Sodelujoči v projektu

V okviru kratkoročnega ukrepa 1 sodelujejo naslednji profili poklicev:

 • zdravnik družinske medicine,
 • zdravnik medicine dela, prometa in športa,
 • diplomirana medicinska sestra v ambulanti družinske medicine/diplomiran zdravstvenik v ambulanti družinske medicine,
 • diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu/diplomiran zdravstvenik v patronažnem varstvu,
 • izvajalec/-lka individualnega svetovanja v zdravstvenovzgojnem centru ali v centru za krepitev zdravja,
 • izvajalec/-lka delavnic v zdravstvenovzgojnem centru ali v centru za krepitev zdravja,
 • strokovni sodelavec v centru za socialno delo.

V okviru kratkoročnega ukrepa 2 sodelujejo naslednji profili poklicev:

 • specialist ginekologije in porodništva, 
 • specialist kardiologije,
 • zdravstveni delavec v urgentni ambulanti, 
 • zdravstveni delavec v transfuzijskem centru, 
 • zobozdravnik, 
 • specialist onkologije, 
 • specialist gastroenterologije, 
 • specialist otorinolaringologije.

V okviru kratkoročnega ukrepa 3 bodo sodelovali izbrani izvajalci, ki delujejo na področjih dobrodelnih organizacij, verskih skupnosti / organizacij s splošno koristnim namenom, na področjih gibalno oviranih, na področjih duševnega zdravja, družine oz. socialnega varstva, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter na področjih kulture, športa in brezposelnosti in zaposlenih.