Prepoznavanje Tveganega/Škodljivega pitja alkohola, meje, znaki

MEJE MANJ TVEGANEGA PITJA ALKOHOLA

Meja manj tveganega pitja alkohola je za zdrave moške in ženske različna.

grafikaclanek

 Ženske (ki niso noseče in ne dojijo)   Moški
Ob eni priložnosti Ne več kot 3 dcl vina/steklenice in pol piva/1 dcl žgane pijače Ne več kot 0,5 l vina/2 steklenici in pol piva/1,5 dcl žgane pijače
En dan Ne več kot 1 dcl vina/pol steklenice piva/0,3 dcl žgane pijače Ne več kot 2 dcl vina/ena steklenica piva/0,6 dcl žgane pijače
En teden Ne več kot 7 dcl vina/3 steklenice in pol piva/2 dcl žgane pijače Ne več kot liter in pol vina/7 steklenic piva/4 dcl žgane pijače

* Kljub določenim merilom naj posameznik vsaj en dan v tednu ne pije alkohola.

Ali vaše pitje alkohola presega meje manj tveganega pitja, lahko preverite s pomočjo anonimnega vprašalnika, ki ga je v ta namen pripravila Medicinska fakulteta v Ljubljani – do vprašalnika lahko dostopate tukaj. Za izpolnjevanje vprašalnika si vzemite čas in skušajte odgovarjati čim bolj iskreno.

V pomoč vam je lahko tudi kratek vprašalnik AUDIT, s katerim ugotavljamo, ali pijemo alkohol na tvegan oziroma škodljiv način. Vprašalnik vam je na voljo tukaj, za podrobnejši vpogled v vzorce pitja alkohola pa je tukaj dostopen tudi razširjeni vprašalnik AUDIT 10.

KDAJ GOVORIMO O TVEGANEM IN KDAJ ŠKODLJIVEM PITJU ALKOHOLA

Tvegano pitje alkohola je pitje, pri katerem obstaja verjetnost, da bo posameznik zaradi pitja alkohola utrpel škodo. Ta škoda pa niso zgolj negativni vplivi na posameznikovo zdravje, temveč tudi tveganja za udeležbo v prometnih nesrečah, nasilnih dejanjih, tveganih spolnih vedenjih. Pri vseh teh tveganjih se lahko znajdemo tako v vlogi povzročitelja kot v vlogi žrtve.

Škodljivo pitje alkohola je pitje, pri katerem je z alkoholom povezana škoda že prisotna. Posledice škodljivega pitja alkohola se lahko izražajo na različnih ravneh posameznikovega življenja, vplivajo na njegove bližnje osebe, delo, prosti čas idr. Načeloma velja, da več ko popijemo ob eni priložnosti ali ob več priložnostih, večjemu tveganju izpostavljamo sebe, svojo družino in druge.

Zasvojenost z alkoholom ali sindrom odvisnosti od alkohola opredelimo pri posamezniku, pri katerem so bili v zadnjem letu prisotni vsaj trije od naslednjih pojavov:

  • povečana toleranca, zaradi katere je za doseganje enakega učinka potrebna čedalje večja količina alkohola;
  • telesne motnje zaradi odtegnitve alkohola (abstinenčna kriza);
  • težko obvladljiva želja po pitju alkohola;
  • težave pri obvladovanju pitja alkohola, vztrajanje pri pitju alkohola kljub škodljivim posledicam;
  • zanemarjanje drugih dejavnosti zaradi pitja alkohola.