Sodelujemo pri akciji 40 dni brez alkohola

14. 02. 2018

14.2.2018 S projektom SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, smo se 14. februarja priključili akciji 40 dni brez alkohola, ki letos poteka pod geslom »Mlad, vesel in pogumen – brez alkohola«. Projekt SOPA bo trajal do konca leta 2020, letos pa se prvič pridružujemo akciji, ki spodbuja k odločitvi za 40 dni […]

14.2.2018

S projektom SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, smo se 14. februarja priključili akciji 40 dni brez alkohola, ki letos poteka pod geslom »Mlad, vesel in pogumen – brez alkohola«.

Projekt SOPA bo trajal do konca leta 2020, letos pa se prvič pridružujemo akciji, ki spodbuja k odločitvi za 40 dni brez pitja alkohola, organizira pa jo Slovenska karitas skupaj z Javno agencijo RS za varnost prometa in Zavodom Med.Over.Net. Vsi si prizadevamo doseči isti cilj: odpraviti oziroma zmanjšati tvegano in škodljivo pitja alkohola v Sloveniji ter s tem zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh.

Skupne novinarske konference se je udeležila Karmen Henigsman z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki se s sodelavci v okviru SOPA ukvarja s skupnostnim interdisciplinarnim pristopom k obravnavi tveganega in škodljivega pitja alkohola. Predstavila je projekt SOPA, ki temelji na uvedbi interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci in podpori pri opuščanju takega pitja. Pristop vključuje deležnike iz zdravstvenega in socialnega sektorja ter deležnike, katerih področja dela oziroma programi obravnavajo ranljive skupine. Trenutno smo v pred pilotni fazi projekta, ki zajema predvsem vzpostavljanje sodelovanja z vsemi, ki bodo pristop izvajali.

Medsektorsko sodelovanje več profilov različnih poklicev v 18 lokalnih okoljih po Sloveniji pri obravnavanju alkoholne problematike postavlja dobre temelje, da nam bo v treh letih skupaj uspelo oblikovati učinkovit pristop, s katerim bomo pomembno prispevali k celovitejšemu reševanju vprašanja tveganega in škodljivega pitja.

Slednje je, kot kažejo tudi številke, pri nas pogosto prisotno. Slovenija je glede obsega posledic zaradi škodljive rabe alkohola v samem evropskem vrhu. Podatki raziskave o uporabi tobaka, alkohola in prepovedanih drog (2015) kažejo, da v Sloveniji 43 % prebivalcev med 25. in 64. letom alkohol pije čez mejo manj tveganega pitja ali pa se je v zadnjem letu visoko tvegano opilo. Raziskava CINDI je razkrila, da se kar 28 % moških in 16 % žensk v starosti od 25 do 34 let opija enkrat do trikrat mesečno ali še pogosteje. Visok odstotek potrjuje tudi podatek o registrirani porabi alkohola, ki se giblje med 10,3 in 13,5 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca na leto.

V mokri kulturi, ki je značilna za Slovenijo, pitje alkohola ni problematično le med odraslim prebivalstvom, ampak tudi med mladimi. Na podlagi raziskave HBSC (Health Behavior in Schol-Aged Children ali Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju) 2014, ki je zajela reprezentativni vzorec slovenskih šolajočih se 11-, 13- in 15-letnikov, se je izkazalo, da je 30,3 % 15-letnikov že bilo opitih vsaj dvakrat, ne glede na spol. Prav tako je raziskava pokazala, da 13,9 % 15-letnikov pije alkoholne pijače vsaj enkrat tedensko (v tem primeru več fantov kot deklet). V starosti 13 let ali manj je prvič pilo alkoholno pijačo že 39,5 % mladih.
Tvegano pitje alkohola je za državo tudi znatno finančno breme. Zdravstveni stroški, ki so povezani s pitjem alkohola, so v letih 2011–2014 v Sloveniji v povprečju znašali 153 milijonov evrov letno. Če k temu prištejemo še stroške zaradi prometnih nezgod, nasilja v družini in drugih kriminalnih dejanj, se številko povzpne na 234 milijonov evrov letno.

Cilj naših skupnih prizadevanj je, da z uvedbo interdisciplinarnega pristopa, ki združuje deležnike z različnih področij dela, pripomoremo k zmanjšanju negativnih posledic tveganega in škodljivega pitja na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostavimo odgovornejši odnos do pitja alkohola v Sloveniji. Menimo, da k temu lahko pripomore tudi medsebojno sodelovanje v akcijah, kot je 40 dni brez alkohola, ki prav tako stremi k reševanju alkoholne problematike v Sloveniji.