O PROJEKTU SOPA

Pristop SOPA projektno

SOPA ali Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola je pristop zamejevanja alkoholne problematike, ki se je sprva izvajal projektno, in sicer v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. (1)

Sofinanciran je bil s strani Ministrstva za zdravje (20%) in Evropskega strukturnega sklada (80%).

Projekt SOPA se je pričel oktobra 2016 in je trajal do januarja 2022. Njegov osnovni namen je bil zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitja alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce. To smo dosegli z vzpostavitvijo interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju takega pitja.

Pristop SOPA se je pilotno izvajal v 18 lokalnih okoljih: Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj.

Skoraj 600 strokovnjakov in predstavnikov aktualnih področij je bilo izobraženih za namen ozaveščanja o alkoholni problematiki, od tega jih je bilo več kot 400 usposobljenih za nudenje podpore pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola. V projekt je bilo vključenih več kot 4.000 pozameznikov, od katerih je skoraj 1.000 uspelo uspešno opustiti čezmerno pitje alkohola. (2)

Še več o projektu SOPA si lahko preberete v SOPA brošuri.

_________________________________________________________

1 V okviru 9. prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.1 – Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti, specifični cilj Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trga dela.

2   Hočevar, T., Henigsman, K., Štruc, A. in Založnik, P. (2022). SOPA pristop obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola. V T. Hočevar, M. Kolšek, K. Hengisman, M.Roškar in D. Boben Bardutzky, Priročnik za izvajanje pristopa SOPA, zvezek 1 (str. 112-135). Ljubljana: NIJZ.