Z dogodki "Dan brez alkohola" smo odpirali prostor za pogovor

17. 04. 2019

Dan brez alkohola je obeležitev posebnega dne v okviru projekta SOPA. Na ta dan smov 8 različnih regijah ob različnih datumih javnosti predstavili naše aktivnosti ter se pogovorili o zdravih življenjskih izbirah. Obiskovalci so dobili informacije o našem delu, o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi, o posledicah čezmernega pitja, pogovorili pa smo se tudi o zdravih alternativah, kako vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola in o virih pomoči v regiji oziroma Sloveniji.

Na dogodkih so sodelovali tudi predstavniki šestih nevladnih organizacij, ki sodelujejo na našem projektu, in sicer: Društvo za zdravje srca in ožilja, Zveza paraplegikov Slovenije, Šent, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Slovenska Karitas in Športna unije Slovenije. Ponekod so bili prisotni tudi predstavniki uradov za delo, predstavniki policije ter ostali.

VIPAVA 3. april 2019

V sredo, 3. aprila 2019, je prvi v nizu potekal dogodek DBA v Kulturnem domu Vipava, ki ga je izvedla Območna enota Nova Gorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V sodelovanju z Občino Vipava, Dnevnim centrom ŠENT Ajdovščina, Medobčinskim društvom prijateljev mladine Ajdovščina, Škofijsko Karitas Koper, Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije Podružnica za severno Primorsko, Uradom za delo Nova Gorica, Zvezo klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije, Policijsko postajo Ajdovščina, Centrom za krepitev zdravja Zdravstveni dom Ajdovščina, Območno enoto Nova Gorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Radiom Koper, so na Dnevu brez alkohola združili moči ter skušali javnosti približati temo, ki je glede na vse razpoložljive statistike in znane posledice, zagotovo del slovenske družbe, o kateri je treba odkrito govoriti.

Na Dnevu brez alkohola v Vipavi, se je novinarka Mateja Brežan na prizorišču dogodka, v izobraževalni oddaji Radia Koper v živo, pogovarjala s šestimi strokovnjaki: Tadejo Hočevar, vodjo projekta SOPA na NIJZ; Ireno Jerič, območno odgovorno osebo za projekt SOPA na OE Nova Gorica NIJZ; Barbaro Krajnik Kete, zdravnico družinske medicine iz ZD Ajdovščina; Bogomiro Ipavec, pomočnico v.d. direktorja, Centra za socialno delo Severna Primorska in vodjo Enote Ajdovščina; Štefanom Lepoša, članom razvojnega tima projekta SOPA in Mirom Lapajne, predsednikom Zveze Klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije. Predstavile so se v pristop SOPA vključene nevladne organizacije in Zavod RS za zaposlovanje, pripravili smo delavnice za otroke, mladostnike in odrasle, postavljen pa je bil tudi poligon za odrasle z uporabo očal za simulacijo različnih stopenj alkoholiziranosti. Preverjali smo tudi znanje o dejstvih o alkoholu in podelili nekaj promocijskih nagrad.

V dneh pred dogodkom Dan brez alkohola pa so aktivnosti izvajali tudi zdravstveni domovi in centri za socialno delo v lokalnih okoljih Ajdovščina in Nova Gorica, vključeni v projekt SOPA. V ambulantah in na centrih za socialno delo so vključeni izvajalci nosili SOPA majice ter ob obravnavi vsakega povabili na dogodek in mu predali letak in knjižni zaznamek SOPA.

CELJE 6. april 2019

V soboto 6. aprila je na Glavnem trgu v Celju med 9. in 11. uro v sklopu obeležitve svetovnega dneva zdravja – Dan zdravja 2019 potekal tudi Dan brez alkohola, ki ga je izvedla Območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje Celje v sodelovanju z občino Celje in Javnim zavodom za socialno varstvene dejavnosti Celje – JZ Socio. Dan brez alkohola je bil namenjen pogovoru o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi. Na stojnicah projekta SOPA se je v času dogodka ustavilo več kot 500 odraslih, mladostnikov in otrok, katerim smo predstavili zdrave alternative in načine kako vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola, nudili pa smo tudi informacije o virih pomoči v celjski regiji.

Z nami so bili predstavniki nevladnih organizacij, ki sodelujejo v projektu SOPA. Zveza prijateljev mladine Krško je s kolesom sreče pri mimoidočih ovrgla marsikateri mit o alkoholu, na stojnici Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske so se obiskovalci preizkusili v igranju košarke na invalidskih vozičkih, Športna zveza Celje pa je poskrbela za prikaz zmanjšanih motoričnih sposobnosti pod vplivom alkohola. Na stojnicah Društva za zdravje srca in ožilja Posavje, Škofijska Karitas Celje ter Dnevnega centra ŠENT CELEIA Celje pa so mimoidoči lahko dobili sveže ideje o alternativnih načinih preživljanja prostega časa in sproščanja, med drugim pa smo bili priča tudi krasnemu nastopu pevskega zbora Tornado.

Preko različnih aktivnosti smo obiskovalcem tako posredovali veliko informacij na temo alkoholne problematike v Sloveniji, podelili pa smo tudi čez 200 lepih nagrad in z zdravimi prigrizki okrepčali marsikateri želodček. Ker obenem dogodek sovpada s širšo akcijo 40 dni brez alkohola, ki jo organizira Slovenska Karitas v znak sočutja družinam, kjer je prisoten alkoholizem, smo osveščali tudi o stigmi, ki jo ta bolezen prinaša posameznikom in njihovim družinam ter predstavili dejavnosti skupin za pomoč društev Anonimnih alkoholikov in AL-Anon Celje. Dogodki Dan brez alkohola se v aprilu sicer odvijajo v osmih različnih regijah po Sloveniji in so namenjeni osveščanju javnosti o projektu SOPA ter o škodljivih posledicah čezmernega pitja alkohola. Tako so v tednu pred omenjenim DBA dogodkom v Celju tudi v Centrih za socialno delo, Zdravstvenih domovih in Zavodih Republike Slovenije za zaposlovanje v lokalnih okoljih Laško, Brežice in Sevnica potekale intenzivne akcije osveščanja o alkoholni problematiki v Sloveniji, kjer so strokovnjaki SOPA informirali obiskovalce o tveganem in škodljivem pitju alkohola ter nudili druge informacije, gradiva in vire pomoči pomembne za varstvo zdravja pred škodljivi tveganji, ki jih prinaša pitje alkohola.

RAVNE NA KOROŠKEM 6. april 2019

Dan brez alkohola se je na Ravnah na Koroškem prav tako odvijal 6. aprila v sklopu Dneva za spremembe. DBA je izvedla Območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ravne na Koroškem v sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem, Društvom za zdravje srca in ožilja, Društvom paraplegikov Koroške, ŠENTom, Društvom prijateljev mladine Ravne na Koroškem, Župnijsko Karitas Prevalje, Zvezo športnih društev Ravne na Koroškem, Uradom za delo, Policijsko postajo, Zdravstvenim domom Ravne na Koroškem, Koroškim medgeneracijskim centrom in Koroškim društvom za boj proti raku.

Na Dnevu brez alkohola na Ravnah je nastopil Adi Smolar, predstavile so se v pristop SOPA vključene nevladne organizacije in Zavod RS za zaposlovanje, z Zvezo športnih društev Ravne so pripravili gibalni kotiček za otroke, v sodelovanju s Policijsko postajo Ravne pa je bil postavljen tudi poligon za odrasle z uporabo očal za simulacijo različnih stopenj opitosti, podelili smo nekaj promocijskih nagrad.

Aktivnosti so se v sodelovanju z župnijsko Karitas Prevalje nadaljevale ob 16.00 v Družbenem domu na Prevaljah, kjer so svoje življenjske zgodbe in izkušnje z zasvojenostjo z alkoholom predstavili uporabniki programa Vrtnica, ki se izvaja v okviru Zavoda Samarijan, z NIJZ OE Ravne na Kor. pa je Branka Božank predstavila alkoholno problematiko v Sloveniji ter pristop SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola.  V dneh pred dogodkom Dan brez alkohola pa so aktivnosti izvajali tudi Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Center za socialno delo Koroška, enota Ravne na Koroškem ter Zavod RS za zaposlovanje, ki so prav tako vključeni v projekt SOPA. Izvajalci so nosili SOPA majice ter ob obravnavi pacientov ali strank vsakega povabili na dogodek ter mu predali letak in knjižni zaznamek SOPA.

LUCIJA 6. april 2019

Prav tako je na soboto, 6. aprila v Luciji, Območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje Koper v sodelovanju z ZD Piran, PP Piran in PP Koper, Društvom za zdravje srca in ožilja, Slovenskim združenjem za duševno zdravje Šent -enota Šentmar Koper, Zveza prijateljev mladine; Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper, Slovenska Karitas in Univerzitetna športna zveza Primorske na Dnevu brez alkohola združila moči ter skušali javnosti približati temo, ki je glede na vse razpoložljive statistike in znane posledice, zagotovo del slovenske družbe, o kateri je treba odkrito govoriti.

Dogodek Dan brez alkohola so tako namenili pogovoru o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi, predstavili smo zdrave alternative in načine, kako vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola, nudili pa smo tudi informacije o virih pomoči v obalno-kraški regiji. Na Dnevu brez alkohola v Luciji so se predstavile v pristop SOPA vključene nevladne organizacije, v sodelovanju s Policijsko postajo Piran in Policijsko postajo Koper ter Univerzitetno športno zveza Primorske smo pripravili poligon za odrasle z uporabo očal za simulacijo opitosti. V sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja, Slovenskim združenjem za duševno zdravje Šent -enota Šentmar Koper, Zveza prijateljev mladine; Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper, Slovenska Karitas in Univerzitetna športna zveza Primorske pa so pripravili še okusne in zdrave prigrizke in pijače, vprašanja in mite v povezavi z alkoholno problematiko ter podelili nekaj promocijskih nagrad.

MARIBOR 7. april 2019

Območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor je dogodek izvedla v nedeljo, 7. aprila 2019. Dan brez alkohola združuje namreč dve pomembni pobudi – 7. 4. obeležujemo Svetovni dan zdravja, ob katerem je Zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor na isti lokaciji priredil 1. Tek zdravja, obenem pa dogodek sovpada s širšo akcijo 40 dni brez alkohola, ki jo organizira Slovenska Karitas v znak sočutja z družinskimi člani, ki živijo v družinah, kjer je prisoten alkoholizem.

Osrednja aktivnost dogodka je bilo Kolo zdravja, ki so ga obiskovalci lahko zavrteli in odgovorili na eno od vprašanj povezanih z delovanjem različnih organizacij v povezavi z alkoholno problematiko. Z nami so bili predstavniki nevladnih organizacij, ki sodelujejo v projektu – Društvo za zdravje srca in ožilja, Šent, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Slovenska Karitas in Športna unije Slovenije; predstavniki uradov za delo ZRSZ Maribor in Lenart ter Center za preprečevanje odvisnosti (NIJZ OE MB).
Na stojnici se je v času dogodka ustavilo več kot 500 odraslih, mladostnikov in otrok, s katerimi smo vzpostavili pogovor o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi, predstavili smo zdrave alternative in načine, kako vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola, nudili pa smo tudi informacije o virih pomoči v podravski regiji. Po pogovoru z omenjenimi predstavniki pa so obiskovalci prejeli tudi različne praktične nagrade.

Dogodka se je udeležil tudi Igor E. Bergant, ki je ambasador letošnje akcije 40 dni brez alkohola, ki je podal nekaj izjav za novinarje in poklepetal z obiskovalci dogodka. Ker tudi mi sodelujemo v omenjeni kampanji, združujemo nekatere naše aktivnosti na terenu.

MURSKA SOBOTA 10. april 2019

V sredo, 10. aprila 2019, je na Trgu kulture v Murski Soboti potekal dogodek »Dan brez alkohola«. Dan brez alkohola obeležujemo v okviru projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, saj želimo javnosti približati naša prizadevanja na tem področju in predstaviti aktivnosti, ki jih izvajamo tudi na Območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje Murska Sobota. V sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja, Dobrodelnim društvom Pomagajmo odprtih src, Ozaro – enota Murska Sobota, Škofijsko Karitas Murska Sobota, Športno unijo Slovenije enota Gornja Radgona, Uradom za delo Murska Sobota, Policijsko postajo Murska Sobota, Zdravstvenim domom Murska Sobota in Gornja Radgona, Centrom Sonček Murska Sobota, smo na Dnevu brez alkohola združili moči ter skušali javnosti približati temo, ki je glede na vse razpoložljive statistike in znane posledice, zagotovo del slovenske družbe, o kateri je treba odkrito govoriti.

Dogodek Dan brez alkohola smo tako namenili pogovoru o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi, predstavili smo zdrave alternative in načine, kako vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola, nudili pa smo tudi informacije o virih pomoči v pomurski regiji. Na Dnevu brez alkohola nas je obiskal tudi športnik – deskar na snegu Rok Marguč. Predstavile so se v pristop SOPA vključene nevladne organizacije in Zavod RS za zaposlovanje, pripravili smo srečelov, postavljen pa je bil tudi poligon za odrasle z uporabo očal za simulacijo različnih stopenj alkoholiziranosti. Podelili smo nekaj promocijskih nagrad.

KOČEVJE 12. april 2019

V petek, 12. aprila 2019, je v Športni dvorani Kočevje, potem, ko nas je dež pregnal z glavnega trga, potekal dogodek za obeležitev Svetovnega dneva zdravja in Dneva brez alkohola. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Kočevje, Občino Kočevje, Društvom za zdravje srca in ožilja, ŠENTom – Dnevni center Kočevje, Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana, Škofijsko karitas Ljubljana in Novo mesto ter Župnijsko karitas Fara pri Kočevju, Športni društvom Partizan Vič, Uradom za delo Kočevje, Rdečim Križem – Območnim združenjem Kočevje ob znatni podpori Radia Univox smo na obeležitvi Svetovnega dneva zdravja in Dneva brez alkohola združili moči ter skušali javnosti približati teme, ki so glede na vse razpoložljive statistike in znane posledice, zagotovo del slovenske družbe, o kateri je treba odkrito govoriti. Dogodek smo tako namenili pogovoru o zdravem življenjskem slogu, problematiki pitja alkohola v slovenski družbi, predstavili smo zdrave alternative in načine, kako vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola, nudili pa smo tudi informacije o virih pomoči v ljubljanski regiji.

Na obeležitvi Svetovnega dneva zdravja in Dneva brez alkohola v Kočevju sta nas pozdravila in z udeleženci spregovorila tudi župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič ter ambasador akcije 40 dni brez alkohola in novinar RTV Slovenija Igor E. Bergant.
Na dogodku so s stojnicami pomen zdravega življenjskega sloga izpostavljali strokovnjaki Zdravstvenega doma Kočevje in svetovali glede ustnega zdravja, prehrane in gibanja. Udeleženci so pri njih lahko opravili tudi meritev krvnega tlaka in sladkorja. Poleg omenjenega so se predstavile v pristop SOPA vključene nevladne organizacije in Zavod RS za zaposlovanje. Na stojnicah ŠENT in Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana so udeleženci ustvarjali mandale in sporočila za boljši svet, pri Društvu za zdravje srca in ožilja smo si lahko izmerili tlak in prožnost žil, ter se sprehodili skozi model žile, pri Karitas so udeleženci lahko spregovorili o pomenu družine in si delili lepe misli, Športno društvo Partizan Vič pa je pripravilo poligon, skozi katerega so se udeleženci podali z očali za simulacijo opitosti. Na dogodku je bila prisotna tudi ekipa programa Svit z napihljivim modelom debelega črevesa, ki je udeležence spodbujala k udeležbi oz. odzivu na vabilo v program. Za popestritev programa je reševalna ekipa ZD Kočevje ob pomoči šolske ekipe Rdečega križa izvedla prikaz posredovanja ob več poškodovanih zaradi udara strele in tako poskrbela za prijeten dvig adrenalina.

Vzporedno z dogajanjem v Športni dvorani Kočevje so strokovnjaki NIJZ in ZD Kočevje obiskali Vrtec Stara Cerkev in Občino Osilnica. V vrtcu je potekalo svetovanje glede zdrave prehrane, v Občini Osilnica pa smo se spoznali z novo županjo gospo Alenko Kovač in iskali možnosti ter priložnosti za skupno sodelovanje na področju promocije zdravja.Ves čas smo z gradivi in kolesom zdravja vse navzoče nagovarjali tudi člani ekipe projekta SOPA, ki je promovirala pristop, motivirala udeležence za vključitev, opozarjala na breme ter posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola ter hkrati izpostavljala prednosti zdravih odločitev.

KRANJ 17. april 2019

Območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje Kranj je v sredo, 17. aprila 2019 organizirala strokovno srečanje ob obeležitvi Svetovnega dneva zdravja “Skupaj za zdravje Gorenjske” in različne aktivnosti na stojnicah za dogodek “Dan brez alkohola”, ki je potekal v okviru projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, na Slovenskem trgu v Kranju. Na strokovnem srečanju smo predstavili, kako zdravi smo na Gorenjskem, govorili smo tudi o nadgradnji preventivnih programov na primarni zdravstveni ravni, o alkoholu kot dejavniku tveganja za zdravje in dobrobiti prebivalcev ter o vlogi skupnosti pri oblikovanju zdravju podpornega okolja.

V sodelovanju s predstavniki različnih nevladnih organizacij; Društvo za srce in ožilje, ŠENTom, Društvom prijateljev mladine Škofja Loka, Župnijsko Karitas Radovljica in predstavniki Urada za delo Radovljica, Policijske postaje Kranj in Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled smo na Dnevu brez alkohola skušali širši javnosti približati informacije o škodljivosti pitja alkohola in krepitvi zdravega življenjskega sloga. Na stojnicah so obiskovalci lahko dobili informacije o naših aktivnostih na področju alkoholne problematike, prav tako so svoje delovanje predstavile sodelujoče organizacije: predstavnice Društva za zdravje srca in ožilja so izvajale meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja, predstavniki ŠENTa so razstavili svoje zanimive ročne izdelke, ki jih izdelujejo v dnevnem centru Šentogor v Radovljici in spodbujali obiskovalce, da razmislijo o možnostih in načinih, kako lahko zamenjajo ali najdejo druge načine preživljanja časa brez alkohola. Z zvezo prijateljev mladine Škofja Loka smo poskrbeli tudi za aktivnosti najmlajših (na voljo so bile različne pobarvanke, družabne igre, gibalni kotiček idr.). Policisti iz policijske postaje Kranj so predstavili svoje službeno vozilo, test alkoholiziranosti voznikov, postavili pa smo tudi poligon za odrasle z uporabo očal za simulacijo različnih stopenj opitosti. Dogajanje so popestrili tudi študenti barmanstva iz Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, ki so mešali brezalkoholne koktejle za obiskovalce.

V dneh pred dogodkom Dan brez alkohola pa so aktivnosti izvajali tudi Zdravstveni dom Radovljica in Zdravstveni dom Bled ter Center za socialno delo Radovljica in ostali sodelujoči, ki so prav tako vključeni v projekt SOPA. Izvajalci so nosili SOPA majice ter ob obravnavi pacientov ali strank obveščali o dogodku ter jim predali letak in knjižni zaznamek SOPA.

MEDIJSKE OBJAVE O DNEVU BREZ ALKOHOLA