O PROJEKTU SOPA

Akronim SOPA v kratkem nazivu pomeni »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola«, daljši naziv pa je »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci«.

Osnovni namen pristopa SOPA je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. S podporo pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola posameznika posredno prav tako zaščitimo pred potencialno izgubo zaposlitve zaradi težav, povezanih z alkoholom.