Športna unije Slovenije

Športna unija Slovenije – zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo (ŠUS) v slovenskem prostoru nastopa kot največja in vodilna organizacija na področju športne rekreacije oziroma »športa za vse«. Njene korenine segajo vse tja do SOKOL-ov (Sokolska zveza), danes pa s sloganom Povezani v gibanju! izpostavljajo pomen gibanja za zdravje, dobro počutje in kakovost življenja.

Ključne dejavnosti zveze, ki združuje in povezuje več kot 190 športnih društev in zvez, so osveščanje in informiranje, izmenjava izkušenj in dobrih praks med društvi, izobraževanje (strokovnega) kadra v društvih in promocija zdravega življenjskega sloga ter aktivnega preživljanja prostega časa skozi raznolike nacionalne in mednarodne športno-družbene programe; med drugim ŠUS sodeluje v nacionalnem programu Slovenija v gibanju ter vseevropskem projektu Teden gibanja – Move Week.

Z izvajanjem programov in projektov želijo povečati število telesno aktivnih prebivalcev Slovenije, osveščati javnosti o pozitivnih učinkih in pomembnosti redne telesne vadbe in športnega udejstvovanja, prispevati k ustvarjanju optimalnih pogojev za redno vadbo in športne aktivnosti, prispevati k zmanjševanju neenakosti v telesni dejavnosti zaradi ekonomsko-socialnih razlik ter usposobiti in (dodatno) izobraziti strokovne delavce na področju športne rekreacije in športne vzgoje.

Problematiko alkohola v športno-družbenih programih naslavljajo v kontekstu zdravega in aktivnega življenjskega sloga. Največ odmevnosti so dosegli s projektom Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti, ki mlade osvešča o negativnih posledicah različnih oblik zasvojenosti ter predstavlja šport kot alternativo.

V projektu SOPA kot predstavnik NVO za področje športa v sodelovanju z osmimi, regijsko razpršenimi športno rekreativnimi društvi, sodelujejo pri izvedbi t.i. kratkih ukrepov, ki se nanašajo na informiranje, promocijo in osveščanje v sklopu športno rekreativnih in ostalih dogodkov.

Člani športnega društva Shotokan karate – Do klub Gornja Radgona na sejmu zelenega turizma in bivanja Naturo so hkrati s predstavitvijo in prikazom borilnih veščin obiskovalce osveščali o zdravem in aktivnem načinu življenja s poudarkom na športnem udejstvovanju kot alternativi škodljivemu in tveganemu uživanju alkohola in zasvojenosti. / FOTO: arhiv Shotokan karate – Do klub Gornja Radgona