Podpora pri opuščanju čezmernega pitja alkohola in krepitvi medosebnih odnosov

04. 10. 2022

Od sedaj naprej se v Centrih za krepitev zdravja in Zdravstvenovzgojnih centrih po Sloveniji izvajajo nove delavnice tako s področja opuščanja čezmernega pitja alkohola kot s področja zdravih odnosov, kjer se bomo ukvarjali z našim delovanjem v medosebnih odnosih ter se učili osnovnih odnosnih veščin za večjo kakovost in zadovoljstvo v odnosih. Delavnic se lahko udeležijo vsi odrasli pacienti ne glede na starost. Delavnica poteka v ZVC/CKZ v zdravstvenem domu, za udeležbo ni potrebna napotnica zdravnika oz. usmeritev drugega.

DELAVNICI ZA PODPORO PRI OPUŠČANJU ČEZMERNEGA PITJA ALKOHOLA

Kadar pri sebi zaznamo povečano pitje alkohola ali pa pomislimo, da bi bile naše težave v zdravju ali odnosih z bližnjimi lahko povezane z našim pitjem alkohola, se lahko posvetujemo tudi s strokovnjakom v zdravstvenem domu. V okviru programa Skupaj za zdravje se namreč v centru za krepitev zdravja oz. v zdravstvenovzgojnem centru (CKZ/ZVC) izvajajo delavnice, prek katerih lahko svoj odnos do pitja alkohola pobliže pogledamo in se posvetimo urejanju naših pivskih navad. V ta namen se izvajata individualni delavnici za podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkohola – temeljni in vzdrževalni del:

Delavnica za podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkohola – temeljni del

Na petih individualnih srečanjih, ki trajajo po 15 minut in potekajo enkrat tedensko, se boste s strokovnjakom lahko pogovarjali o svojem pitju alkohola – skupaj bosta pogledala, kašne so vaše pivske navade in kako bi te po potrebi uredili. Razmišljali boste o svojih vzgibih in razlogih za to, da pijete alkohol, o situacijah, kjer še zlasti posegate po alkoholu, in o načinih, ki bi bili za vas sprejemljivi, da bi pitje alkohola lahko učinkovito zmanjšali ali prenehali. Ob uspešno zaključeni delavnici – ko zmanjšate pitje alkohola, je na voljo še vzdrževalna delavnica.

Delavnica za podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkohola – vzdrževalni del

Na dveh individualnih srečanjih, ki prav tako trajata po 15 min in ki bosta potekali v razmakih na 3 mesece po zaključeni temeljni delavnici, boste ob spremljanju strokovnjaka lahko utrjevali svoj nov, bolj zdrav način življenja – skupaj bosta pogledala, kakšni načini vzdrževanja manj ali nič pitja alkohola se pri vas kažejo kot učinkoviti in katere strategije spoprijemanja z vzgibi po pitju alkohola je morda smiselno prilagoditi, spremeniti, krepiti.

Strokovnjak vam bo na delavnicah nudil oporo, da se boste sami lahko uspešno spoprijeli s svojimi pivskimi navadami in imeli zdrav odnos do pitja alkohola, s tem pa prispevali k boljšemu zdravju sebe in svojih bližnjih.

Delavnic se lahko udeležijo vsi odrasli pacienti ne glede na starost. Delavnici potekata v ZVC/CKZ v zdravstvenem domu in za udeležbo na delavnicah ni potrebna napotnica osebnega zdravnika oz. usmeritev s strani drugega.

*SPLETNI SVETOVALEC ZA PODPORO PRI OPUŠČANJU ČEZMERNEGA PITJA ALKOHOLA:

Če se delavnic za podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkohola ne morete ali ne želite udeležiti, vseeno pa vas zanima in bi si želeli nekoliko pobliže pogledati svoj odnos do alkohola, vam je na voljo anonimna in brezplačna spletna aplikacija:  https://www.sopa.si/trenutki-zase/ .

*DODATNI VIRI POMOČI V PRIMERU TEŽAV ZARADI ALKOHOLA

Več o drugih virih pomoči v primeru lastnih težav ali težav svojca_ke zaradi alkohola je na voljo na spletni strani SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola: https://www.sopa.si/kam-po-pomoc/ in na spletnem portalu MOSA – Mobilizacija skupnosti za odgovornejši odnos do alkohola: http://www.infomosa.si/baze_podatkov/preventivni_programi/ .

 

DELAVNICA ZDRAVI ODNOSI

Ob delavnicah za podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkohola in drugih delavnicah v vašem zdravstvenem domu, na katerih lahko krepite svoje zdravje, lahko na delavnici Zdravi odnosi v skupini z drugimi udeleženci pozornost namenite opazovanju svojih medosebnih odnosov in svojemu delovanju v njih ter učenju in usvajanju izbranih osnovnih odnosnih veščin, ki lahko prispevajo h kakovosti odnosov in večjemu zadovoljstvu z odnosi. V skupini boste skupaj s strokovnjakom na štirih dvournih tedenskih srečanjih raziskovali socialno mrežo, veščine za krepitev blagostanja, asertivno komunikacijo in spretnosti reševanja problemov.

Tudi te delavnice se lahko udeležijo vsi odrasli pacienti ne glede na starost. Delavnica poteka v ZVC/CKZ v zdravstvenem domu, za udeležbo prav tako ni potrebna napotnica zdravnika oz. usmeritev drugega.