Sodelujoči v projektu v izbranih 18 lokalnih okoljih

V okviru kratkega ukrepa 1 (KU1) so sodelovali naslednji profili poklicev:

 • zdravnik družinske medicine,
 • zdravnik medicine dela, prometa in športa,
 • diplomirana medicinska sestra v ambulanti družinske medicine/diplomiran zdravstvenik v ambulanti družinske medicine,
 • diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu/diplomiran zdravstvenik v patronažnem varstvu,
 • izvajalec/-lka individualnega svetovanja v zdravstvenovzgojnem centru ali v centru za krepitev zdravja,
 • izvajalec/-lka delavnic v zdravstvenovzgojnem centru ali v centru za krepitev zdravja,
 • strokovni sodelavec v centru za socialno delo.

Ti profili so sodelovali v zdravstvenih domovih in centrih za socialno delo v 18 lokalnih okoljih po sloveniji.

V okviru kratkega ukrepa 2 (KU2) so sodelovali naslednji profili poklicev:

 • specialist ginekologije in porodništva,
 • specialist kardiologije,
 • zdravstveni delavec v urgentni ambulanti,
 • zdravstveni delavec v transfuzijskem centru,
 • zobozdravnik,
 • specialist onkologije,
 • specialist gastroenterologije,
 • specialist otorinolaringologije.

V okviru kratkega ukrepa 3 (KU3) so sodelovali izbrani izvajalci, ki delujejo na področjih dobrodelnih organizacij, verskih skupnosti / organizacij s splošno koristnim namenom, na področjih gibalno oviranih, na področjih duševnega zdravja, družine oz. socialnega varstva, športa in brezposelnosti in zaposlenih: