Kako osvetljujemo problematiko otrok iz družin z alkoholizmom

1) Z udeležbo na konferenci Zdravje otrok in mladostnikov, smo opozarjali na dejavnike tveganja in pomen krepitve varovalnih dejavnikov in nekaterih virov pomoči, ki so otrokom iz tovrstnih družin že na voljo.

Izšel je tudi prispevek v zborniku (v angleškem jeziku) in je dostopen TUKAJ (Omenjeni prispevek najdete na str. 49), krajše objavljeno tudi TUKAJ.

2) Z aktivno udeležbo na okrogli mizi, v okviru obeležitve Mednarodnega tedna otrok alkoholikov, kjer smo z ostalimi sodelujočimi spregovorili o pomenu razbijanja stigme in spodbujanju k virom pomoči.

Okrogla miza ob Mednarodnem tednu otrok z naslovom: Otroci alkoholikov, skrbni varuhi družinske skrivnosti

Okrogla miza ob Mednarodnem tednu otrok z naslovom: Otroci alkoholikov, skrbni varuhi družinske skrivnosti

3) S sodelovanjem pri snemanju dokumentarnega filma Otroci alkoholikov (dostopen TUKAJ), z dodatnim prispevkom, ki govori o vplivih alkoholizma v družini na otroka. Prispevek je dostopen TUKAJ.

Ključno vlogo v življenju teh otrok ima lahko prav vsak izmed nas. Začeten korak k temu je lahko že, da se informiramo problematiki in virih pomoči, ki so tem otrokom na voljo.

Karmen Henigsman, v prispevku o vplivih alkoholizma na otroka

Karmen Henigsman, v prispevku o vplivih alkoholizma na otroka