Slovenska karitas

Slovenska karitas vse od leta 1990 deluje na humanitarnem področju in v okviru mreže, v kateri deluje 457 župnijskih in območnih Karitas ter dva zavoda (Zavod Pelikan in Zavod Samarijan), ki izvajata socialno varstvene programe na področju ženskam v stiski in pomoči zasvojenim.

Karitas je v Sloveniji najbolj prepoznavna po razdeljevanju materialne pomoči,  prisotna je tudi ob naravnih nesrečah. Otroke iz socialno ogroženih družin vsakoletno vključuje v različne programe kot so: delavnice, dogodki, tabori za otroke. V župnijskih Karitas prostovoljci vsako leto redno obiskujejo starejše in jih razveselijo na družabnih dogodkih.

Karitas svoje poslanstvo gradi tudi na zahtevnejši strokovni in socialno varstveni pomoči, ki vključuje nastanitev in celovito oskrbo. Danes deluje osem materinskih domov in ena varna hiša. Redno delujoče so tri terapevtske skupnosti, sprejemni centri in center za pomoč zasvojenimi  s pridruženimi motnjami v duševnem zdravju. Iz potreb ljudi z roba so nastali programi za pomoč brezdomcem, prva ambulanta, dnevni centri in zavetišče, skupnosti za alkoholike in programi za oskrbo žrtve trgovine z ljudmi.

V sklopu svojih rednih vsakoletnih akcij skupaj s soorganizatorji organizirajo preventivno akcijo 40 dni brez alkohola, ki se je v okviru projekta SOPA nadgradila tudi z nacionalno obeležbo dogodkov Dan brez alkohola. Tekom izvajanja projekta SOPA so v izbranih lokalnih okoljih izvajali informiranje s pomočjo gradiv, vsebin ali usmeritev na vire pomoči ter organizirali izobraževanja in delavnice na temo zdravega življenjskega sloga. Usmerjali so posameznike k strokovnjakom, ki izvajajo bolj poglobljen pristop svetovanja za zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja alkohola. V svoje tekoče delo na terenu so integrirali tematiko tveganega in škodljivega pitja alkohola ter glede tega osveščali svoje prostovoljce in sodelavce na eni strani ter prejemnike pomoči na drugi.

Karitas pomoč usmerja tudi v tujino, kjer podpira razvojne projekte, predvsem zaposlovanju in opolnomočenju ranljivih skupin žensk. Preko rednih akcij omogoča redno delo in s tem preživetje družinam na več celinah.

Dogodek Nadškofijske karitas Maribor s predstavitvijo programa Socialnovarstveni program Vrtnica – Socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom v sklopu projekta SOPA. / FOTO: Arhiv Nadškofijske karitas Maribor