Delavnice ZDRAVI ODNOSI

13. 05. 2020

V sklopu našega projekta smo razvili delavnice Izbrane veščine za krepitev medosebnih odnosov, ki se izvajajo v 18 zdravstvenovzgojnih centrih oziroma centrih za krepitev zdravja, vključenih v projekt SOPA. Cilj brezplačnih delavnic je opremiti udeležence z znanji in veščinami izbranih področij medosebnih odnosov, kot se zvrstijo v štirih srečanjih (krovna delavnica medosebni odnosi, krepitev dobrega počutja, veščine asertivnosti, spretnosti reševanja problemov), ki bodo potekale preko razlage in vaj za krepitev posameznih veščin ter razprave.

V začetni in krovni delavnici Medosebni odnosi se bodo udeleženci seznanili s pomembnimi vidiki medosebnih odnosov, kot so pomen odnosov, pomen podpore in socialne mreže. Pobližje bodo lahko spoznali tudi odnosni stil, ki je zanje bolj značilen.

Sklop delavnice Krepitev dobrega počutja izpostavlja pomen skrbi za duševno in telesno zdravje. Udeležence seznanja s prilagojenim Seligmanovim modelom blagostanja, kjer se bodo dotaknili pomena šestih dimenzij: prijetna čustva, fizično zdravje, zavzetost, odnosi, smisel in dosežki ter se preizkusili v veščinah, ki lahko posamezna področja tudi krepijo.

Veščine asertivnosti je še en sklop v delavnici Zdravi odnosi, kjer bodo udeleženci spoznali pojem asertivne komunikacije, katere cilj je drugemu sporočiti svoje potrebe in pri tem ohraniti spoštljivost in razumevanje potreb drugega. Konkretneje se bodo udeleženci seznanili s pomembnimi vidiki prepoznavanja svojih potreb in želja, prepoznavanja potreb in želja druge osebe ter konkretnimi veščinami učinkovitega komuniciranja svojih potreb/želja ob spoštovanju potreb/želja druge osebe.

V sklopu Spretnosti reševanja problemov bodo udeleženci razmišljali o razlikah med skrbjo in problemom ter se osredotočili na reševanje problema. V tem primeru reševanje problemov predstavlja miselni proces, ki omogoča učinkovito spoprijemanje s problemi. V nadaljevanju bo izpostavljena razlika med lahko in težje rešljivimi problemi ter (trenutno) nerešljivimi. Preizkusili se bodo v razumskem načinu reševanja problemov v sedmih korakih.

 

Udeležba na delavnicah je BREZPLAČNA. Potrebna je predhodna prijava. Delavnic se lahko udeležite v spodaj navedenih zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja.

Ajdovščina, 051 415 731, ckz-vodja@zd-ajdovscina.si
Bled, 030 708 565, zvcbled@zd-bled.si
Radovljica, 051 270 914, urska.sedlar@zd-radovljica.si
Brežice, 051 670 167, ljudmila.kramar@zd-brezice.si
Gornja Radgona, 051 300 450, slavica.mencingar@zd-gr.si
Idrija, 05 37 34 222, ckz@zd-idrija.si
Kočevje, 01 893 90 56, ckz@zdkocevje.si
Koper, 031 822 211, marina.glavina@zd-koper.si
Laško, 030 701 601, zvc@zd-lasko.si
Lenart, 051 417 524, ckz@zd-lenart.si
Ljubljana, 051 315 271, jozica.mesaric@zd-lj.si
Maribor, 040 650 767, maja.bizjak@zd-mb.si
Murska Sobota, 041 396 192, danijela.sunjic-egic@zd-ms.si
Nova Gorica, 031 758 400, masa.brezavscek@zd-go.si
Ormož, 041 943 000, marjana.kelenc@zd-ormoz.si
Ptuj, 031 729 925, zelezniku@zd-ptuj.si
Ravne na Koroškem, 031 398 070, polona.molicnik@zd-ravne.si
Sevnica, 051 625 055, ckz@zd-sevnica.si
Slovenska Bistrica, 041 682 288, ckz@zd-sb.si

Letak za delavnice Zdravi odnosi

Plakat za delavnice Zdravi odnosi