ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje

Namen društva ŠENT je varovanje človekovih pravic in dostojanstva oseb s težavami v duševnem zdravju, doseči višjo stopnjo njihove vključitve v družbo in povečati njihovo zaposljivost.

Društvo izvaja dejavnosti na področjih zagovorništva, psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije ter ustvarjanja novih delovnih mest za osebe s težavami v duševnem zdravju, socialno izključene in druge težje zaposljive osebe ter njihove svojce.

Alkoholno problematiko v društvu ŠENT naslavljajo pri vseh programih, predvsem pa znotraj programov zmanjševanja škode zaradi drog, ki so namenjeni osebam, ki na različne načine prihajajo v stik z drogami. Prav tako je projekt SOPA s svojimi vsebinami pomemben pri ozaveščanju o škodljivem pitju ter njegovih posledicah ob izvajanju programa zavetišč za brezdomce.

V sklopu projekta SOPA dodatno organizirajo vrsto dogodkov znotraj rednih dejavnostih društva, v sodelovanju s partnerji in tudi na druge načine.

V svojem delovanju stremijo k povezovanju, zato vabijo vse zainteresirane k sodelovanju v podobnih projektih.


Dnevni center ŠENT Ajdovščina se je septembra 2020 s svojimi dejavnostmi predstavil na Dnevu brez alkohola, ki je potekal v okviru občinskega Evropskega tedna mobilnosti  v Vipavi – na stojnicah so obiskovalci lahko dobili informacije o aktivnostih v pristop SOPA vključenih NVO in ZRSZ, o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi in zdravih alternativah, spoznali so mite in resnice o alkoholu, prejeli SOPA gradiva ter informacije o virih pomoči v regiji. / FOTO: Arhiv SOPA, NIJZ