Ciljna populacija

S pristopom SOPA smo želeli doseči odraslo prebivalstvo Slovenije, ki neposredno ali posredno trpi zaradi negativnih posledic čezmernega pitja alkohola, ter mu ponuditi podporo pri spreminjanju škodljivih pivskih navad in tako pomagati na poti k bolj kakovostnemu življenju. S pomočjo sodelujočih izvajalcev, ki so pristop izvajali na terenu, so se odrasli lahko po podporo obrnili na različne ustanove in k različnim strokovnjakom.

SOPA pristop je tako namenjen:

  1. osebam, ki imajo težave zaradi čezmernega pitja alkohola;
  2. svojcem in drugim bližnjim osebam posameznikov, ki imajo težave zaradi čezmernega pitja alkohola;
  3. strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami s težavami zaradi tveganega in škodljivega pitja alkohola;
  4. medijem.