščem Havana, vhod iz strani T: Rado 031 354 747

T: Jože 031 396 055

Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Projekt človek Čečovje 12a,
2390 Ravne na Koroškem
Renata Podjaveršek 

T: 051/637 267
F: 0597/20 272
E: sc.ravne@projektclovek.si

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, Program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, Svetovanja nudijo tudi v Velenju, Slovenskih Konjicah in Slovenj Gradcu
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Prežihova ul. 7, 
2390 Ravne na KoroŠkem
T: 02/ 87 50 630 
T: 031/526 848

E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV RAVNE NA KOROŠKEM Ob Suhi 11, 2390 Ravne na KoroŠkem 02 8705 200 ali 02 8705 313  
Društvo Al-Anon in Alateen Ozka ulica 1, Slovenj Gradec

(CSD Sl.Gr.-sejna soba)

T: 031 521 501 Tanja  Družinske skupine
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Celjska ul. 2,
2380 Slovenj Gradec
Dnevni center:

T: 02 88 50 640
T: 051/335 346

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT, RADELA-Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi

T.: 059 032 485,
T: 064 239 500
E: karolina.vidmar@sent.si
T: 041 346 959
E: zavod.radela@gmail.com

Program Dnevni center ŠENT, program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo Altra - Odbor za novosti v duševnem zdravju Trg 31, Prevalje

T: 02 8240 910 ali
T: 030/ 646-080
Stanovanjska skupina:
T: 051/ 343-098
E: info@altra.si

Program svetovalnica in zagovorništvo, dnevni center, Program APZ – zaposlitveni program, šiviljski atelje, Program stanovanjskih skupin

OBMOČNA ENOTA MARIBOR

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
UKC MB – Oddelek za psihiatrijo-Dispanzer za alkoholike oz. Alkohološka ambulanta, Odsek za zdravljenje alkoholizma in psihoterapijo Ob Železnici 30, 2000 Maribor T: 02/321 11 33 Bolnišnično ali diagnostično zdravljenje, psihoterapija in vse ostale terapije, ki so del zdravstveno-socialno-psihološke metode zdravljenja
Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Maribor- Center za preprečevanje odvisnosti  Ljubljanska ulica 4, 2000 Maribor T: 02 332 72 51
T: 031 744 494
E: info-cpo@nijz.si
Strokovna pomoč, individualno svetovanje
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor T: 02 450 01 00
T: 02 29 09 340
T: 02 29 09 315 (tajništvo)
E: OEMB@zzzs.si
Center za preprečevanje odvisnosti
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Ulica Vita Kraigherja 2, Maribor  (vhod KARITAS) T: 068 185 662 (Peter),
T: 051 626 555 (Iztok)
Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja-UPRAVA Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor T: 02 33 00 444
F: 02 33 00 447
E: info@ozara.org

Stanovanjske skupine: 
T: 02 33 00 440
T: 02 33 00 441

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Strossmayerjeva ulica 3, 2000 Maribor T: 02 23 80 680
E: info@ozara.org
Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraĹževanja in psihoedukacija
Društvo Zdrava pot Krekova 12a, 2000 Maribor Dnevni center:
T: 031 600 210
T: 02 25 11 428
drustvo.zdrava.pot@siol.net

Terensko delo: 
T: 031 804 864
E: dzp.teren@gmail.com

Dnevni center (svetovanje, kreativne delavnice, prosti čas), terensko delo, pogovorna skupina za obsojence, ki so uporabniki nedovoljenih drog, pomoč za samopomoč odvisnicam od prepovedanih drog
Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog - Drogart Ob železnici 16, 2000 Maribor (Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA) T:02 300 68 50 
T:041 481 246
ines@drogart.org
Svetovanje
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Cesta proletarskih brigad 61, 2000 Maribor  T: 02 320 26 91
E: tadeja.kapun@dc.sent.si

T: 02 320 26 92
E: maja.korosec@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – Zavod DLAN Slomškov trg 1/A, 2000 Maribor

T: 02 620 57 70, 
T: 040 594 722,
T: delavnica: 02 620 57 72
E: info@zavod-dlan.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – SOTRA PLUS (Trgovina z živili) Zrkovska cesta 61, 2000 Maribor T: 059 178 167
E: info@sotra.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo Center za pomoč mladim Ob železnici 16, 2000 Maribor T: 02 331 83 06
T: 040 585 945
E: mb-info@cpm-drustvo.si
Svetovalnica, delavnice, trening za krepitev samozavesti, trening socialnih veščin, izobraževanja
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor T: 02 234 97 00
F: 02 234 97 01
E: svetovalni.center-mb@guest.arnes.si
Ambulantne dejavnosti (specializirani psihologi in psihiatri) za pomoč otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem, svetovanje, delavnice
Psihiatrična bolnišnica Ormož Ptujska cesta 33, 2270 Ormož T: 02 741 51 21 Bolnišnično zdravljenje v obliki terapevtske skupnosti in v skupinah, dnevna oskrba in sobotne kontrole po končanem zdravljenju, terapevtski program, delovna terapija, izleti, pikniki, pohodi, telovadba, kulturne prireditve, srečanja
 ZD Ormožo Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož T: (02) 741-09-00
F: (02) 741-09-99
E: uprava@zd-ormoz.si
CINDI delavnice o dejavnikih tveganja
Društvo Al-Anon in Alateen Trg Alfonza Šarha 6 (učilnica Slomškovega doma v župnišču), 2310 Slovenska Bistrica T: 041 319 719  DruĹžinske skupine
Zasebna psihiatrična ordinacija Dr. Matej Kravos, Dr.Med., Spec.Psih. Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica T:02 843 11 46
E:matej.kravos1@siol.net
Splošna psihiatrična obravnava
Zavod Pelikan - Karitas Sveta Trojica pri Lenartu

Alojzij Štefan, 
T: 030 646 940

Terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom

Društvo Projekt človek Ulica 27. decembra 2, 2345 Bistrica ob Dravi Božena Blanuša

T: 02 661 01 01
T: 041 358 668
F: 02 661 01 01
E: sc.ruse@projektclovek.si

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, program za otroke in mladostnike, terapija za druĹžine, reintegracija, sprejemni centri, svetovanja nudijo tudi v Murski Soboti in Slovenski Bistrici
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – Zaposlitveni center ZMOREMO Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah E: slavica.klemencic@triera.net Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uĹživalce drog

OBMOČNA ENOTA CELJE

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
Javni zavod psihiatrična bolnišnica Vojnik Celjska cesta 37 N.C., 3212 Vojnik T: 03 780 01 00
F: 03 780 02 00
E: tajnistvo@pb-vojnik.si
Skupinska in individualna psihoterapija, učenje, predavanja, zaposlitvena terapija, izleti, pikniki, kulturni dogodki, srečanja
Društvo Abstinent Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik T: 041 763 263
E: tocaj.b@siol.net
 
Društvo Anonimnih Alkoholikov AA Celjska cesta 37, Celje (Psihiatrična bolnica Vojnik)  T: 041 592 876 (Alojz) Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT  Teharska cesta 4, 3000 Celje T: 03 428 88 91
E: alenka.gnilsek@dc.sent.si

T: 03 428 88 90
E: mateja.alegro@sent.si
E: cvetka.ojstersek@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Kocenova 4, 3000 Celje Stanovanjska skupina: 
T: 03/ 49 25 751
T: 070/550 659

Pisarna za informiranje in svetovanje: 
T: 03/ 49 25 750, 
T: 070/550 667
E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Ipavčeva 18, NIJZ OE Celje T: 041 284-565 (Jože)
T: 03 4911-151 (Mitja)
T: 031 367 769
T: 031 802-710
Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Al-Anon in Alateen Ipavčeva 18, OE NIJZ Celje T: 031 436 634  (Karmen)
T: 031 562 422  (Marjana)
Družinske skupine
Inštitut Vir Vrunčeva 9, 3000 Celje T: 03 490 00 24
T: 03 490 00 25
T: 031 288 827
E: vir@institut-vir.si
Svetovanje otrokom, mladostnikom in staršem, družinska terapija, imago partnerska terapija, imago delavnice za posameznike in pare, izobraževanja, strokovni posveti, preventivni programi, joga, avtogeni treningi
Društvo za življenje brez odvisnosti Lipa

Kocenova ulica 8, 3000  Celje

Srečanja: SOCIO, Večgeneracijski center
Gosposka ulica 3, 3000 Celje

T: 040 413 147 (Franci Pusar)
T: 041 627 813 (Manca)
T: 041 597 099 (Roman)
E: info@lipa-celje.si

Skupinska srečanja
Javni zavod SOCIO Kocenova ulica 8, 3000 Celje Glavna pisarna: 
E: socio@siol.net 
info@jzsocio.si
T: 03 492 40 42
Materinski dom, soba za zaslišanje otrok, varna hiša, zavetišče za brezdomce, socialna integracija ranljivih skupin, terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog, projekt Celje Zdravo mesto, socio-večgeneracijski center, klicni center, projekt Viški hrane
Klub zdravljenih alkoholikov Aljažev hrib Celje Teharska cesta 2, 3000 Celje Rihrat Conradi

T: 03 490 61 01 in
031 309 284.

 
CSD Šmarje pri Jelšah Rogaška cesta 38, 3240 Šmarje pri Jelšah T: 03 81 81 650
E:marija.erjavec@gov.si
E: irena.znidarcic@gov.si
Skupina za zdrav način življenja namenjena zdravljenim alkoholikom in njihovim svojcem
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Celjska 11, Pegazov dom, 3240 Šmarje pri Jelšah  T: 040 552 400 (Drago) Skupinska srečanja
Klub zdravljenih alkoholikov Kaktus Trg svobode 14, 8290 Sevnica T: 07 81 61 527 Terapevtske skupine, prijateljske skupine, delujejo z Društvom Abstinent
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Trg svobode 11, 8290 Sevnica Pisarna za informiranje in svetovanje: 

T: 07/81 63 780 
T: 070/550 668
E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraĹževanja in psihoedukacija
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Zdravstveni dom, Trg svobode 14, Sevnica  T: 041 641 315 (Mirko) Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Zavod Pelikan - Karitas Razbor nad Sevnico   Kaja Kovač, Magdalena Strmšek
T: 01 548 02 86
Terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune za ženske, svetovanje, reintegracija, materinski dom
Klub zdravljenih alkoholikov Brežice

Dečno selo 46 A,
8253 Artiče

T: 041 923 855
E: kza.brezice@gmail.com
Podpora zdravljenim alkoholikom in njihovim svojcem
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Černelčeva cesta 7,
8250 Brežice
Dnevni center:
T: 07 49 94 160

Pisarna za informiranje in svetovanje: 
T: 07 49 94 161
T: 070 550 669

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Mladinski center Brežice Gubčeva 10a
p.p. 29
8250 Brežice
T: + 386 (0) 590 83 790
T: + 386 (0) 590 83 791 

 

Preventivni programi, delavnice
ZD Velenje – Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti

Vodnikova 1,
3320 Velenje

T: 03 89 95 400
E: radomir.mojovic@zd-velenje.si
E: vilma.kutnjak@zd-velenje.si
Individualno svetovanje, terapija, skupinska terapija

Društvo Anonimnih Alkoholikov AA 

Dom za varstvo odraslih Velenje T: 031 443 365 (AA Velenje)
T: 031 710 109 (Martina)
Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT  Kersnikova cesta 1, 3320 Velenje T: 030 608 690
E: fanika.loncar@sent.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
ZD Šoštanj 

Trg Jožeta 
Lampreta 1
3325 Šoštanj

URŠKA BANDALO, 
T: 03 899 56 28

CINDI delavnice
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Mestni trg 18, Zdravstveni dom ??

T: Tone 070 149 017
T: Milan 031 589 296

Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Cesta na Vrhe 3, Mozirje (župnišče) T: 031 802 710 Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Gotovlje 41, Prostori KS 1.nad, Žalec T: 031 696 472 Pero Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Klub zdravljenih alkoholikov Žalec Prešernova ulica 6, 3310 Žalec

T: 03 545 24 63
T: 040 288 234
E: janko.zupan@polzela.com

 
Društvo za pomoč in samopomoč Želva- Eureka Žalec

Šlandrov trg 2, 
3310 Žalec

E: dzelva.eureka@siol.net 
T: 041 420 877

Zavetišče za brezdomce (delo s posameznikom, delo v skupini, delo v skupnosti), terensko delo z uporabniki drog in svetovanje, dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju, pomoč na domu uporabnikom psihiatričnih storitev, razdelilnica hrane za socialno ogrožene

OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
ARS VITAE - Društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj

T: 070 996 120
E: ars.vitae.si@gmail.com

Pomoč žrtvam nasilja, dnevni center za otroke in mladostnike, svetovalno delo, delavnice, razni programi namenjeni otrokom, druĹžinam, staršem, svojcem

Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja

Ul. Viktorina Ptujskega 3
2250 Ptuj

Stanovanjska skupina: 
T: 02 79 80 650
T: 070 550 664
Dnevni center:
T: 02 79 80 650

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Mestni trg 10, Šentjur

Kontaktna oseba: Andreja Tisel
Telefon: 747 13 62
E: sentjur.ozrk@rks.si

Informiranje in ozaveščanje lokalnega prebivalstva, priprava planov glede preprečevanja zasvojenosti, razvijanje programe preventive

ZD Murska Sobota Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

SANDRA GABER FLEGAR, 
T: 030 641 514 ali
T: (02) 534 13 94 
E: zvc@zd-ms.si

CINDI delavnice
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja

Ciril Metodova ulica 9
9000 Murska Sobota

Stanovanjska skupina: 
T: 02/ 62 00 642 
T: 070/550 658
Dnevni center:
T: 02 53 91 142

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Zasebna psihiatrična ambulanta Kociper Jožef Gubčeva cesta 22, 9252 Radenci

T: 02 566 97 42
F: 02 566 97 43
E: kociper@gmail.com

Ambulantno ali bolnišnično zdravljenje, terapevtske skupine

Društvo za pomoč v stiski Zarja-KZA Lendava Glavna ulica 32, 9220 Lendava T: 031 477 236 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Ozara-nacionalno združenje za kakovost Ĺživljenja

Miklošičev trg 3
9240 Ljutomer

T: 02/58 51 840
T: 070/550 665
E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija

OBMOČNA ENOTA KRANJ

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Jenkova ulica 10, 4000 Kranj

T: 04 236 90 20
E: petra.anzin@dc.sent.si

T: 04 236 90 20
E: monika.locniskar@dc.sent.si
E: irena.klun@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Klub zdravljenih alkoholikov Koroška cesta 19, 4000 Kranj T: 064 162 517 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov.
Klub zdravljenih alkoholikov Nova brazda Koroška cesta 19, 4000 Kranj T: 064 162 517
T: 031 883 780
E: kzanovabrazda@gmail.com
Tedenska srečanja, predavanja, rekreativne dejavnosti, kulturno udejstvovanje, organiziranje družabnih srečanj
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Prostori Rdečega križa, Bleiweisova 16, Kranj T: 070 805 933 (Miša)
T: 04 256 10 12 (Franci)
Odprta in zaprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje), srečanja skupaj z AL-ANON

Društvo Al-Anon in Alateen 
(prostori Rdečega križa)

Bleiweisova 16, Kranj

T: 031 268 215 Cvetka
T: 040 884 073 Nuša
T: 040 622 523 Filip

Družinske skupine, srečanja potekajo skupaj za AA

Terapevtski središÄe KROG Gorenje-savska cesta 15, 4000 Kranj

T: 04 23 66 088
E:info@krogterapije.si

Svetovanje, terapije, fokusing

Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja

Kidričeva 6,
4000 Kranj

T: 031 495 514 
E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
 CSD Kranj Koroška cesta 19, 4000 Kranj, Sejmišče 4,
4000 Kranj
T: 04 256 87 82
T: 051 637 755
Stanovanjska skupina Katapult (namenjena osebam, ki so abstinenti), reintegracijski center, Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih (Dnevni in sprejemni center)
Društvo zdravljenih alkoholikov Feniks

Cesta na Brdo 30,
4000 Kranj

 T: 031 415 200 Pomoč osebam s sindromom odvisnosti od alkohola in njihovim svojcem
Repolusk Edvard - psihiatrična ambulanta Glavni trg 21, 4000 Kranj T: 04 236 70 38
E: privat.psih.amb@siol.net
Psihiatrična obravnava (nevro-psihiatrija)
Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem T: 04 5335 200
E: tajnistvo@pb-begunje.si
Skupinska psihoterapija, bolnišnično zdravljenje
Društvo Anonimnih Alkoholikov AA Kranjska 25, Območna enota RK,
4240 Radovljica
 T: Primož 051 417 762 Zaprta srečanja (srečanja za alkoholike)
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT  Kranjska cesta 3, 4240 Radovljica T: 04 530 30 10
E: monika.potocnik@dc.sent.si

T: 04 530 30 11
E: saska.znidarc@sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Župnišče, Titova 65, Jesenice  T: (041) 603 179 Lojze Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Žarek Cesta Maršala Tita 78, 4270 JESENICE T: 030/625 298
T enote: 040/ 642 367
Preventivne delavnice v smislu preprečevanja zasvojenosti, komuna za odvisnike in njihove svojce, posvetovalnice in skupine za starše odvisnikov, skupine za bivše odvisnike, svetovanje po telefonu, terensko delo
Ozara-nacionalno zdruĹženje za kakovost življenja Cirila Tavčarja ul. 3B, 4270 Jesenice Stanovanjska skupina:
T: 04 58 36 200
T: 070/550 661

Pisarna za informiranje in svetovanje:
T: 07 49 94 161
T: 070/550 669

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraĹževanja in psihoedukacija
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Blejska Dobrava 45/a, 4273 Blejska Dobrava T: 040 242 784, 
T: 051 213 742
E: sentplavz@gmail.com
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma Jesenice Cesta Maršala Tita 65, 4270 Jesenice T: 04 58 34 617
E: kristina.korazija@gov.si
Terapevtske skupine, prijateljske skupine, delujejo z društvom Abstinent
Društvo Al-Anon in Alateen

Cankarjeva 13 (župnišče), Kranj, 

Škofja Loka ???

 T: 041 268 643 Francl Družinske skupine
Društvo Projekt človek Sopotnica 1,
4220 Škofja Loka
Polona Kersnik
T: 0597/40 190
T: 040/293 349
F: 0597/40 190
E: ts.skl@projektclovek.si

Andreja B. Jaš
F: 0597 40 361
T: 040 865 903
E: ts.starsi@projektclovek.si

E:andreja.jas@projektclovek.si

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, Program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri

Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT  Mestni trg 38, 4220 Škofja Loka

T: 04 51 83 730
E: spela.podobnik@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog

OBMOČNA ENOTA KOPER   

Ime organizacije Naslov

Kontakti

Storitve
Društvo za zdravo življenje in dobre medosebne odnose Viharnik  Dolinska 58 a, 6000 Koper

KP T: 05 625 09 00
E: drustvo.varnik@siol.net

Reševanje problema zasvojenosti v domačem okolju
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Vergerijev trg 3, 6000 Koper T: 05 662 14 84
E: tina.nanut@dc.sent.si
T: 05 662 14 83
E: nevica.kozlovic-zigante@sent.si
T: 05 662 14 80
E: biserka.jarc@dc.sent.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko zdruĹženje za zmanjševanje škodljivih posledic drog - Drogart Kidričeva 43, 6000 Koper

(e-Kavarna PiNA)

T: 030 384 001, ema@drogart.org Svetovanje
Društvo Izhod Teenchallenge Slovenija

Kastelec 11c
6275 Črni Kal

T:040 889 933 Pogovori, psihosocialna pomoč, napotitev v rehabilitacijske centre
Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam - SVIT Koper

Ljubljanska
cesta 6, 6000 Koper

T: 05-626-00-11 

E: drustvo_svit@t-2.net

Dnevni center, terensko delo, sprejemni center, skupina za svojce
Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam - SVIT Koper Dolga reber 5, Žusterna KP T: 05-626-00-11 

E: drustvo_svit@t-2.net

Dnevni center, terensko delo, sprejemni center, skupina za svojce
Društvo Anonimnih alkoholikov AA

Markova 38, Bertoki nad Koprom (prostori Karitas),
6000 Koper

T: 031 489 958 Tomo Zaprta srečanja (srečanja za alkoholike)
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Dolinska 58a, v naselju Olmo, 6000 Koper T: 041 217-660 Zaprta srečanja (srečanja samo za alkoholike) skupaj z Al-ANON 
Društvo Al-Anon in Alateen Dolinska 58a, v naselju Olmo, 6000 Koper T: 041 872 751 (deĹžurni telefon)

Družinske skupine, srečanja potekajo vzporedno z AA

Zavod Karitas Samarijan-program Vrtnica Markova 38, BertokiKP

T: 05/ 3300234
F: 05/3300234,
E: karitas.samarijan@siol.net

Stanovanjska skupnost socialne rehabilitacije in zdravljenje odvisnosti od alkohola
Zavod Pelikan - Karitas Markova ulica 38 - Bertoki, 6000 Koper

T: 041 760 067
T: (05) 639 50 38
E: bertoki@pelikan.karitas.si

Terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper Cankarjeva 33, 6000 Koper

T: 031 388 591
E: svetovalni.center.kp1@siol.net

Svetovalno, psihoterapevtsko in terapevtsko delo, delo z nadarjenimi, dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, učno pomoč, predavanja, seminarje in supervizijo strokovnim delavcem v vrtcih in šolah

Društvo Anonimnih Alkoholikov AA

Društvo Anonimnih Alkoholikov AA Prostori KS Lucija Obala
107/I Lucija
(pri pošti I. nadstropje), Piran

T: 031 358 869 Bruno
T: 040 80 22 82 Milan

Zaprta srečanja (srečanja samo za alkoholike) skupaj z Al-ANON
Društvo Projekt človek

Cankarjevo nabrežje 9a (2. nadstropje)
6330 Piran

T: 041 325 620
F: 0597/50 341
E: sc.piran@projektclovek.si

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, svetovanja nudijo tudi v Novi Gorici, Sežani in Postojni

Društvo zdravljenih alkoholikov Ilirska Bistrica Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica T: 041 844 995 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Vojkov drevored 8, 6250 Il. Bistrica

T: 05/714 51 60
E: vezi.ilss@gmail.com

Dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Tavčarjeva 15, 6250 Il. Bistrica T: 05/714 16 20,
T: (08/205 17 93)
E: vezi.bistrica@gmail.com
Dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Podgrad 107, 6244 Podgrad T: 05/783 52 01
E: vezi.podgrad@gmail.com
Dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo Al-Anon in Alateen Tavčarjeva 15, Ilirska Bistrica
Društvo Vezi
T: 041 443 332 Darja Družinske skupine
Društvo Pot Levstikova ulica 3,
6250 Ilirska Bistrica
T: 05 710 06 25
T: 031 458 521
Delo s posameznikom in delo s posameznim primerom, delo s skupino, delo z družino, delo v skupnosti, raziskovanje na področju uporabe prepovedanih drog
Ozara-nacionalno zdruĹženje za kakovost življenja Kažipotna ul. 9,
6310 Izola
Stanovanjska skupina: 
T: 05/ 66 21 830
T: 070/550 663
Pisarna za informiranje in svetovanje: 
T: 05 66 21 830 
T: 070 550 704
E: info@ozara.org
Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Terapevtski inštitut - Odnos Trg. Sv. Mavra 4, Izola T: 031 371 143

E: nada.trtnik@odnos.org

psihoterapija, relacijska družinska terapija, skupinska terapija, delavnice
Društvo zdravljenih alkoholikov Obala Pobočna ulica 7, 6310 IZOLA - ISOLA    
Zavod Pelikan - Karitas Vremski Britof pri Divači, Divača Branimir Miličevič,
T: 030/ 646 947
terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Ul.dr. Bogomira Magajne 8, 6215 Divača

T: 05 99 66 923
E: vezi.divaca@siol.net

dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica

Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa Gorjansko 70,
6223 Komen

T: 05 766 43 60
E: vezi.gorjansko@gmail.com

dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preĹživljanje prostega časa Štanjel 59a,
6222 Štanjel

T: 05/769 01 89
E: veziss.stanjel@gmail.com

dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo prostovoljcev VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE Miren 216
5291 Miren
T: 05 398 43 00
E: info@drustvo-vzd.si
center za druĹžine, terensko delo, dnevni center za brezdomce, zavetišče za brezdomce, namestitvene podpore, resettlement v Ljubljani, razdeljevanje hrane brezdomcev v Novi Gorici
ZD Osnovno varstvo Nova Gorica Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica T: +386 (5) 33 83 200
F: +386 (5) 33 83 224
E: info@zd-go.si
Center za zdravljenje zasvojenosti izvaja aktivnosti za odkrivanje, zdravstveno in psihosocialno obravnavo ter preventivno delovanje na področju odvisnosti od psiho-aktivnih substanc in odvisnosti od iger na srečo.
Društvo Pot Kolodvorska ulica 11, 6257 Pivka T: 05 710 06 25
T: 031 458 521
Delo s posameznikom in delo s posameznim primerom, delo s skupino, delo z družino, delo v skupnosti, raziskovanje na področju uporabe prepovedanih drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT TrĹžaška ulica 24, 6230 Postojna T: 05 721 47 71
E: branka.aleksic@dc.sent.si
T: 05 721 47 70
E: diana.lovric@dc.sent.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog

Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT – KARSO 

Zaposlitveni center d.o.o.

Prečna ulica 1, 6257 Pivka T: 070 282 666
E: zeleno@karso-zc.si
Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa TrĹžaška 36, 6230 Postojna T: 05/726 48 00
E: vezi.postojna@gmail.com
dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo zdravljenih alkoholikov Postojna Prečna ulica 2, 6230 Postojna T: 041 844 995 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Društvo Anonimnih Alkoholikov AA Vilharjeva 2, župnišče Postojna T: Renato 040 457 738
T: Irena 031 741 316
Odprta in zaprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje), srečanja skupaj z AL-ANON
Društvo Al-Anon in Alateen Vilharjeva 2, župnišče Postojna T: 031 853 817 Justa  Družinske skupine, srečanja vzporedno z AA
Febris d.o.o.-Center za zdravljenje odvisnosti Kolodvorska 24
6257 Pivka
T: 05 7570-560 Zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog s substitucijskimi zdravili, priprava in pomoč pri vključevanju v druge programe zdravljenja: komune, bolnišnično zdravljenje, detoksikacija v centru Ljubljana, Psihosocialna obravnava odvisnih od prepovedanih drog in njihovih svojcev psihiatrična pomoč odvisnim od prepovedanih drog, preprečevanje in zdravljenje nalezljivih bolezni, preprečevanje in zdravljenje recidiva
Društvo Vezi – društvo za duševno zdravje in kreativno preĹživljanje prostega časa Štorje 26, 6210 Sežana T: 05 768 52 00,
T: 05 99 66 023
vezi.storje@gmail.com
dnevni center, stanovanjska skupina, likovna delavnica
Društvo za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ Ulica 1. maja 1, 6210 Sežana T: 05 730 21 20
E: drustvo_pomoc@t-2.net
Podpora ljudem, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim bližnjim
Terapevtski inštitut - Odnos Prečna ulica 2, Postojna T: 031 371 143
E: nada.trtnik@odnos.org
Psihoterapija, relacijska družinska terapija, skupinska terapija, delavnice

OBMOČNA ENOTA NOVA GORICA 

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
Klub zdravljenih alkoholikov Nova Gorica Gradnikove brigade 7
(3. nadstropje soba za SKUPINSKO DELO)
5000 Nova Gorica
VLASTA BIRSA

T: 051 678 151
E: vlasta.birsa@kate.si

Skupinska srečanja
DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE NOVA GORICA Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica T: 05 338 32 00
T: 041 528 789
Terapevtski proces urejanja alkoholika in njegove družine, terapevtska skupina
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Cesta Prekomorskih brigad 32, 5290 Šempeter pri Gorici  

T: 05 330 96 00
E: margerita.humar@dc.sent.si

T: 030 322 888
E: luka.mrak@sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Sedejeva 9a, 5000 Nova Gorica  

T: 05 330 96 03,
T: 031 607 245

E: meta.rutar@sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Bidovčeva ul. 4, 5000 Nova Gorica  

T: 031 371 992
E: vesna.lipuscek@sent.si
E: Svetovalnica.ng@sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Ozara-nacionalno združenje za kakovost življenja Partizanska 57, 5000 Nova Gorica Stanovanjska skupina:
T: 05/33 03 720
T: 070/550 662

Pisarna za informiranje in svetovanje:
T: 05/33 03 720
T: 051/621 241

E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Zavod Pelikan - Karitas Kostanjevica pri Novi Gorici, Čadrga nad Tolminom

Branimir Miličevič,

T: 030/ 646 947

terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom
Združenje za psihosocialno pomoč in psihoterapijo Neptun Trg 20, 5292 Renče T: 040 840 957 sistemska oz. družinska psihoterapija, družinska mediacija, integrativna psihoterapija
Društvo anonimnih alkoholikov AA Ulica Prekomorskih brigad 32, Šempeter pri Gorici T : 031 375 410 Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje), srečanja skupaj z AL-ANON
Društvo Al-Anon in Alateen Ulica Prekomorskih brigad 32, Šempeter pri Gorici

T: 031 338 235 Ada

T: 041 732 106 Irena

T: 031 493 995 JoĹži

družinske skupine, srečanja potekajo vzporedno z AA
Zavod Karitas Samarijan Skalniška 1,
5250 Solkan
T: 05/ 3300234
F: 05/3300234, 
E: karitas.samarijan@siol.net
Program Vrtnica (socialna rehabilitacija oseb s težavami z odvisnostjo od alkohola), ki se izvaja  v Bertokih
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Bevkova 2, 5270 Ajdovščina T: 05 364 38 50

E: jasmina.bolterstein@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Zavod Pelikan - Karitas Rizzatova vila, Goriška ul. 17, 5270 AjdovšÄina Beti Kotar

T: 030 646 946
E: pelikan.ajdovscina@gmail.com

terapevtska skupnost, terapevtski center, sprejemni center, komune, svetovanje, reintegracija, materinski dom
Društvo zdravljenih alkoholikov Ajdovščina

Tovarniška
cesta 3,
5270 Ajdovščina

T: 031 573 061 Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Društvo za psihosocialno pomoč in rehabilitacijo ljudi v stiski Pluton Gregorčičeva ulica 20, 5270 Ajdovščina T: 031 417 244

T: 031 395 832

Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT  Tolmin T: 05 384 17 40

E: melita.stamenkovic@sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Klub zdravljenih alkoholikov Tolmin Prešernova ulica 6A, 5220 Tolmin Miro Lapajne

T: 041 753 412

Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov
Klub zdravljenih alkoholikov Tolmin-skupina Kobarid Stresova ulica 2, 5222 Kobarid Tanja Mašera

T: 031/333 507

Terapevtske skupine zdravljenih alkoholikov

OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
ZD Novo mesto – Center za preprečevanje in  zdravljenje odvisnosti Kandijska cesta 4, Novo mesto T: 07 39 16 700
F: 07 33 22 116

E: info@zd-nm.si

Izvaja aktivnosti za odkrivanje, zdravstveno in psihosocialno obravnavo ter preventivno delovanje.
Društvo Projekt človek Cvelbarjeva ul. 2,
8000 Novo mesto
Miha Ruparčič

T: 031 311 989
T: 059 770 352
FAX.: 059 941 395
E: scdc.nm@projektclovek.si

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, Program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, dnevni center, svetovanja nudijo tudi v Krškem.
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Vrhovčeva 14, 8000 Novo mesto T: 07 373 76 80

E: amina.nur@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Vrhovčeva 14, 8000 Novo mesto T: 059 337 808

E: janja.rajkovaca@sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uĹživalce drog
Klub zdravljenih alkoholikov Prešernov trg 8, 8000 Novo mesto 07 337 26 60  
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT Kolodvorska 1, 8330 Metlika T: 07 369 24 71

E: marjetka.vuksinic@dc.sent.si

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Smrečnikova 16, Novo mesto T: 041 489 050 Ana,

T: 040 284-867 Marjan

Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Al-Anon in Alateen Rozmanova 30, prostori Društva za prostovoljne dejavnosti, NM T: Dunja 031-392-345
T: Ana 031 298 916 
T: Mici 041-489-295
Družinska skupina, Srečanja potekajo vzporedno z AA na Smrečnikovi
Ozara-nacionalno zdruĹženje za kakovost življenja Rozmanova 10
8000 Novo mesto
Stanovanjska skupina: 
T: 07/62 05 490
T: 070/550 660

Svetovanje:
T: 07 39 42 661
T: 070 550 701
E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Mladinski center Krško - LAS Cesta krških žrtev 105, p.p. 246, 8270 Krško T: 07 488-22-82

T: 041 637 660
E: mihaela.kovacic@mc-krsko.si

Svetovanje
Društvo Anonimnih alkoholikov AA, Črnomelj Mirana Jarca 5,  Črnomelj (Pastoralni center) T: 040 579 231 Mile Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Al-Anon in Alateen Ulica Mirana Jarca 5 (Pastoralni center), Črnomelj T: 051 843 675 Nataša Družinske skupine, vzporedno poteka srečanje AA
Društvo Projekt človek Kolodvorska 34

8340 Črnomelj

Davorin Klobučar

T: 031 311 989

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, Program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, dnevni center, svetovalna pisarna
Ozara-nacionalno zdruĹženje za kakovost življenja Ulica 21. oktobra 19a, 
8340 Črnomelj
Pisarna za informiranje in svetovanje: 

T: 07/ 30 61 860
T: 070/550 654
E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Društvo Anonimnih alkoholikov AA

Mestni trg 14, Župnišče
NM
Metlika

Andrej 041 517 747 Odprta srečanja (tudi za svojce ter prijatelje)
Društvo Anonimnih alkoholikov AA Goliev trg 8 Zdravstveni dom (glavni vhod, 2. nadstropje), Trebnje T: Sergej 051 471-245 Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
ZD Trebnje Goliev trg 3, 8210, Trebnje T: 07 34 81 740 
E: info@zd-tr.si 
F: 07 / 34 81 769
Delavnice za zdrav življenjski slog

OBMOČNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM

Ime organizacije Naslov Kontakti Storitve
Društvo Anonimnih alkoholikov AA PreĹžihova ulica 7, Ravne na Koroškem-  Klubski prostori nad Gostiščem Havana, vhod iz strani T: Rado 031 354 747

T: JoĹže 031 396 055

Zaprta in odprta srečanja (srečanja za alkoholike in njihove svojce ter prijatelje)
Društvo Projekt človek Čečovje 12a,
2390 Ravne na Koroškem
Renata Podjaveršek 

T: 051/637 267
F: 0597/20 272
E: sc.ravne@projektclovek.si

Terapevtske skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke, Program za otroke in mladostnike, terapija za družine, reintegracija, sprejemni centri, Svetovanja nudijo tudi v Velenju, Slovenskih Konjicah in Slovenj Gradcu
Ozara-nacionalno združenje za kakovost Ĺživljenja Prežihova ul. 7, 
2390 Ravne na Koroškem
T: 02/ 87 50 630 
T: 031/526 848

E: info@ozara.org

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV RAVNE NA KOROŠKEM Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem 02 8705 200 ali 02 8705 313  
Društvo Al-Anon in Alateen Ozka ulica 1, Slovenj Gradec

(CSD Sl.Gr.-sejna soba)

T: 031 521 501 Tanja  Družinske skupine
Ozara-nacionalno združenje za kakovost Ĺživljenja Celjska ul. 2,
2380 Slovenj Gradec
Dnevni center:

T: 02 88 50 640
T: 051/335 346

Dnevni center, svetovanje, stanovanjske skupine, skupine za samopomoč, prostočasne aktivnosti, Klub svojcev, izobraževanja in psihoedukacija
Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT, RADELA-Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi

T.: 059 032 485,
T: 064 239 500
E: karolina.vidmar@sent.si
T: 041 346 959
E: zavod.radela@gmail.com

Program Dnevni center ŠENT , program stanovanjske skupine, socialna vključenost, zaposlovanje in delovno usposabljanje, psihosocialno svetovanje s terenskim delom, zmanjševanje škode zaradi drog, zavetišče za brezdomne uživalce drog
Društvo Altra - Odbor za novosti v duševnem zdravju Trg 31, Prevalje

T: 02 8240 910 ali
T: 030/ 646-080
Stanovanjska skupina:
T: 051/ 343-098
E: info@altra.si

Program svetovalnica in zagovorništvo, dnevni center, Program APZ – zaposlitveni program, šiviljski atelje, Program stanovanjskih skupin