SOPA – kaj je to?

SOPA – kaj je to?

Pristop SOPA projektno

SOPA ali Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola je pristop zamejevanja alkoholne problematike, ki se je sprva izvajal projektno, in sicer v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–20201. Sofinanciran je bil s strani Ministrstva za zdravje (20%) in Evropskega strukturnega sklada (80%).

Projekt SOPA se je pričel oktobra 2016 in je trajal do januarja 2022. Njegov osnovni namen je bil zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitja alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce. To smo dosegli z vzpostavitvijo interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju takega pitja.

Pristop SOPA se je pilotno izvajal v 18 lokalnih okoljih: Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj.

Zemljevid 18 lokalnih okolij

Pristop SOPA v sistemu

Od januarja 2022 je izvajanje pristopa SOPA delno sistemsko implementirano kot del programa Skupaj za zdravje (več o programu Skupaj za zdravje tu). V zdravstveno vzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja po Sloveniji se izvajajo delavnice na dveh področjih: Tvegano in škodljivo pitje alkohola in Zdravi odnosi.

Delavnici Tvegano in škodljivo pitje alkohola (prej v projektu Kratki ukrep 1) temeljita na individualnem svetovanju za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola, ki pa je sestavljeno iz temeljnega in vzdrževalnega dela. Namenjeni sta vsem posameznikom,  ki si na poti opuščanja želijo ali potrebujejo strokovno pomoč, ter tudi njihovim svojcem.

Delavnica Zdravi odnosi je namenjena vsem, ki si želijo okrepiti oz. izboljšati svoje medosebne odnose s pomočjo izbranih veščin, ki udeležence spodbudijo k opazovanju svojih odnosov in prispevajo k večjemu zadovoljstvu.

Več o delavnicah si lahko preberete na TEJ POVEZAVI ter tudi na naslednjih dveh: 1 in 2.

Več o projektu SOPA si lahko preberete tudi v informacijski brošuri SOPA na TEJ POVEZAVI.

Če bi si želeli nekoliko pobliže pogledati svoj odnos do alkohola, so vam na voljo naslednji viri:

Več o pristopu SOPA in nekatera gradiva za uporabnike so na voljo tudi v izbranih jezikih: angleščina, italijanščina in madžarščina, ki so vam na voljo na TEJ POVEZAVI.

___________________________________________________________________________

1 V okviru 9. prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.1 – Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti, specifični cilj Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trga dela.

2   Hočevar, T., Henigsman, K., Štruc, A. in Založnik, P. (2022). SOPA pristop obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola. V T. Hočevar, M. Kolšek, K. Hengisman, M.Roškar in D. Boben Bardutzky, Priročnik za izvajanje pristopa SOPA, zvezek 1 (str. 112-135). Ljubljana: NIJZ.