Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je ena ključnih ustanov na trgu dela. Predstavlja javni zavod, ki deluje enotno na celotnem območju Republike Slovenije. Področje dela, ki ga Zavod opravlja, se navezuje predvsem na posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje, izvajanje karierne orientacije, zavarovanja v primeru brezposelnosti, ukrepe aktivne politike zaposlovanja ipd.

Na zavodu se srečujejo predvsem z brezposelnimi osebami, delodajalci ter osebami, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji. Dosegajo pa tudi sodelovanje s strokovnimi institucijami, izvajalci programov in socialnimi partnerji.

Zavod dosega prebivalstvo Slovenije preko vzpostavljenih območnih služb, znotraj katerih delujejo posamezni uradi za delo. V projekt SOPA je bilo vključenih 18 od 58 uradov za delo, v vseh 18 SOPA lokalnih okoljih. Z nami je sodelovalo 54 strokovnjakov in po Sloveniji, ki so izvajali aktivnosti kratkega ukrepa 3 za zamejevanje čezmernega pitja alkohola in njegovih škodljivih posledic.

Namen sodelovanja z ZRSZ je bil naslavljanje in informiranje brezposelnih oseb, ki z vidika tveganega in škodljivega pitja alkohola predstavljajo posebej ranljivo skupino, saj so zaradi težjih okoliščin, v katerih se lahko znajdejo zaradi brezposelnosti, kot je npr. nižji socialno ekonomski status, težave v duševnem zdravju, socialna izoliranost, bolj podvrženi tveganim vedenjem, kot je čezmerno pitje alkohola.

Prikaz gibalnih vaj, pri delavnici Zdrav življenjski slog za brezposelne osebe v Radljah ob Dravi/Foto: Branka Božank

Svoje uporabnike so ozaveščali z vidika alkoholne problematike in virov pomoči, jim delili SOPA gradiva s pomembnimi informacijami, sodelovali pri organizaciji delavnic Zdrav življenjski slog, ki smo jih izvajali posebej za brezposelne osebe, prav tako pa so v svoje siceršnje dogodke vključevali tudi tematiko alkoholne problematike, npr. ob srečanju z delodajalci so skupaj s SOPA sodelavcem predstavljali projekt SOPA in alkoholno problematiko na splošno.

Skupno smo z ZRSZ razdelili skoraj 10.000 gradiv SOPA, izvedli 20 delavnic Zdrav življenjski slog, preko katerih smo s pomembnimi informacijami o skrbi za svoje zdravje, opremili več kot 250 brezposelnih oseb. ZRSZ je sodeloval pri 66 dogodkih, od tega tudi na pomembnih vsakoletnih obeležitvah Dneva brez alkohola, ki so potekale v obliki javnih dogodkov po različnih regijah.

 

Plakat o škodljivih posledicah pitja alkohola, ki so ga ZRSZ izvajalci pripravljali z mimoidočimi ob obeležitvi Dneva brez alkohola v Kranju.