Z alkohola nula živim zdravo do fula

Skupaj z ambasadorji sprejmi izziv #nulazdravodofula

Kako?

Na svojem profilu na Facebook-u (z uporabo omenjenega #nulazdravodofula) podelite z nami svoje utrinke (lahko v sliki, lahko v tekstu) in pokažite:

-> kako vi najrajši na zdrav način preživljate svoj prosti čas,
-> kako “z alkohola nula živite zdravo do fula”,
-> kaj so stvari, ki vam popestrijo vsakdan, izboljšajo vaše počutje in zdravje?

Zakaj?

Preko kampanje z ambasadorji “Z alkohola nula živim ZDRAVO do fula želimo” spodbuditi širšo slovensko javnost, da razmisli o svojih pivskih navadah in posledicah čezmernega pitja alkohola na posameznika, telesno in duševno zdravje, bližnje, družbo, … Hkrati želimo prenesti sporočilo, da obstajajo zdrave alternative za preživljanja prostega časa in premagovanje morebitne stiske.’

O kampanji

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje preko kampanje naslavljamo alkoholno problematiko in čezmerno pitja v Sloveniji, kjer vsak dan umreta več kot 2 osebi zaradi razlogov, povezanih izključno s pitjem alkohola. Če prištejemo še žrtve prometnih nesreč, je ta številka še višja.

O naših aktivnostih na področju alkohola

Od sedaj naprej se v Centrih za krepitev zdravja in Zdravstvenovzgojnih centrih po Sloveniji izvajajo nove delavnice tako s področja opuščanja čezmernega pitja alkohola kot s področja zdravih odnosov, kjer se bomo ukvarjali z našim delovanjem v medosebnih odnosih ter se učili osnovnih odnosnih veščin za večjo kakovost in zadovoljstvo v odnosih. Delavnic se lahko udeležijo vsi odrasli pacienti ne glede na starost. Delavnica poteka v ZVC/CKZ v zdravstvenem domu, za udeležbo ni potrebna napotnica zdravnika oz. usmeritev drugega. Več o delavnicah TUKAJ.

OGLAS 

Nekaj statistik za Slovenijo:

*Registrirana poraba v letu 2021 znaša 10,62 l čistega alkohola na prebivalca starejšega od 15 let. Številka je bila še leto prej nižja za skoraj liter čistega alkohola. Pri tem govorimo samo o registrirani porabi, vsa neregistrirana, ki je predvsem posledica domače pridelave, pa zelo verjetno prejšnjo številko povzdigne vsaj še za petino. V povprečju naj bi Slovenec, Slovenka star/-a 15 let ali več, v letu 2021 spil/-a: 85 L piva in 45 L vina in 3,5 L žgane pijače – Slovenija se po podatkih uvršča med evropske države z visoko porabo alkohola.

* Kar 55 % odraslega prebivalstva vsaj enkrat letno pije čezmerno (starost 18 – 74 let; CINDI 2020). To pomeni, da vsak drugi odrasli Slovenec, vsaj enkrat v letu tvega ali pa so pri njemu že prisotne, negativne posledice zaradi pitja alkoholnih pijač.

*To je povezano z več kot 200 bolezenskimi stanji in poškodbami, hkrati pa povečuje stisko in rušilno vpliva na naše medosebne odnose.

*Na dan, zaradi razlogov, ki so neposredno povezani s pitjem alkoholnih pijač, umreta več kot 2 osebi, vse te smrti bi lahko preprečili. Za obdobje 2013 – 2018 velja, da je bilo letno 3468 hospitalizacij, zaradi vzrokov povezanih izključno s pitjem alkohola. To pomeni skoraj 10 hospitalizacij na dan.

Ključna javnozdravstvena sporočila na podlagi znanstvenih spoznanj so:

–> Čim manj ali nič alkohola.

–> Ni varne meje pitje alkohola.

–> Vsako pitje alkohola je tvegano.

–> Izberi zdravo alternativo.

Več o kakovosti življenja si lahko preberete TUKAJ, vire pomoči po Sloveniji pa imamo zbrane TUKAJ. Več o delavnicah s področja alkohola in zdravih odnosov najdete TUKAJ

Pridružite se nam in delite svoj #nulazdravodofula.

 

Ajda Rotar Urankar, Ninna Kozorog,  Nipke, Filip in Blaž (F&B Acrobatics)