Aktivnosti območnih enot NIJZ ob dnevu fetalnega alkoholnega sindroma 2021

Na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo ob letošnji obeležitvi Dneva fetalnega alkoholnega sindroma posebno pozornost namenili informiranju širše javnosti o pomenu nosečnosti brez alkohola.

Tako smo v svojih okoljih posredovali sporočilo za medije z infografikami in drugimi informativnimi gradivi o fetalnem alkoholnem sindromu regijskim medijem, lokalnim TV postajam, centrom za socialno delo, zdravstvenim domovom, bolnišnicam, občinam, podjetjem, visokim šolam in fakultetam ter drugim deležnikom, ki jih vsak v svoji regiji prepoznavamo kot pomembne partnerje pri zmanjševanju tveganega in škodljivega pitja alkohola.

V posameznih regijah so potekale tudi terenske aktivnosti, ki so združevale osveščevalne cilje Dneva fetalnega alkohola in projekta SOPA, kot na primer osveščanje zaposlenih in gostov v gostinskih lokalih, razdeljevanje informativnih gradiv,  postavitev INFO točk v študijski knjižnici in Romskem informativnem centru, informativne stojnice in SOPA gibalni poligon,… Vse aktivnosti so bile v lokalnih okoljih sprejete z zanimanjem, ponudile pa so tudi priložnost za sproščen pogovor o alkoholni problematiki, s katero se srečujemo v Sloveniji tako med splošno populacijo kot med posameznimi ranljivimi skupinami, kamor spadajo tudi nosečnice.