O PRISTOPU SOPA

Izvajanje celostnega pristopa predpostavlja delovanje na lokalni ravni, torej lokalnih timov in mrež izvajalcev obravnave v posameznih lokalnih okoljih ter sodelovanje z mestnimi občinami in policijo na lokalni ravni. Na regionalni je predvideno delovanje regionalnih mrež izvajalcev pristopa in sodelujočih deležnikov ter izvajanje regionalnih preventivnih akcij. Na nacionalni ravni je predvidena vzpostavitev in delovanje nacionalne mreže izvajalcev pristopa in sodelujočih deležnikov ter izvajanje nacionalnih preventivnih akcij. Ob tem delovanje na nacionalni ravni predpostavlja delovanje Nacionalnega strokovnega odbora NIJZ in Usmerjevalnega odbora na MZ, ki predstavljata most med stroko in političnimi odločevalci, za zagotovitev implementacije končnega predloga pristopa SOPA na sistemski ravni.

Pristop SOPA se izvaja v 18 lokalnih okoljih: Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj

Projekt SOPA bo tako razvil nov model interdisciplinarnega pristopa do obravnave tistih, ki tvegano in škodljivo pijejo. V sklopu projekta bodo predvidoma izvajani trije različni ukrepi, opisani v nadaljevanju, prav tako si lahko preberete več o ciljni populaciji in vseh sodelujočih v projektu.

Zemljevid2