Zveza paraplegikov Slovenije

Zveza paraplegikov Slovenije (ZPS) je reprezentativna invalidska organizacija, ki predstavlja, varuje in uveljavlja pravice ter interese paraplegikov in tetraplegikov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Sestavlja jo 9 lokalnih društev paraplegikov, ki pokrivajo celotno Slovenijo.

ZPS izvaja naslednje posebne socialne programe: Obnovitvena rehabilitacija, Prilagajanje grajenega okolja, Osebna asistenca do 30 ur, Spodbujanje socialne vključenosti in samostojnega življenja invalidov, Šport ter Izobraževalna in kulturna dejavnost.

Od 1.1.2019 je zveza vpisana v register izvajalcev osebne asistence.

Za sodelovanje pri projektu SOPA so se odločili, ker pri svojem delu prepogosto opažajo negativne posledice, ki jih ima tvegano in škodljivo pitje alkohola na posameznika, njegove bližnje in okolico. Zato je na tem področju pomembno delovati preventivno, še posebej pri delu z ranljivimi skupinami.

V okviru projekta SOPA delijo gradivo s koristnimi informacijami o tveganem in škodljivem pitju alkohola, organizirajo dogodke, na katere povabijo strokovnjake NIJZ, in se povezujejo z drugimi NVO.

Zveza paraplegikov Slovenije vsako leto v spomin na pionirja invalidskega športa v Sloveniji prof. Bojana Hrovatina organizira mednarodno tekmovanje v atletiki – Hrovatinov memorial. Septembra 2020 se je 51. Horvationega memoriala udeležilo preko 100 oseb. Med tekmovanjem je zveza diseminirala SOPA gradivo. / FOTO: Arhiv Zveze paraplegikov Slovenije