Tvegano in škodljivo pitje alkohola predstavlja enega glavnih preprečljivih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe, nezgode, … S pristopom SOPA želimo odpraviti oziroma zmanjšati negativne posledice takšnega pitja na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji. (avtor naslovne slike: Valentin Casarsa)Aktualno

  • Tveganja pitja alkohola v času COVID-19 in kako se s stresom spoprijeti na zdrav način

    Čas koronavirusa (COVID-19) je za marsikoga izmed nas čas neznanega in čas, ko se zavemo, da vsega ne moremo popolnoma nadzorovati. Nepredvidljiv je tako razvoj situacije, kakor tudi njeno trajanje. Vse to pa v marsikom lahko vzbuja občutke strahu, jeze, nemoči in žalosti ... ter povzroča stres. Kadar se znajdemo v situaciji, ko se počutimo tesnobne, zaskrbljene, ponavadi pomislimo na načine, kako bi se lahko tega počutja znebili, ga prekinili ali ustavili.

  • Alkohol slabi našo sposobnost boja proti bolezni COVID-19

    V času, ko se v svetu soočamo s pandemijo nove bolezni COVID-19 , Svetovna zdravstvena organizacija za ustavljanje širitve virusa izpostavlja tudi pomembnost obveščenosti javnosti o še drugih tveganjih in nevarnostih za zdravje, med katerimi je tudi pitje alkoholnih pijač. Raziskave kažejo, da varne količine alkohola ni ter da se z vsako popito alkoholno pijačo poveča tveganje za škodo na zdravju. Alkohol vpliva na skoraj vsak organ v našem telesu.

  • Delavnice ZDRAVI ODNOSI

    V sklopu našega projekta smo razvili delavnice Izbrane veščine za krepitev medosebnih odnosov, ki se izvajajo v 18 zdravstvenovzgojnih centrih oziroma centrih za krepitev zdravja, vključenih v projekt SOPA. Cilj brezplačnih delavnic je opremiti udeležence z znanji in veščinami izbranih področij medosebnih odnosov, kot se zvrstijo v štirih srečanjih (krovna delavnica medosebni odnosi, krepitev dobrega počutja, veščine asertivnosti, spretnosti reševanja problemov), ki bodo potekale preko razlage in vaj za krepitev posameznih veščin ter razprave.