Z alkohola nula živim zdravo do fula

07. 11. 2023

Preko kampanje z ambasadorji "Z alkohola nula živim zdravo do fula" želimo spodbuditi širšo slovensko javnost, da razmislijo o svojih pivskih navadah in posledicah čezmernega pitja alkohola na posameznika, telesno in duševno zdravje, bližnje, družbo, ... Hkrati želimo prenesti sporočilo, da obstajajo alternative, kako preživljati prosti čas in kako premagati morebitne stiske. Podelite z nami svoj način kakovostnega in zdravega preživljanja prostega časa na svojem Facebook profilu pod skupnim #nulazdravodofula. Svoje alternative so z nami že podelili zdravnica in humanitarka Ninna Kozorog, oblikovalka Ajda Rotar Urankar, akrobata Filip in Blaž ter hip hop glasbenik Nipke.

Skupaj z ambasadorji sprejmi izziv #nulazdravodofula

Kako?

Na svojem profilu na Facebook-u (z uporabo omenjenega #nulazdravodofula) podelite z nami svoje utrinke (lahko v sliki, lahko v tekstu) in pokažite:

-> kako vi najrajši na zdrav način preživljate svoj prosti čas,
-> kako “z alkohola nula živite zdravo do fula”,
-> kaj so stvari, ki vam popestrijo vsakdan, izboljšajo vaše počutje in zdravje?

Zakaj?

Preko kampanje z ambasadorji “Z alkohola nula živim ZDRAVO do fula želimo” spodbuditi širšo slovensko javnost, da razmisli o svojih pivskih navadah in posledicah čezmernega pitja alkohola na posameznika, telesno in duševno zdravje, bližnje, družbo, … Hkrati želimo prenesti sporočilo, da obstajajo zdrave alternative za preživljanja prostega časa in premagovanje morebitne stiske.’

O kampanji

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje preko kampanje naslavljamo alkoholno problematiko in čezmerno pitja v Sloveniji, kjer vsak dan umreta več kot 2 osebi zaradi razlogov, povezanih izključno s pitjem alkohola. Če prištejemo še žrtve prometnih nesreč, je ta številka še višja.

O naših aktivnostih na področju alkohola

Od sedaj naprej se v Centrih za krepitev zdravja in Zdravstvenovzgojnih centrih po Sloveniji izvajajo nove delavnice tako s področja opuščanja čezmernega pitja alkohola kot s področja zdravih odnosov, kjer se bomo ukvarjali z našim delovanjem v medosebnih odnosih ter se učili osnovnih odnosnih veščin za večjo kakovost in zadovoljstvo v odnosih. Delavnic se lahko udeležijo vsi odrasli pacienti ne glede na starost. Delavnica poteka v ZVC/CKZ v zdravstvenem domu, za udeležbo ni potrebna napotnica zdravnika oz. usmeritev drugega. Več o delavnicah TUKAJ.

OGLAS 

Nekaj statistik za Slovenijo:

*Registrirana poraba v letu 2021 znaša 10,62 l čistega alkohola na prebivalca starejšega od 15 let. Številka je bila še leto prej nižja za skoraj liter čistega alkohola. Pri tem govorimo samo o registrirani porabi, vsa neregistrirana, ki je predvsem posledica domače pridelave, pa zelo verjetno prejšnjo številko povzdigne vsaj še za petino. V povprečju naj bi Slovenec, Slovenka star/-a 15 let ali več, v letu 2021 spil/-a: 85 L piva in 45 L vina in 3,5 L žgane pijače – Slovenija se po podatkih uvršča med evropske države z visoko porabo alkohola.

* Kar 55 % odraslega prebivalstva vsaj enkrat letno pije čezmerno (starost 18 – 74 let; CINDI 2020). To pomeni, da vsak drugi odrasli Slovenec, vsaj enkrat v letu tvega ali pa so pri njemu že prisotne, negativne posledice zaradi pitja alkoholnih pijač.

*To je povezano z več kot 200 bolezenskimi stanji in poškodbami, hkrati pa povečuje stisko in rušilno vpliva na naše medosebne odnose.

*Na dan, zaradi razlogov, ki so neposredno povezani s pitjem alkoholnih pijač, umreta več kot 2 osebi, vse te smrti bi lahko preprečili. Za obdobje 2013 – 2018 velja, da je bilo letno 3468 hospitalizacij, zaradi vzrokov povezanih izključno s pitjem alkohola. To pomeni skoraj 10 hospitalizacij na dan.

Ključna javnozdravstvena sporočila na podlagi znanstvenih spoznanj so:

–> Čim manj ali nič alkohola.

–> Ni varne meje pitje alkohola.

–> Vsako pitje alkohola je tvegano.

–> Izberi zdravo alternativo.

Več o kakovosti življenja si lahko preberete TUKAJ, vire pomoči po Sloveniji pa imamo zbrane TUKAJ. Več o delavnicah s področja alkohola in zdravih odnosov najdete TUKAJ

Pridružite se nam in delite svoj #nulazdravodofula.

 

Ajda Rotar Urankar, Ninna Kozorog,  Nipke, Filip in Blaž (F&B Acrobatics)