Skupaj zmoremo. Skupaj za zdravje. Vabljeni v naše preventivne programe, kjer izvajamo tudi delavnice SOPA

Program Skupaj za zdravje se od leta 2002 izvaja v ambulantah družinske medicine in v Centrih za krepitev zdravja oz. Zdravstvenovzgojnih centrih v vseh 61 zdravstvenih domovih po državi. Vsem odraslim prebivalcem Slovenije (30+) je enkrat na 5 let na voljo brezplačni preventivni pregled (za vse z obveznim zavarovanjem), ki ga opravimo v ambulanti družinske medicine in nato posameznika glede na rezultate in pogovor usmerimo v nadaljnji program oz. delavnice, kjer s skupnimi močmi delamo na tem, da izboljšamo njegovo počutje oz. fizično in duševno zdravje. Če je bilo na preventivnem pregledu ugotovljeno, da imate višje tveganje za razvoj kroničnih bolezni, vam preventivni pregled pripada vsako leto. Več o programu Skupaj za zdravje si lahko preberete TUKAJ.

Brezplačne in strokovne delavnice izvajamo na 8 področjih:

1. Opuščanje čezmernega pitja alkohola

2. Krepitev duševnega zdravja in zdravih odnosov

3. Telesna dejavnost za krepitev zdravja

4. Zdravo prehranjevanje

5. Zdravo hujšanje

6. Opuščanje kajenja

7. Zdrav življenjski slog

8. Sladkorna bolezen tipa 2

Podrobnejše opise delavnic in svetovanj najdete TUKAJ.

Kot omenjeno se v Centrih za krepitev zdravja in Zdravstvenovzgojnih centrih po Sloveniji izvajajo nove delavnice tako s področja opuščanja čezmernega pitja alkohola kot s področja zdravih odnosov, kjer se bomo ukvarjali z našim delovanjem v medosebnih odnosih ter se učili osnovnih odnosnih veščin za večjo kakovost in zadovoljstvo v odnosih. Več o tem lahko preberete TUKAJ.

Kje se lahko udeležim aktivnosti za krepitev zdravja?

Aktivnosti za krepitev zdravja se lahko udeležite v centrih za krepitev zdravja ali zdravstvenovzgojnih centrih v vseh zdravstvenih domovih. V nekaterih zdravstvenih domovih so zdravstvenovzgojni centri (ZVC), v drugih pa centri za krepitev zdravja (CKZ). Gre za samostojne organizacijske enote, kjer so zaposleni timi strokovnjakov, ki delajo na področju krepitve zdravja in preventive. Sprva so bili v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji vzpostavljeni zdravstvenovzgojni centri. S krepitvijo njihovega pomena ter vloge preventive pri doseganju boljšega zdravja in počutja prebivalcev pa so se iz zdravstvenovzgojnih centrov razvili centri za krepitev zdravja. Postopno se bodo vsi zdravstvenovzgojni centri preoblikovali v centre za krepitev zdravja. Ključna razlika med njima je v tem, da so v centrih za krepitev zdravja zaposleni strokovnjaki z več področij in da je tam na voljo nekaj več delavnic in svetovanj.

Poiščite vam najbližjo lokacijo TUKAJ.

Aktivnosti za krepitev zdravja se lahko udeležite na različne načine:

Pokličite v zdravstvenovzgojni center ali center za krepitev zdravja, kjer vam bodo posredovali informacije o delavnicah in svetovanjih, ki se jih lahko udeležite. Lahko pa se dogovorite tudi za uvodni individualni posvet s strokovnjakom, kjer boste izvedeli več o aktivnostih za krepitev zdravja, ki so vam na voljo, ter kako se lotiti spreminjanja nezdravih življenjskih navad v svojem vsakdanjem življenju.

Če se udeležite preventivnega pregleda v ambulanti svojega izbranega osebnega zdravnika in so rezultati pokazali, da imate prisotne dejavnike tveganja za razvoj kroničnih bolezni ali pa že prisotno kronično bolezen, vas bosta diplomirana medicinska sestra oziroma osebni zdravnik glede na vaše želje usmerila na vam ustrezne aktivnosti za krepitev zdravja. Na aktivnosti za krepitev zdravja vas lahko usmeri patronažna medicinska sestra, v kolikor je ob patronažnem obisku na domu presodila, da bi udeležba pripomogla k ohranjanju, krepitvi ali izboljšanju vašega zdravja.

Na aktivnosti za krepitev zdravja pa vas lahko usmerijo tudi vaš psihiater, diabetolog, psiholog ali drug specialist, ki dela v zdravstveni dejavnosti. Večino aktivnosti za krepitev zdravja izvajajo tako v enih kot drugih centrih. Pri opisu aktivnosti preverite, katere delavnice in svetovanja so vam na voljo v najbližjem centru za krepitev zdravja ali zdravstvenovzgojnem centru.

Kateri strokovnjaki delajo v centrih za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrih?

Podporo in pomoč na poti do boljšega počutja in zdravja vam bodo nudili usposobljeni strokovnjaki z različnih področij. V timih zdravstvenovzgojnih centrov delajo diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti in psihologi. V timih centrov za krepitev zdravja pa diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti, psihologi, dietetiki in kineziologi.