Dejstva o alkoholu

Alkohol je snov, ki vpliva na vaše možgane in lahko neugodno spremeni dobro delovanje vašega telesa. Alkohol je v vinu, žganih pijačah, v pivu, likerjih, moštu, jabolčniku, tolkovcu, medici, koktajlih.

Pitje alkoholnih pijač lahko močno zaznamuje posameznika, njegovo družino ter družbo v celoti. Poraba alkohola na prebivalca je v Sloveniji med najvišjimi v Evropi, prav tako bolezni povezane s pitjem.