Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je nevladna, humanitarna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1991. Sestavlja jo 9 podružnic in 2 pridruženi društvi. Je član Svetovne zveze za srce (World Heart Federation) in Evropske mreže za srce (European Heart Network), s katerima redno sodeluje v mnogih aktivnostih programa.

Osnovni namen ustanovitve in delovanja društva je osveščanje prebivalk in prebivalcev Slovenije o nevarnostih, ki jih za zdravje in življenje predstavljajo bolezni srca in ožilja, kako se boleznim izognemo oz. jih prestavimo v kasnejše življenjsko obdobje ter kako čim bolj kakovostno živimo z že obstoječo srčno-žilno boleznijo.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije ima status društva, ki deluje v nacionalnem interesu na področju zdravja in raziskovalne dejavnosti. Danes ima društvo okoli 10.000 članov in prijateljev. Društvo si prizadeva, da bi k zanimanju za zdrav življenjski slog pritegnilo čim večje število ljudi vseh starostnih skupin.

Tvegano in škodljivo pitje alkohola predstavlja enega glavnih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe, nezgode. Je velik dejavnik tveganja za nastanek in razvoj bolezni srca in ožilja.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije se je pridružilo projektu SOPA z željo, da k odgovornemu odnosu družbe do alkohola prispeva z ozaveščanjem, informiranjem in svetovanjem, ter podpiranju učinkovitih ukrepov proti-alkoholne politike. Svoja prizadevanja nadaljuje tudi v drugih projektih, ki naslavljajo alkoholno problematiko, med drugim v pobudi Ker alkohol ni mleko.

Poziv društva je: MISLIMO NA SVOJE SRCE. SRCE IN ALKOHOL NISTA PRIJATELJA!

Na Svetovni dan srca, katerega namen je ozaveščanje javnosti o pomenu zdravega življenjskega sloga kot načinu preventive za zdravo srce in ožilje, je septembra 2020 na Prešernovem trgu v Ljubljani Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije med drugim delilo SOPA gradiva, z interaktivno predstavitvijo vpliva alkohola na posameznikovo zdravje pa je na stojnici sodeloval tudi NIJZ strokovni sodelavec Rok Zaletel. / FOTO: Karmen Henigsman, NIJZ