Zveza prijateljev mladine Slovenije

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija. Na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja ter zagovorništva deluje že od leta 1953. ZPMS združuje 110 članic, ki na lokalni ravni izvajajo dejavnosti v skladu s poslanstvom zveze. V svoje programe letno vključuje več kot 70.000 otrok.

Poslanstvo ZPMS je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. Zato se odzivajo na aktualna družbena vprašanja in prispevajo k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja, otrok, mladostnikov in družin. Njihovo delovanje temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela in negovanju dobrih medčloveških odnosov.

Z alkoholno problematiko se v ZPMS srečujejo pri vsakodnevnem delu. V družinah, ki jim nudijo materialno in finančno pomoč, je pogosto prisotno prekomerno pitje, bodisi pri enem bodisi pri obeh starših. O prisotnosti alkohola v družini tedensko govorijo otroci, ki pokličejo na njihov TOM telefon in prosijo za nasvet, kaj storiti. Ob izvajanju večdnevnih aktivnosti z otroki in mladini (letovanja, zimovanja) pa se soočajo tudi s tovrstno odvisnostjo med najstniki. Zmanjševanje alkoholne problematike zato prepoznavajo kot ključno za dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, kar je njihovo poslanstvo.

V ZPMS pristop SOPA izvajajo po različnih kanalih, tako med uporabniki kot tudi sodelavci. Pri delu se redno srečujejo predvsem s starši, neposredno in preko otrok. Seznanjenost z alkoholno problematiko je zelo pomembna tudi za vse zaposlene in prostovoljce, predvsem z vidika prepoznavanja in nudenja ustrezne pomoči.

ZPMS je prejemnica nagrade Trusted brand za leto 2017 na področju humanitarnih organizacij.


Sodelovanje ZPMS na Dnevu brez alkohola v Kranju, septembra 2020 – srednješolci so se pridružili kreativnemu pisanju in risanju sloganov s kredami na temo odgovornega odnosa do pitja alkohola in zdravega življenjskega sloga. Pri sodelavkah organizacije so lahko prejeli tudi  ostale informacije o delovanju zveze in društev ZPMS ter njihova in SOPA gradiva. / FOTO: Petra Može, NIJZ