SOPA že drugo leto v akciji 40 dni brez alkohola: Za odgovoren odnos

06. 03. 2019

Povezovanje različnih akterjev v družbi je učinkovit način pri vzpostavljanju odgovornega odnosa do pitja alkohola. Tega se zavedajo tudi organizatorji akcije 40 dni brez alkohola, ki letos poteka že štirinajstič, mi pa se ji pridružujemo drugo leto. Letošnji ambasador je Igor E. Bergant. Odgovoren odnos je rdeča nit letošnje akcije, kar sovpada tudi z našimi prizadevanji na projektu SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola.

Karmen Henigsman je na uvodni konferenci je poudarila pomen sodelovanja, saj lahko le tako dosežemo pomembne premike za celovitejše reševanje alkoholne problematike v slovenskem prostoru. Letos še poglabljamo naše povezovanje, saj bomo na SOPA letos prvič organizirali »Dan brez alkohola«, ko se bo v drugi polovici akcije 40 dni brez alkohola zvrstilo 8 dogodkov po različnih regijah po Sloveniji v naši organizaciji. Na dogodkih bomo predstavljali posledice tveganega in škodljivega pitja ter možne alternative v smeri zdravega življenjskega sloga.

»Čezmerno pitje je pri nas še kako prisotno, kar kažejo tudi številke, ki vzbujajo skrb. Raziskave kažejo, da je za 43 odstotkov Slovencev med 25. in 64. letom, značilno čezmerno pitje alkohola, kar pomeni, da skoraj polovica Slovencev prekorači mejo, ki je z vidika zdravja, še sprejemljiva,« je poudarila Karmen Henigsman. Dodala je, da je po izračunih Nacionalnega inštituta za javno zdravje registrirana poraba alkohola v Sloveniji v letu 2016 znašala 10,5 litra čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let. Poleg registrirane porabe alkohola, predstavlja za Slovenijo veliko težavo tudi obsežna neregistrirana poraba alkohola iz domače proizvodnje. Te številke nas uvrščajo v sam svetovni vrh po porabi alkohola.

Vsak dan v Sloveniji zaradi razlogov povezanih izključno z alkoholom umreta najmanj 2 osebi. V obdobju 2011-2015 smo zabeležili 4361 takih smrti, umrlo je 3417 moških in 944 žensk. Umrljivost prebivalcev Slovenija presega evropsko povprečje. Tvegano in škodljivo pitje je vzročno povezano tudi z več kot 200 različnimi boleznimi in poškodbami. Ocena zdravstvenih stroškov, ki so povezani s pitjem alkohola, je v Sloveniji v letih 2012–2016 v povprečju znašala 147 milijonov € letno. Če prištejemo še grobo oceno nekaterih drugih stroškov (npr. prometne nezgode, nasilje v družini), se ta številka zviša na 228 milijonov € na leto. Za primerjavo: v zadnjih letih vsako leto v državni proračun s trošarinami od alkohola in alkoholnih pijač dobimo približno 103 milijone €.

Akcija bo potekala od srede, 6. marca, do sobote, 20. aprila 2019. Slovenska Karitas s soorganizatorjema Javno agencijo RS za varnost prometa in Zavodom Med.Over.Net organizira akcijo v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica alkohola.

Na SOPA združujemo okoli 600 strokovnjakov in izvajalcev z različnih področij: zdravstva, sociale, nevladnega sektorja, področja zaposlovanja, policije in lokalnih skupnosti. Ugotavljamo namreč, da Slovenija potrebuje celostni pristop na ravni skupnosti, za spreminjanje tako imenovane »mokre kulture,« v kateri mnogi, kljub negativnim posledicam, pijejo alkoholne pijače, ker imajo občutek, da jim nudijo užitek, pomenijo družbeno vezivo ter so del takih ali drugačnih praznovanj in pomembnih življenjskih dogodkov. Za mokro kulturo je značilen tudi neobsojajoč odnos družbe do čezmernega pitja in njegovih posledic, kar se pogosto prenaša iz roda v rod.

sopakartias