Financerji in partnerji

Upravičenca projekta sta bila Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) in Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ). MZ je bilo ob tem tudi posredniški organ, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa organ upravljanja. Projekt je bil financiran iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (Evropski socialni sklad – ESS, 80 %) ter iz proračuna Republike Slovenije (20 %).

Upravičenci:

  • Nacionalni inštitut za javno zdravje
  • Ministrstvo za zdravje

Financerji:

  • Evropski socialni sklad
  • Republika Slovenija