Različni kratki ukrepi

V okviru pristopa SOPA so bile predvidene tri vrste ukrepov pri obravnavanju posameznikov, ki tvegano ali škodljivo pijejo, oz. njihovih svojcev. Ukrepi se med seboj razlikujejo glede na poglobljenost, glede na izvajalce ukrepov, glede na okolje, v katerem se izvajajo, in glede na način izvedbe.

Kratki ukrep 1 se izmed treh ukrepov najbolj poglobljeno ukvarja s posameznikom, ki tvegano ali škodljivo pije. Nanaša se na odkrivanje odraslih tveganih ali škodljivih pivcev alkohola in na podporo v obliki svetovanja pri opuščanju čezmernih pivskih navad. Izvajalci teh ukrepov so bili temeljito izobraženi iz različnih vsebin, ki so jim omogočile ustrezno ukvarjanje z alkoholno problematiko v sklopu siceršnjega dela z uporabniki ali pacienti, s katerimi vsakodnevno prihajajo v stik.

Kratki ukrep 2 se nanaša na informiranje o škodljivosti čezmernega pitja alkohola ali na usmeritev pacientov k virom pomoči pri opuščanju tveganega ali škodljivega pitja alkohola. V ta namen je bilo treba ozavestiti zdravstvene delavce kot strokovnjake, ki se dnevno srečujejo s pacienti, ki tvegano ali škodljivo pijejo alkohol, o negativnih posledicah čezmernega pitja alkohola, o pozitivnih vidikih ukrepanja zdravstvenih delavcev, jih informirati o virih pomoči in jih motivirati, da v sklopu svojega dela ukrepajo, če pridejo v stik s pacientom, ki ga prepoznajo kot posameznika, ki tvegano ali škodljivo pije alkohol. Znanja so strokovnjaki pridobili na izobraževanjih strokovne javnosti posameznih profilov.

Kratki ukrep 3 se nanaša na pristop, ki je potekal v okolju izvajalcev, ki delujejo na področjih dobrodelnih organizacij, verskih skupnosti / organizacij s splošno koristnim namenom, na področjih gibalno oviranih, na področjih duševnega zdravja, družine oz. socialnega varstva, športa in brezposelnosti in zaposlenih. Pristop temelji na informiranju in usmerjanju posameznikov z deljenjem gradiva in organiziranjem izobraževanj/delavnic na temo zdravega življenjskega sloga ter z usmerjanjem posameznikov k strokovnjakom, ki izvajajo bolj poglobljen pristop.