O PRISTOPU SOPA

Pristop SOPA v sistemu

Od januarja 2022 je izvajanje pristopa SOPA delno sistemsko implementirano kot del programa Skupaj za zdravje (več o programu Skupaj za zdravje tu). V zdravstveno vzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja po Sloveniji se izvajajo delavnice na dveh področjih: Tvegano in škodljivo pitje alkohola in Zdravi odnosi.

Delavnici Opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola (prej v projektu Kratki ukrep 1) temeljita na individualnem svetovanju za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola, ki pa je sestavljeno iz temeljnega in vzdrževalnega dela. Namenjeni sta vsem posameznikom,  ki si na poti opuščanja želijo ali potrebujejo strokovno pomoč, ter tudi njihovim svojcem.

Delavnica Zdravi odnosi je namenjena vsem, ki si želijo okrepiti oz. izboljšati svoje medosebne odnose s pomočjo izbranih veščin, ki udeležence spodbudijo k opazovanju svojih odnosov in prispevajo k večjemu zadovoljstvu.

Več o delavnicah si lahko preberete na TEJ POVEZAVI ter tudi na naslednjih dveh: 1 in 2.

Več o projektu SOPA si lahko preberete tudi v informacijski brošuri SOPA na TEJ POVEZAVI.

Če bi si želeli nekoliko pobliže pogledati svoj odnos do alkohola, so vam na voljo naslednji viri:

Več o pristopu SOPA in nekatera gradiva za uporabnike so na voljo tudi v izbranih jezikih: angleščina, italijanščina in madžarščina, ki so vam na voljo na TEJ POVEZAVI.