Ciljna populacija

S pristopom SOPA želimo doseči odraslo prebivalstvo Slovenije, ki neposredno ali posredno trpi zaradi negativnih posledic čezmernega pitja alkohola, ter mu ponuditi podporo pri spreminjanju škodljivih pivskih navad in tako pomagati na poti k bolj kakovostnemu življenju. Na podlagi sodelavcev, ki pristop izvajajo na terenu, se bodo odrasli lahko po podporo obrnili na različne ustanove in k različnim strokovnjakom.

  1. Uporabniki, ki prihajajo v stik z zdravstvenimi ustanovami, lahko prosijo za pomoč specifične profile v zdravstvu.
  2. Uporabniki, ki prihajajo v stik s socialnim sektorjem, lahko prosijo za pomoč izvajalce socialnega varstva v centrih za socialno delo.
  3. Uporabniki, ki prihajajo v stik z izvajalci, ki delujejo na področjih dobrodelnih organizacij, verskih skupnosti / organizacij s splošno koristnim namenom, na področjih gibalno oviranih, na področjih duševnega zdravja, družine oz. socialnega varstva, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter na področjih kulture, športa in brezposelnosti in zaposlenih, lahko kateregakoli izmed  navedenih izvajalcev prosijo za informacije in usmeritev.