Tvegano in škodljivo pitje alkohola predstavlja enega glavnih preprečljivih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe, nezgode, … S pristopom SOPA želimo odpraviti oziroma zmanjšati negativne posledice takšnega pitja na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji. (avtor naslovne slike: Valentin Casarsa)Aktualno

  • Dan brez alkohola 2021 malo drugače

    Dan brez alkohola je obeležitev posebnega dne v okviru projekta SOPA, ko javnosti predstavljamo naše aktivnosti ter se pogovarjamo o zdravih življenjskih izbirah. Letos je obeležitev zaradi epidemiološke situacije potekala v sodelovanju z mediji, natančneje lokalnimi radijskimi postajami, ki so med 20. in 30. aprilom po svojih frekvencah po vsej Sloveniji predvajale pogovore s SOPA predstavniki o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi, o posledicah čezmernega pitja, govorili so tudi o zdravih alternativah, kako vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola, o virih pomoči v regiji oziroma Sloveniji, o pitju alkohola v času epidemije ter o dosedanjih rezultatih projekta SOPA na terenu. V kvizih smo razbijali tudi različne mite o pitju alkohola in razdelili praktične nagrade.

  • Z alkohola nula živim zdravo do fula

    Preko kampanje z ambasadorji "Z alkohola nula živim zdravo do fula" želimo spodbuditi širšo slovensko javnost, da razmislijo o svojih pivskih navadah in posledicah čezmernega pitja alkohola na posameznika, telesno in duševno zdravje, bližnje, družbo, ... Hkrati želimo prenesti sporočilo, da obstajajo alternative, kako preživljati prosti čas in kako premagati morebitne stiske. Podelite z nami svoj način kakovostnega in zdravega preživljanja prostega časa na svojem Facebook profilu pod skupnim #nulazdravodofula. Svoje alternative so z nami že podelili TV voditelj Igor E. Bergant, zdravnica in humanitarka Ninna Kozorog, TV voditelj David Urankar in oblikovalka Ajda Rotar Urankar, akrobata Filip in Blaž ter hip hop glasbenik Nipke.

  • Tekom projekta smo do sedaj na terenu nagovorili 50 tisoč ljudi

    V 4 letih projekta smo do sedaj na terenu preko izvajanja pilota v zdravstvenih domovih in centrih za socialno delo ter s pomočjo nevladnih organizacij in uradov zavoda za zaposlovanje v Sloveniji neposredno nagovorili skoraj 50 000 ljudi, če upoštevamo tudi medijske kampanje, pa se ta številka še poveča. Preko 300 strokovnjakov iz zdravstvenega in socialnega sektorja je v okviru svojega dela v ambulantah in uradih za socialno delo nagovorilo preko 32. 000 odraslih prebivalcev Slovenije. Od tega je več kot 22. 000 oseb privolilo v sodelovanje, preko 4.000 teh je bilo obravnavanih zaradi čezmernega pitja alkohola, ki ga želimo na SOPA zmanjšati ali povsem zajeziti.