O PRISTOPU SOPA

Izvajanje celostnega pristopa predpostavlja delovanje na lokalni ravni, torej lokalnih timov in mrež izvajalcev obravnave v posameznih lokalnih okoljih ter sodelovanje z mestnimi občinami in policijo na lokalni ravni. Na regionalni je bilo predvideno delovanje regionalnih mrež izvajalcev pristopa in sodelujočih deležnikov ter izvajanje regionalnih preventivnih akcij. Na nacionalni ravni je bila predvidena vzpostavitev in delovanje nacionalne mreže izvajalcev pristopa in sodelujočih deležnikov ter izvajanje nacionalnih preventivnih akcij. Ob tem je delovanje na nacionalni ravni predpostavljalo delovanje Nacionalnega strokovnega odbora NIJZ in Usmerjevalnega odbora na MZ, ki predstavljata most med stroko in političnimi odločevalci, za zagotovitev implementacije končnega predloga pristopa SOPA na sistemski ravni.

Pristop SOPA se je izvajal v 18 lokalnih okoljih: Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj

Projekt SOPA je tako razvil nov model interdisciplinarnega pristopa do obravnave tistih, ki tvegano in škodljivo pijejo. V sklopu projekta so bili izvajani trije različni ukrepi, opisani tukaj, prav tako si lahko preberete več o ciljni populaciji in vseh sodelujočih v projektu.

Zemljevid2